datacenters

Serverat tanë ndodhen në 3 Datacenters kryesorë që janë lider në tregun global. Nëse keni preferenca të veçanta mund të shkruani kërkesën tuaj duke na kontaktuar ose duke shkruajtur preferencën tuaj tek “Additional Notes” në momentin kur do të finalizoni porosinë tuaj!

Në çdo rast sistemi ynë përzgjedh Automatikisht një Datacenter optimal në varësi të informacioneve dhe llojit të domainit për të cilin është porositur.

Pse kemi zgjedhur këta Datacenters?

Përvoja dhe eksperienca që kemi  na ka dhënë mundësinë që të përdorim këto lokacione për Datacenters. Në bazë të verifikimeve dhe testimeve të kryera nga profesionistë të ndryshëm këto Datacenters janë lider në tregun global dhe më të sigurtat, duke përmendur edhe datacenter-in e Singaporit.

datacenters

Serverat tanë ndodhen në 3 Datacentersl. kryesorë që janë lider në tregun global.first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more Nëse keni preferenca të veçanta mund të shkruani kërkesën tuaj duke na kontaktuarl. ose duke shkruajtur preferencën tuaj tek “Additional Notes”l. në momentin kur do të finalizoni porosinë tuaj!first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more

Në çdo rast sistemi ynë përzgjedh Automatikisht një Datacenter optimall. në varësi të informacioneve dhe llojit të domainit për të cilin është porositur.first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more

Pse kemi zgjedhur këta Datacenters?first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more

Përvoja dhe eksperienca që kemi  na ka dhënë mundësinël. që të përdorim këto lokacione për Datacenters.first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more Në bazë të verifikimeve dhe testimeve të kryeral. nga profesionistë të ndryshëm këto Datacentersl. janë lider në tregun global dhe më të sigurtatl. duke përmendur edhe datacenter-in e Singaporit. first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more

Serverat tanë ndodhen në 3 Datacentersl. kryesorë që janë lider në tregun global.first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more Nëse keni preferenca të veçanta mund të shkruani kërkesën tuaj duke na kontaktuarl. ose duke shkruajtur preferencën tuaj tek “Additional Notes”l. në momentin kur do të finalizoni porosinë tuaj!first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more

Në çdo rast sistemi ynë përzgjedh Automatikisht një Datacenter optimall. në varësi të informacioneve dhe llojit të domainit për të cilin është porositur.first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more

Pse kemi zgjedhur këta Datacenters?first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more

Përvoja dhe eksperienca që kemi  na ka dhënë mundësinël. që të përdorim këto lokacione për Datacenters.first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more Në bazë të verifikimeve dhe testimeve të kryeral. nga profesionistë të ndryshëm këto Datacentersl. janë lider në tregun global dhe më të sigurtatl. duke përmendur edhe datacenter-in e Singaporit. first of all, due to, in contrast, therefore, maybe, even more

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.