Trajnim Marketingu

Trajnim Marketingu

Trajnim Marketingu dhe Plani i Marketingut:

Plani i marketingut është planifikimi i strategjise në nivelin korporatë/ të ndërmarrjes, dhe përfshin këto faza:

Përcaktimi i misionit të ndërmarrjes që ka për objekt:

  • a)Nevojat e tregut që duhet të shërbehen,
  • b)Elementët e ndryshueshmërisë së ndërmarrjes.

Përcaktimi i Fushës Strategjike të Bisnesit (Business Strategic Unit) në të cilën do të veprohet,domethënë aktivitete të ndryshme të ndërmarrjes klasifikohen në matrica të posaçme të analizimit të portofolit:

a) Matrica BCG (Boston Consulting Group), e cila tregon lidhjen midis kuotës së tregut dhe taksës të rritjes të tregut. Në bazë të këtij modeli BCG, me rritjen e kuotës së tregut rritet likuiditeti, sepse ulen kostot dhe rriten mundësitë në lidhje me çmimet/kostot që ndërmarrja mund të arrijë. Taksa e rritjes së tregut ka efekt negativ në lidhje me formimin e likuiditetit sepse tregon rritjen e investimit që është e nevojshme për përmirësimin ose ruajtjen e kuotës së tregut. Trajnim Marketingu

b) Matrica GE (General Eletric).
Përcaktimi i strategjive të zhvillimit për çdo aktivitet:

a)Strategjia e hyrjes në treg

b)Strategjia e zhvillimit të tregut

c)Strategjia e zhvillimit të produktit

d)Strategjia e ndryshueshmërisë.

Një Marketing i Suksesshëm duhet të jetë:

Profitablë — ( I përfitueshëm),
Offensivë — (Me tepër Sulmues, sesa në pozita mbrojtëse),
Integrated — (i Integruar),
Strategjik — (Strategjik, i orientuar nga e ardhmja),
Effective — (Efektiv, të japë rezultate).

Cilat janë temat që duhet të trajtohen në një trajnim marketingu? Trajnim Marketingu

Digital marketing është një fushë shumë e gjerë dhe gjithmonë ne nuk duhet të ndalojmë së mësuari. Këto janë temat që ne do të trajtojmë dhe secila është një profesion më vete. Ky trajnim marketingu do t’ju ndihmojë shumë të zgjidhni cila është fusha ku ju do të punoni dhe ju pëlqen më shumë. Kjo do t’ju bëjë specialistë në një drejtim të cilin ju do ta pëlqeni dhe do jeni më të mirët.

1. Rrjetet sociale dhe përdorimi tyre në trajnim marketingu

Sigurisht tema kryesore për këtë trajnim marketingu janë mediat sociale. Një teknologji ndërvepruese që lehtësojnë krijimin , ndarjen dhe grumbullimin e përmbajtjes , ideve, interesave dhe formave të tjera të shprehjes përmes komuniteteve dhe rrjeteve virtuale . Mediat sociale i referohen formave të reja të mediave që përfshijnë pjesëmarrje interaktive.

2. Content creator/hashtags/captions Trajnim Marketingu

Një content creator është dikush që krijon materiale argëtuese, edukative ose reklamuese për t’u shprehur përmes çdo rrjeti social ose kanali.

Hashtags një fjalë ose frazë e paraprirë nga një shenjë hash (#), e përdorur në faqet dhe aplikacionet e mediave sociale. Identifikon përmbajtjen dixhitale për një temë specifike.

Captions ose në shqip titrat që vendosen në çdo vidjo duke e përkthyer audion në të shkruar.

3. Canva

Canva është një aplikacion online për graphic design e cila përdoret për krijimin e imazheve dhe prezantimeve të mediave sociale.

4. Strategjitë dhe përdorimi i tyre janë një element kyç në këtë rrugëtim!

Si të ndërtoni një strategji online dhe ta përdorni atë në rrjetet sociale tuaja ose të një biznesi që keni në menaxhim.

5. Sponsor ads

Reklamat e sponsorizuara, të njohura gjithashtu si reklamat pay-per-click (PPC), janë një formë reklamimi në internet në të cilën bizneset paguajnë një tarifë sa herë që klikohet një nga reklamat e tyre. Këto reklama zakonisht vendosen në krye ose në fund të faqes së rezultateve të motorit të kërkimit (SERP) dhe shënohen si “Sponsorizuar” ose “Reklamë” për t’i dalluar ato nga rezultatet organike të kërkimit.

6. Brand awareness dhe optimizimi i brandit

Ndërgjegjësimi për markën është shkalla në të cilën audienca është e njohur me identitetin e markës suaj dhe produktin ose shërbimet e saj.

Optimizimi i markës do të thotë të siguroheni që biznesi juaj të vihet re menjëherë dhe të tërheqë interesin e klientëve të mundshëm.

7. E-mail Marketing

Marketingu me email është një formë e marketingut dixhital që përdor emailin për t’u lidhur me klientët e mundshëm, për të rritur ndërgjegjësimin për markën, për të ndërtuar besnikërinë e klientit dhe për të promovuar përpjekjet e marketingut.

8. Në këtë trajnim marketingu ne do flasim dhe për sigurinë në rrjete sociale

Siguria e mediave sociale përfshin një sërë politikash dhe procedurash të përdorura për të mbrojtur informacionin dhe privatësinë e përdoruesve.

9. VN editor/ CapCut/ Editimi videove

VN editor është një aplikacion i lehtë për t’u përdorur dhe pa pagesë për modifikimin e videove pa watermark.

CapCut ashtu si VN editor është një aplikacion ku ju mundeni ta përdorni për të bërë vidjo profesionale për rrjetet tuaja sociale dhe jo vetëm.

Do t’ju mësojmë se si të bëni vidjo profesionale duke nisur që nga filmimi i tyre dhe duke përfunduar tek mundësitë që aplikacione të ndryshme ofrojnë në bazë të aftësive tuaja.

10. AI Inteligjenca atrificiale dhe Chat GPT

Inteligjenca artificiale (AI) i referohet sistemeve kompjuterike të afta për të kryer detyra komplekse. Historikisht këto vetëm një njeri mund t’i bënte, të tilla si arsyetimi, marrja e vendimeve ose zgjidhja e problemeve.

ChatGPT është një mjet për përpunimin e gjuhës i drejtuar nga teknologjia AI. AI ju lejon të keni biseda me një robot por të ngjashme me njerëzit.

11. Upwork + Fiver

Dy platforma të cilat përdoren nga njerzit të cilët duan të punojnë online nga shtëpia për kompani të huaja ndryshe quhet dhe freelance. Këto aplikacioni mundësojnë që ju të lidheni me klientët tuaj jashtë vëndit.

12. Shitja

Ky trajnim marketingu nuk bëhet vetëm për trajnimin tuaj si menaxher i mediave sociale por edhe si ju të shisni shërbimin tuaj. Do ju shpjegojmë se si mund të arrini të bëheni një shitës që arrinë të ktheni çdo klient në blerës.

13. Marrdhënia me klientin

Ndërtimi i marrëdhënieve të forta me klientët sigurisht që do të kontribuojë në suksesin tuaj si shitës. Marrëdhëniet me klientët janë një domosdoshmëri në ditët e sotme.

14. Affiliate marketing

Affiliate marketing është një proces ku publikuesit fitojnë një komision duke promovuar një produkt ose shërbim. Kjo bëhet nga një shitës me pakicë ose reklamues tjetër duke përdorur një link shoqërues.

Online MarketingStrategji marketingu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + 9 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.