Faqe, Krijim Faqe Interneti Profesionale

Zgjidhni mjetet e duhura, kujdes, mos u mashtroni!

Ekzistojnë dhjetëra platforma sot në internet, të cilët ju premtojnë që për pak kohë do keni një dyqan online, me kosto modeste.
Për të ralizuar një dyqan online nevojitet shumë punë kërkimore, ekspertizë dhe përvoja e duhur. Duhet të dish se cilën platformë, teknologji dhe mjete të përdorësh.
Nevojitet njohuria e duhur si të rendisësh produktet, menaxhimi i stokut, etj. Realizimi i filtrimit të tyre si dhe eksperienca e klientit gjatë procesit të blerjes.

Lidhja me procesuesit e pagesave me kartë krediti si, PayPal, Credit Card, ose eBanking është shumë e rëndësishme. Lidhja me bankat shqiptare ose të huaja është një tjetër sfidë komplekse që kërkon njohuritë e duhura për tu përmbushur me sukses. Krijimi i një Faqe Interneti!

Për ne nuk ka rëndësi nëse biznesi juaj është i madh apo i vogël. Ne ofrojmë të gjitha zgjidhjet për krijimin, reklamimin dhe pozicionimin e biznesit tuaj online në mënyrën më të mirë. Gjithçka garantohet falë eksperiencës, ekspertizës dhe teknologjive që ne përdorim.

Krijimi i një Faqe Interneti Profesionale
Krijimi i një Faqe Interneti

Funksionimi i WEB & faqet e Internetit

Për të filluar ndërtimin e një faqe interneti së pari nevojiten 2 gjëra thelbësore: 1- Domaini, 2- Hosti!

Domaini – është përmbajtje teksti e cila është e përshtatur me një IP të kyçur në internet. Emri i domain-it patjetër duhet të jetë unik.
2- Me Web Hosting kuptojmë prezencën në internet përmes vendit tuaj në një server. Në të cilin mund t’i hidhni të dhënat tuaja. Të dhënat mund të jenë në formate të ndryshme: html, php, css, audio, video, e-mail, tekst etj. Krijim Faqe Interneti!

Komunikimi nëpërmjet makinave kompjuterike është “Klient – Server”.  Duke pasur një adresë dhe protokoll të caktuar në të cilën kalon kjo adresë e makinës “Klient” apo “Server”. Ndërtimi i Faqeve të Internetit, Aplika cioneve Online ose Media për në Web, do të kenë nevojën e përdorimit të disa disiplinave siç janë. Animacione Grafike, Dizenjimi Grafik, Marketing. Fotografi, Motora Kërkimi, Formularë Aplikimi, Dërgime Poste Elektronike, etj.

Një faqe e dizajnuar mirë dhe e lehtë për tu naviguar është një element themelor i suksesit në e-bzines. Derisa dizajni i zgjedhur mirë dhe grafika atraktive mund të tërheqë blerësit në fillim. Përmbajtja duhet të jetë bazë e suksesit. Krijim Faqe Interneti!

Ndërtimi i një faqe Interneti kërkon:

Gjuhë Programimi: Krijimi i një Faqe Interneti!

(Markup Language) të koduar për ndërtim strukture (si HTML, XML etj).
Gjuhë Grafike (Style Sheet) që shërben për formatimet e tekstit (si CSS dhe XSL).
Skripte të Lexuesit siç janë Javascript ose VBScript.
Skripte të Serverit për funksionimin automatik siç janë PHP ose ASP.
Teknologji Databazesh siç janë MySQL apo PostgreSQL.
Module të Multimedias siç janë Flash apo Silverlight.
Fazat që nga Konceptimi deri tek Përditësimi i faqeve web. Duhet të ndiqen në mënyrë rigoroze që të arrihet synimi sa më funksional i faqes që keni për të ndërtuar.
Faqet e Internetit mund të jenë statike ose dinamike në mënyrë që tu përshtaten paraqitjes, që varen nga faktorë të ndryshëm.

