Faqe Interneti Profesionale dhe Moderne profesionale

Faqe Interneti · Web Design, Marketing

Faqe InternetiNëse nuk e keni ende një Faqe interneti profesionale për biznesin tuaj. E cila tërheq vizitorë dhe promovon saktë kompaninë tuaj. Në këtë rast ju nuk jeni duke përfituar nga fuqia që ka interneti në marketing.

Ne Ofrojmë Gjithçka Që Duhet Për Një Websajt Profesional, Marketing Modern Dhe Të Përshtatshëm Për Biznesin Tuaj!

Për ne nuk ka rëndësi nëse biznesi juaj është i madh apo i vogël. Ne ofrojmë të gjitha zgjidhjet për reklamimin dhe pozicionimin e biznesit tuaj online në mënyrën më të mirë. Falë eksperiencës që prej vitit 2010 në IT dhe Marketing. Ekspertizës së gjërë dhe teknologjisë inovative që ne përdorim ne qëndrojmë lider në këtë fushë.

Shiko Paketat ☟

PAKETAT

Faqe Interneti “Custom Made”, Moderne dhe Responsive, E-Commerce, Aplikacione Mobile, Sisteme ERP, CRM, Marketing e shumë shërbime të tjera.

nga €2,000
€1,500~ 1 muaj
Standard Package
 • Teknologjia: 1

  ✅ NVMe Unlimited Server (EU, USA);
  ✅ Mailchannel’s Cloud Mail-Server;
  ✅ SSL Secured (Encrypted Servers), Antivirus, software performance;

 • Dizajni:
  ✘ Analizë, konceptim i projektit;
  ✘ Realizim i Brandimit;
  ✅ Responsive Design (Mobile-friendly);
  ✅ Organizim estetik i faqes;
 • Zhvillimi i faqes:
  ✅ Krijimi i Backend dhe funksionaliteteve;
  ✅ Struktura e faqes, funksionalite vizuale;
  ✅ Vendosja e materialeve në faqe;
  ✅ Harta, forma e kontaktit, rrjetet sociale;
  ✅ Kategori, page, postime, deri 20.
 • Performanca dhe siguria:
  ✅ Optimizim i shpejtësisë së  faqes;
  ✅ Mbrojtje përballë sulmeve  kibernetike;
  ✅ Backup automatik dhe  manual;
 • Multi-Language (Gjuhët) :
  ✅ Përkthim automatik (google translate);
  ✘ Përkthim i dedikuar;
 • Sistem shitjesh dhe pagesash:
  ✘ Shitje online (e-Commerce);
  ✘ Sistem rezervimi dhe pagesash;
 • SEO (Search Engine Optimization):
  ✘ Internal SEO
  ✘ External SEO
 • Costum Development:
  ✘ Sistem CRM / ERP;
  ✘ Aplikacione Mobile;
 • Bonuse:
  ✅ Mirëmbajtje & suport teknik 1 muaj;
  ✘ Trajnim për mirëmbajtjen e faqes;
  ✘ Krijim Materialesh (Content).
nga €3,500
€2,500~ 2 muaj
Business Package
 • Teknologjia: 2

  ✅ NVMe Unlimited Server (EU ose USA);
  ✅ Mailchannel’s Cloud Mail Server;
  ✅ SSL Secured (Encrypted Servers), Antivirus dhe software performance;

 • Dizajni: 2
  ✘ Analizë dhe konceptim i projektit;
  ✘ Realizimi i Brandimit;
  ✅ Responsive Design (Mobile friendly);
  ✅ Organizimi estetik i faqes;
 • Zhvillimi i faqes:
  ✅ Krijimi i Backend dhe funksionaliteteve;
  ✅ Struktura e faqes, funksionalite vizuale;
  ✅ Vendosja e materialeve në faqe;
  ✅ Harta, forma e kontaktit, rrjetet sociale;
  ✅ Kategori, page, postime, deri 30.
 • Performanca  dhe siguria: 2
  ✅ Optimizimi  i shpejtësisë së faqes;
  ✅ Mbrojtje përballë  sulmeve kibernetike;
  ✅ Backup automatik dhe  manual;
 • Multi-Language (Gjuhët) :
  ✅ Përkthim automatik (google translate);
  ✅ Përkthim i dedikuar (Deri në 1 gjuhë);
 • Sistem shitjesh dhe pagesash:
  ✅ Shitje online (e-Commerce);
  ✘ Sistem rezervimi dhe pagesash;
 • SEO (Search Engine Optimization):
  ✅ Internal SEO
  ✘ External SEO
 • Costum Development:
  ✘ Sistem CRM / ERP;
  ✘ Aplikacione Mobile;
 • Bonuse:
  ✅ Mirëmbajtje & suport teknik 2 muaj;
  ✘ Trajnim për mirëmbajtjen e faqes;
  ✘ Krijim Materialesh (Content).
nga €5,000
€4,000~ 3 muaj
Completed Package
 • Teknologjia: 3

