Trajnime për Menaxhimin e Rrjeteve Sociale

Trajnime për Menaxhimin e Rrjeteve Sociale

Trajnime për Menaxhimin e Rrjeteve Sociale Në ditët e sotme ka shumë trajnime të ndryshmepër menaxhimin e rrjeteve sociale. Ju mund t’i bëni ato online nga shtëpia juaj. Në fund ju do të merrni certifikata të vlersimit të aftësisë tuaj si një menaxher i rrjeteve sociale. Kjo do t’ju ndihmojë ...

Read More
Trajnim Marketingu

Trajnim Marketingu

Trajnim Marketingu Trajnim Marketingu dhe Plani i Marketingut: Plani i marketingut është planifikimi i strategjise në nivelin korporatë/ të ndërmarrjes, dhe përfshin këto faza: Përcaktimi i misionit të ndërmarrjes që ka për objekt: a)Nevojat e tregut që duhet të shërbehen, b)Elementët e ndryshueshmërisë së ndërmarrjes. Përcaktimi i Fushës Strategjike të ...

Read More
Trajnim për Web Dizajn

Trajnim për Web Dizajn

Trajnim për Web Dizajn Pjesëmarrësit në këtë trajnim do të përfshihen menjëherë në veprime praktike konkrete. Qëllimi është që të përfundoni nga A në Z një faqe ose aplikacion Web-i. Website që do ndërtohet nga secili pjesëmarrës në trajnim mund të jetë një website personal që prezanton aftësitë profesionale dhe ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.