Përdorimi efektiv i SEO

Përdorimi efektiv i SEO!

Përdorimi i SEO në mënyrë efektive (Optimizimi i motorit të kërkimit).

Është e rëndësishme që të vendosni një faqe në fillim të rezultateve të kërkimit në Google search (ose ndonjë motor tjetër kërkimi, si Bing, etj).

Sigurisht, askush, përveç disa punonjësve të gjigandit Mountain View. Nuk i di saktësisht mekanikat e algoritmit të Google. Dhe për pasojë askush nuk mund të përcaktojë saktësisht se cilat teknika SEO janë efektive ose jo (prandaj thuhet shpesh që SEO nuk është një shkencë e saktë!). Përdorimi efektiv i SEO

Siç e kemi shpjeguar tashmë në një artikull tjetër. Google vlerëson më  tepër disa nga Variablat që lidhen me cilësinë e kontentit për të kuptuar se çfarë përmbajtje duhet të vendoset në fillim të rezultateve dhe çfarë nuk duhet të shfaqet.

Qëllimi i motorëve të kërkimit

Qëllimi i motorit të kërkimit, në fakt, është t’u shfaqë përdoruesve rezultatin më të mirë të mundshëm. Ose, në çdo rast, më të duhurin për pyetjen që ai ka bërë.

Krijoni përmbajtje cilësore të rëndësishme për kërkimet e përdoruesve  Përdorimi efektiv i SEO

Prandaj, është një nga faktorët më përcaktues, nëse jo më përcaktues për të gjithë, për pozicionimin e një siti në Google.

Unë rekomandoj, mos u besoni disa legjendave të zakonshme urbane që duhet t’i përsërisni dhjetëra herë që një fjalë kyçe në një artikull të shfaqet në fillim të rezultateve të kërkimit.

Duke adoptuar këtë praktikë (e quajtur në ndryshe mbushje me keywords ). Në fakt, ju rrezikoni të penalizoheni nga Google. Në vend të kësaj, përdorni fjalën në titull. Natyrisht futeni atë në tekst jo më shumë se 2-3 herë dhe përqëndrohuni tek cilësia duke ofruar informacione të azhurnuara.

Si mund të arrini të krijoni përmbajtje cilësore që është e rëndësishme për kërkimin e përdoruesve? Përdorimi efektiv i SEO

Për fillestarët, ju mund ta ndihmoni veten me disa nga mjetet falas. Që mund t’ju ndihmojnë me punën analitike që duhet të bëni për t’u siguruar që po krijoni përmbajtje mjaft interesante.

Ndër mjetet që ne sugjerojmë të përdorni menjëherë janë Trendet e Google (Google Trends) dhe Keywords Tool. E para lejon hyrjen në historinë e kërkimeve të kryera në Google nga viti 2004 deri më sot. Një aspekt tjetër interesant, shërben për të njohur në kohë reale. Se cilat janë fjalët kyçe më të kërkuara në një kohë të caktuar dhe në një zonë specifike gjeografike.

E dyta (Keywords Tool), nga ana tjetër, ofron ide editoriale duke siguruar fjalë kyçe që lidhen me fjalën kryesore. (e cila është e dobishme, për shembull, për të zbërthyer plotësisht një temë, me krijimin e nën-kapitujve). Përdorimi efektiv i SEO

Një zgjidhje tjetër që mund t’ju ndihmojë të përmirësoni pozicionimin e faqes tuaj në Google janë mjetet për Webmasters. Ose një koleksion mjetesh të ndryshme që ju lejojnë të monitoroni faqen tuaj, të merrni raporte të hollësishme për statusin e saj në rezultatet e kërkimit. Dhe të ketë shumë informacione të tjera të dobishme.

Gjithashtu, duke përdorur këto mjete, ju do të dini nëse faqja juaj në internet penalizohet nga Google dhe ndoshta për cilat arsye.

SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + five =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.