  ✅ NVMe Unlimited Server (EU/USA);
  ✅ Mailchannel’s Cloud Mail Servers;
  ✅ SSL Secured (Encrypted Servers), Antivirus dhe software performance:

 • Dizajni: 4
  ✅ Analizë & konceptim i projektit;
  ✘ Realizimi i  Brandimit;
  ✅ Responsive Design ( Mobile friendly);
  ✅ Organizimi estetik i  faqes;
 • Zhvillimi i faqes:
  ✅ Krijimi i Backend dhe funksionaliteteve;
  ✅ Struktura e faqes, funksionalite vizuale;
  ✅ Vendosja e materialeve në faqe;
  ✅ Harta, forma e kontaktit, rrjetet sociale;
  ✅ Kategori, page, postime, deri 40.
 • Performanca dhe  siguria: 3
  ✅ Optimizimi i shpejtësisë së faqes;
  ✅ Mbrojtje  përballë sulmeve kibernetike;
  ✅ Backup automatik  dhe manual;
 • Multi-Language (Gjuhët) :
  ✅ Përkthim automatik (google translate);
  ✅ Përkthim i dedikuar (Deri në 2 gjuhë);
 • Sistem shitjesh dhe pagesash:
  ✅ Shitje online (e-Commerce);
  ✅ Sistem rezervimi dhe pagesash;
 • SEO (Search Engine Optimization):
  ✅ Internal SEO
  ✘ External SEO
 • Costum Development:
  ✘ Sistem CRM / ERP;
  ✘ Aplikacione Mobile;
 • Bonuse:
  ✅ Mirëmbajtje & suport teknik 3 muaj;
  ✘ Trajnim për mirëmbajtjen e faqes;
  ✘ Krijim Materialesh (Content).
nga €15,000
€12,000~ 6 muaj
Ultimate Package
 • Teknologjia: 5

  ✅ NVMe Unlimited Server (EU/USA);
  ✅ Mailchannel’s Cloud Mail Server;
  ✅ SSL Secured (Encrypted Servers), Antivirus dhe software performance;

 • Dizajni: 5
  ✅ Analizë dhe konceptim i projektit;
  ✘ Realizimi i Brandimit;
  ✅ Responsive Design (Mobile friendly);
  ✅ Organizimi estetik i faqes;
 • Zhvillimi i faqes:
  ✅ Krijimi i Backend dhe funksionaliteteve;
  ✅ Struktura e faqes, funksionalite vizuale;
  ✅ Vendosja e materialeve në faqe;
  ✅ Harta, forma e kontaktit, rrjetet sociale;
  ✅ Kategori, page, postime, deri 50.
 • Performanca dhe siguria: 5
  ✅ Optimizim i shpejtësisë së faqes;
  ✅ Mbrojtje përballë sulmeve kibernetike;
  ✅ Backup automatik dhe manual;
 • Multi-Language (Gjuhët) :
  ✅ Përkthim automatik (google translate);
  ✅ Përkthim i dedikuar (Deri në 3 gjuhë);
 • Sistem shitjesh dhe pagesash:
  ✅ Shitje online (e-Commerce);
  ✘ Sistem rezervimi dhe pagesash;
 • SEO (Search Engine Optimization):
  ✅ Internal SEO
  ✅ External SEO
 • Costum Development:
  ✘ Sistem CRM / ERP;
  ✘ Aplikacione Mobile;
 • Bonuse:
  ✅  Mirëmbajtje & suport teknik 6 muaj;
  ✅ Trajnim për mirëmbajtjen e faqes;
  ✅ Krijim Materialesh (Content).
nga €120,000
€100,000~ 12 muaj
Advanced Package
 • Teknologjia: 6

  ✅ NVMe Unlimited Server (EU/USA);
  ✅ Mailchannel’s Cloud Mail Server;
  ✅ SSL Secured (Encrypted Servers), Antivirus & software performance;

 • Dizajni: 6
  ✅ Analizë dhe konceptim i projektit;
  ✅ Realizimi i Brandimit;
  ✅ Responsive Design (Mobile friendly);
  ✅ Organizimi estetik i faqes;
 • Zhvillimi i faqes:
  ✅ Krijimi i Backend dhe funksionaliteteve;
  ✅ Struktura e faqes, funksionalite vizuale;
  ✅ Vendosja e materialeve në faqe;
  ✅ Harta, forma e kontaktit, rrjetet sociale;
  ✅ Kategori, page, postime, deri 100.
 • Performanca dhe siguria: 6
  ✅ Optimizim i shpejtësisë së faqes;
  ✅ Mbrojtje përballë sulmeve kibernetike;
  ✅ Backup automatik dhe manual;
 • Multi-Language (Gjuhët) :
  ✅ Përkthim automatik (google translate);
  ✅ Përkthim i dedikuar (Deri në 7 gjuhë);
 • Sistem shitjesh dhe pagesash:
  ✅ Shitje online (e-Commerce);
  ✅ Sistem rezervimi dhe pagesash;
 • SEO (Search Engine Optimization):
  ✅ Internal SEO
  ✅ External SEO
 • Costum Development:
  ✅ Sistem CRM / ERP;
  ✅ Aplikacione Mobile;
 • Bonuse:
  ✅ Mirëmbajtje & suport teknik 12 muaj;
  ✅ Trajnim për mirëmbajtjen e faqes
  ✅ Krijim Materialesh (Content).