E-Commerce: Krijimi i një Faqe Interneti!

Marketing, Shitje, Blerja e produkteve dhe shërbimeve.
E-Biznesi: 
Kompania e dizajnuar për sukses në erën e informatikës.
Krijimi i burimeve të reja të krijimit të vlerave ekonomike.
Zhvillimi i diversitetit të blerësve.
Optimalizimi i proceseve të biznesit.
Krijimi i produkteve të reja dhe shërbimeve .
Menaxhimi i riskut dhe ankesave.
Krijimi i tregjeve të reja .
Zhvillimi i teknologjive të reja.
Zgjerimi i menaxhimit në kushte të reja.
Zhvillimi i Internetit.
Krijimi i një Faqe Interneti Profesionale

Serverët

Serveri është një kompjuter i dedikuar dhe i posaçëm i cili menaxhohet me burimet e rrjetit dhe plotëson kërkesat nga klientët. Ka lloje të ndryshme të serverëve: Web serverët, e-mail serverët, serverët e databazave, file serverët, etj. Një server i vetëm mund të ofrojë shumë shërbime. Psh, një server mund të punojë në të njëjtën kohë si Web server dhe si file server. Web serveri ruan web faqet dhe ofron faqet për klientët varësisht nga kërkesa. Web browseri përdor protokollin e transferit HTTP për të transferuar faqet nga Web serveri varësisht nga kërkesa. Krijimi Faqe Interneti!

ERP i bazuar në Web
(Planifikimi i burimeve elektronike) – Krijimi dhe aprovimi i kërkesave të porosive, vendosja e porosive dhe pranimi i të mirave materiale dhe shërbimeve me përdorimin e softwerit të bazuar në teknologjinë e internetit.

Strategjitë e E-commerce:

Strategjitë e  e-biznesit 

Aplikohen në të gjitha fushat e e-biznesit,duke përfshirë edhe e-commerce. Por, e-commerce ka specifikat e veta që ndërlidhen me shit blerjen e produkteve dhe zhvillimin e web faqeve të shitjes së produkteve. Për këtë arsye janë identifikuar disa strategji funksionale dhe të suksesshme, karakteristike për e-commerce.
Me zhvillimin dhe mundësitë e avancimit të webfaqeve dhe websajteve, bizneset e ndryshme tani janë në gjendje të kalojnë përtej tregjeve lokale për të shitur produktet e tyre tek konsumatorët në tërë botën. Sikurse tregjet lokale dhe ato globale, edhe bota e e-commerce është shumë kompetitive. Krijimi i një Faqe Interneti!
Për të qenë i suksesshëm është e nevojshme të qëndrohet mbi konkurencën. Këtu do të paraqesim disa strategji të suksesshme të e-commerce të cilat mundësojnë arritjen e përparësisë kompetitive dhe mbajtjen e kësaj përparësie në botën virtuale të e-commerce.

Hulumtimi i tregut

Para se të fillohet me zhvillimin e e-biznesit dhe e-commerce është esenciale. Edhe pse Interneti është një treg global. Ku ekzistojnë mundësi për shitjen e produkteve të lloj llojshme dhe ofrimin e shërbimeve të shumta.  Duhet të ekzistojë një analizë paraprake se ato produkte apo shërbime mund të shiten me sukses në Internet.
Hapja e një web faqeje të e-commerce në Internet është sikurse hapja e një dyqani në Antarktidë. Askush nuk e di në fillim që ekziston ajo webfaqe. 
Nuk mjafton vetëm lidhja me portalet e kërkimit. Është e nevojshme një fushatë agresive e marketingut për të informuar tregun dhe blerësit se faqja ekziston.
Kompanitë në e-biznes tentojnë të aplikojnë infra strukturën e internetit dhe ekonominë dixhitale me qëllim arritjen e pozicionimit strategjik në treg. Për bizneset e bazuara në internet. Katër gjëra të orientimit strategjik janë me rëndësi: menaxhimi i riskut, inovacioni, efikasiteti operacional dhe intensiteti i marketingut. Krijimi i një Faqe Interneti!

