Optimizimi i Motorëve të Kërkimit (SEO)

Optimizimi i Motorëve të Kërkimit (SEO)!

Zakonisht përdoren termet search engine marketing (SEM) dhe search engine optimization (SEO) të kombinuara.

SEM- mundohet të mare rangimin më të lartë pa pagesë, ose rangimi më lartë me pagesë, ose kombinimi i të dyjave.

SEO- Optimizimi i Motorëve të Kërkimit është e fokusuar në shtimin e trafikut në rangimet pa pagesë në rezultatet e makinave kërkuese.

Definicioni i marketingut të motorëve kërkues përfshin përpjekjet që mund të përmirësojnë listimin e kërkimeve organike (pa pagesë). Drejtimin e reklamave me pagesë-për-klikim dhe listimi në kërkimet vertikale.

Rezultati i kërkimit natyral ose organik janë burimi më i besueshëm si pasojë e mungesës së lidhjes me sponsorët që paguajnë.
Gjetjet e kërkimit organik bazohen vetëm në rezultat të indeksuar.

Ueb faqet mund të mirëmbajnë shikueshmëri maksimale duke vendosur në punë praktikat më të mira të motorëve kërkues.

Optimizimi i Motorëve të Kërkimit (SEO) është procesi i ndikimit në shikueshmërinë e Ueb faqes në rezultatin e makinave kërkuese pa pagesë ose me pagesë (organik).

Kryesore është riorganizimi i procesit duke kuptuar çka kërkon shfrytëzuesi dhe zhvillojmë blogun. Mediat sociale, videot në mënyrë që shfrytëzuesit të lidhen dhe ti realizojnë qëllimet e veta.

Fjalët dhe frazat magjike të faqes

Hapi i parë është të gjejmë fjalët ose frazat më të mira në mënyrë që të rrisim shikueshmërinë. Optimizimi i Motorëve të Kërkimit!

Mjeti i Google AdWords për:

Fjalët kyçe: Keyword Tool
Rishikimin e reklamave: https://adwords.google.com/select/AdTargetingPreviewTool

Si ti përdorim fjalët kyçe:

SEO punon kur njerëzit shkruajnë një fjalë kyçe për të arritur deri tek faqja përmes rrugës së paradefinuar.
Më e fuqishme është përdorimi i fjalive se sa i fjalëve për kërkim.

E rëndësishme për SEO është se fjala kyçe e caktuar mirë do t’u sjell konsumatorët e duhur.

SEO nuk ka të bëjë me shtimin e trafikut të faqes por të sjellë konsumatorët e duhur në faqen tonë në mënyrë që të shpenzojmë kohë duke ju shërbyer konsumatorëve të duhur.

Këto fjalë kyçe duhet të shpërndahen në mesë pjesëtarëve të organizatës që merën me marketingun e organizatës. Optimizimi i Motorëve të Kërkimit!

SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + nine =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.