Serverat tanë ndodhen në 3 Datacenters kryesorë që janë lider në tregun global. Nëse keni preferenca të veçanta mund të shkruani kërkesën tuaj duke na kontaktuar ose duke shkruajtur preferencën tuaj tek “Additional Notes” në momentin kur do të finalizoni porosinë tuaj!

Në çdo rast sistemi ynë përzgjedh Automatikisht një Datacenter optimal në varësi të informacioneve dhe llojit të domainit për të cilin është porositur.

Pse kemi zgjedhur këta Datacenters?

Përvoja dhe eksperienca që kemi  na ka dhënë mundësinë që të përdorim këto lokacione për Datacenters. Në bazë të verifikimeve dhe testimeve të kryera nga profesionistë të ndryshëm këto Datacenters janë lider në tregun global dhe më të sigurtat, duke përmendur edhe datacenter-in e Singaporit.