Dizajnimi i web faqeve:

Dizajnimi i web faqeve të e-commerce
Ka rol të madh në efiçencën e tërë procesit. Pamja e faqeve, duke u nisur nga sytë e blerësve duhet të jenë të dizenjuara që të jenë atraktive. Të sakta dhe të kuptueshme (user friendly) dhe të jenë me lehtësi të operueshme nga ana e klientëve. Në mënyrë që ata të mund të realizojnë me lehtësi porositë online. Strategjia e e-commerce kërkon që në webfaqe të instalohen elementë shtesë. Prsh, janë konsultat falas në lidhje me produktet e ndryshme, etj. Krijim Faqe Interneti!
Është e vlefshme të informohet blerësi sesa hapa do të jenë në proçesin e blerjes. Dhe ky detaj duhet të jetë prezente gjithmonë në fillim të faqes. Hapat e zakonshëm të blerjes janë: “Shopping Cart – Llogaria – Mënyra edërgimit – Pagesa – verifikimi – konfirmimi” (“Shopping cart – Account – Shipping –Payment – Verify – Confirm.”). Është me rëndësi që në strategji të përcaktohet edhe mënyra se si do të bëhet pagesa. Si do të bëhet procesimi i porosive të blerjes, si do të menaxhohen problemet, etj.

Për sukses në e-commerce Krijim Faqe Interneti!

Duhet të investohet në zhvillimin e katalogut virtual të kualitetit më të lartë. Njëlloj si me katalogët që dërgohen me postë. Apo ato që vendosen në vende të ndryshme fizike. Katalogu virtual duhet të paraqesë fotot dhe detajet për produktet, dhe të ofrojë detajet e nevojshme se si të blehen ato. Gjithashtu, duhet të punohet më shumë në saktësinë e websajtit. Në mënyrë që blerësit të vijnë tek katalogu gjatë vizitës në websajt. Dhe jo që katalogu tu dërgohet atyre manualisht.
Për të rritur numrin e vizitorëve në website. Duhet të hulumtohet mundësia e reklamimit në faqet e kërkimit ose portalet e kërkimit (Search Engines). Si p.sh. Google, Yahoo, Bing, etj. Mënyra e funksionimit të portaleve të kërkimit është: me rastin e vendosjes së fjalëve të caktuara nga ana e blerësve në faqet e kërkimit, paraqiten adresat e faqeve në listën që lidhet me fjalën apo fjalët e shkruara. Këto fjalë, të cilat shtohen në kuadër të vetë webit tuaj, dhe quhen Meta tags. Krijimi i një Faqe Interneti!

E-Biznesi dhe E-commerce:

Mund të krijoni fushata të ndryshme marketingu,

duke filluar që nga Rrjetet Sociale (si Brand Aware ness, Trafik, Cetj), Google Ads dhe deri tek Email Marketing.

Ne mund t’ju ofrojmë vlera të tilla dhe suport në: Krijimin e një strategjie Marketingu, Marketing në Rrjetet Sociale, Marketing në Google Ads, etj!

Suport dhe Asistencë Teknike për: SEO, Google My Business, Google Maps, etj!
Ne personalizojmë dhe përshtasim me përpikmëri çdo aspekt të dyqanit tuaj virtual me produktet dhe imazhin që ju dëshironi. Krijim Faqe Interneti

Një Faqe E-Commerce konsiston në një tërësi elementësh:

  • Menaxhimi i produkteve online;
  • Bazament elastik dhe i qëndrueshëm në të njëjtën kohe;
  • Menaxhim i shitjeve online;
  • Menaxhimi i faqeve dhe nënfaqeve;
  • Menaxhim ulje çmimesh;
  • Një rrjet të gjërë opsionesh pagimi;
  • Shopping i sigurtë;
  • Backup online & Menaxhimi i postës.

Lexo më tepër...

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.