Trajnim për Web Dizajn

Trajnim për Web Dizajn

Pjesëmarrësit në këtë trajnim do të përfshihen menjëherë në veprime praktike konkrete. Qëllimi është që të përfundoni nga A në Z një faqe ose aplikacion Web-i. Website që do ndërtohet nga secili pjesëmarrës në trajnim mund të jetë një website personal që prezanton aftësitë profesionale dhe eksperiencat tuaja. Mund të jetë një website për një biznes, si edhe website për të realizuar shitje online për çdo biznes specifik.

Gjithashtu, pjesëmarrësit do përgatiten me të gjithë njohuritë bazë të nevojshme për sigurimin dhe ruajtjen e informacioneve të gjeneruara nga faqet ose aplikacionet me bazë Web-in të përgatitura nga ana e tij. Trajnim për Web Dizajn

Në fund të trajnimit ju do të jeni plotësisht të gatshëm të punoni në fushën e Web Design, duke iu përshtatur plotësisht kërkesave të biznesit ku do të punoni dhe klientëve tuaj, apo edhe të vetëpunësoheni si freelancer apo të vetëpunësuar.

Trajnimi nuk ka të bëjë me programimin tradicional, mësimin e gjuhëve të programimit standarte, apo edhe kodimin e avancuar. Në këtë trajnimin ju do njiheni vetëm me konceptet bazë të programimit. Do ndalemi në këtë pikë aq sa është e nevojshme që të jeni plotësisht të aftë të ndërtoni faqe interneti profesionale.

I gjithë trajnimi mbështetet mbi bazën e përvojës 12 vjeçare që ne kemi në këtë fushë, duke ju dhënë ju vlerën e eksperiencës tonë në këtë fushë. Ky program nuk është pjesë e shërbimeve tona të zakonshme dhe nuk realizohet për qëllime fitimi. Është vetëm për arsye kontributi në komunitet. Për këtë arsye ky trajnim konsiderohet një dhuratë në krahasim me vlerën që do jepet kundrejt një tarife simbolike nga ana juaj.

Trajnim për Web Design

  • Domaini 

Në këtë modul të trajnimit ju do të njiheni me të gjithë konceptet e funksionimit të emrave të faqeve të internetit (domainet). Do praktikoni të gjithë detajet konkrete që kanë të bëjnë me regjistrimin e një domaini. Konfigurimet e DNS-ve, krijimi i subdomaineve, addon domaineve apo parking domains.

  • Serveri

Do mësoni si të blini një paketë hosting, e cila do ju bëhet dhuratë nga ne. Si të lidhni domainin me serverin, subdomainin, email serveri, konfigurimi i emaileve, smtp. Lidhja e domainit me cloudflare dhe sinkronizimi me serverin. Trajnim për Web Dizajn

  • Nxjerrja e website online

Do mësoni si të krijoni një faqe interneti bazike në vetëm pak minuta. Qëllimi është që të shfaqen informacione paraprake për vizitorët (coming soon mode).

  • Website i koduar në html

Çdo pjesëmarrës në këtë trajnim do njihet me krijimin e një faqe interneti bazike të koduar në html dhe css. Me qëllim të realizimit në pak kohë, edhe pse nuk ka njohuri në këto gjuhë programimi. Procesi do realizohet nëpërmjet mjeteve praktike ekzistuese.

  • Analiza e website

Në këtë modul ju do të mësoni si të planifikoni një projekt për ndërtim website paraprakisht.

  • Ecommerce Trajnim për Web Dizajn

Ju do mësoni saktësisht si të krijoni në këtë website edhe katalogun e produkteve duke mësuar të gjithë elementët e nevojshëm nga krijimi i e-shop. Si edhe detajet e pagesave dhe të porosive, krijimi i produkteve, etj.

  • Software të nevojshëm

Ky është një modul shumë i rëndësishëm, ku nëpërmjet praktikës ju do mësoni saktësisht se cilat janë CMS ideale. Module ideale, pluginsat ideal dhe si t’i instaloni dhe konfiguroni në website.

  • Elementë të përgjithshëm

Në përgjithësi çdo faqe interneti kërkon që të integrohen API key nga google për vendosjen e map. SMTP email, newsletter, forma regjistrimi të klientëve,  forma kontakti specifike. Trajnim për Web Dizajn

  • Opsione të tjera të rëndësishme

Në këtë trajnim ju do njiheni me tools të ndryshme që kanë të bëjnë me optimizimin e imazheve që do vendosen në website. Vvendosje e videove në website, slids, albume me foto, dokumenta digjitalë, libra digjital, etj.

Trajnimi zhvillohet online dhe zgjat 1 muaj e gjysëm, gjithashtu do jetë i regjistruar edhe për tu aksesuar edhe më pas nga ju.

Duke ju uruar suksese në këtë karrierë të re, jeni të lutur të regjistroheni në linkun mëposhtë duke plotësuar formën e kontaktit, tek Shërbimi zgjidhni ”Trajnim për Web Dizajn”.

https://promo.ams.al/kontakte/

 

 

DesignDomainFaqe InternetiProgramimStil/Jetesë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.