Informacione bazike

Ne jemi tmerrësisht të apasionuar pas ndërtimit dhe zhvillimit të faqeve të internetit. Procesi jonë i punës fillon nga komunikimi me klientët për të kuptuar sa më qartë idetë dhe kërkesat tuaja. Duke vazhduar me analizimin dhe projektimin e tyre.

Siguri, dizajn modern (Responsive) që i reziston kohës dhe përshtaten me çdo pajisje. Siguri dhe fleksibilitet në menaxhim janë vetitë kryesore të faqeve të internetit që ne ndërtojmë. Ne i japim vlerë imazhit tuaj online duke plotësuar standarte të larta web.

Faqet që ne ofrojme janë të ndërtuara në mënyrë të tillë që në të ardhmen për çdo ndryshim, shtesë apo përmirësime që dëshironi të shtoni, faqja aktuale nuk do të dëmtohet. Faqja mund të freskohet vazhdimisht.

Ndërtimi dhe zhvillimi i projekteve është një nga sfidat më të mëdha në web. Një faqe interneti e ndërtuar nga AMS krijon imazh të besueshëm në treg duke krijuar avantazhe dhe superioritet për arritjen e objektivave të paracaktuar.

Prezantimi dhe Strategjitë e Marketingut janë hapat final drejt suksesit të biznesit. Ne punojmë me integrimin në motorrët e kërkimit (SEO) dhe integrimin në rrjetet sociale (SMO). SEO dhe SMO i jep mundësinë biznesit tuaj që të krijojë një profil dhe histori të pasur online.

Ne ofrojmë teknologjitë më të fundit web në programimin e projekteve sipas kërkesave tuaja. Për të krijuar cilësi fantastike në sytë tuaj, të klientëve apo të vizitorëve por edhe në sytë e motorëve të kërkimit. Duke realizuar me përpikmëri teknikat e sofistikuara të SEO.

Ne kemi gjithmonë një çmim shumë të favorshëm sepse përdorim platforma të ndryshme dizajni. Ju paguani vetëm për punën e kryer nga ne, pa rritje artificiale dhe kosto shtesë. Me eksperiencë 12-vjeçare, ne garantojmë cilësi dhe përshtatshmëri 100%!

SEO është procesi i përmirësimit të renditjes së faqes suaj në motorët e kërkimit, sic janë Google, Yahoo, Bing, etj. Rankimi në Google, Yahoo apo Bing, nuk është i lehtë, por, ne e garantojmë rezultatin, bazuar në përvojën tonë të gjatë në këtë biznes.

Ne kemi gjithmonë në qendër të vëmendjes stabilitetin dhe sigurinë e faqes tuaj. Fokusohemi në rritjen dhe cilësinë e prezencës tuaj online. Mund t'ju ofrojmë paketat e duhura me çmime preferenciale për mirëmbajtje dhe suport profesional!

Fazat e zhvillimit të projektit

 • Projektimi i asaj çfarë faqja ka si objektiv që të arrijë dhe përcaktimi i mënyrës si të arrijmë objektivin e planifikuar!

 • Pasi fillon faza kryesore e procesit të punës vazhdojmë me shkëmbimin e informacioneve dhe materialeve të nevojshme.

 • Pasi webi të jetë zhvilluar si duhet, ne bëjmë kontrollohet dhe testimet e duhura. Ne sigurohemi që çdo gjë është në rregull dhe testet kalohen me sukses.

 • Pasi testimi dhe rishikimi të kenë mbaruar me sukses, platforma e webit nxirret online. Gjithashtu, mund të vihet në funksionim të plotë për audiencën.

 • Pasi projekti të jetë përfunduar ne do të kujdesemi që çdo gjë të jetë në rregull teknikisht. Gjithashtu, ne do të mundësojmë administrimin e plotë të projektit nga klienti.

 • Pas përmbushjes me sukses të projektit është e nevojshme që faqja juaj të reklamohet në mënyrën e duhur. SEO është një domosdoshmëri. Ne mund t'ju ofrojmë paketat e duhura me çmime preferenciale.

Faqe Interneti Profesionale

Një Faqe Interneti mund t'ju shërbejë si përfaqesuese që i përgjigjet të gjitha pyetjeve në lidhje me biznesin tuaj, dhe ofron shërbim për klientët edhe kur zyra juaj është e mbyllur. Natën, në fundjavë apo kur ju jeni me pushime, dhe shet produktet apo shërbimet tuaja për ju. Websiti është një mjet shumë i mirë dhe kushton fare pak, dhe shërben fuqishëm për të reklamuar punën tuaj, biznesin tuaj, artin tuaj, eventet, party-t tuaja, kompaninë tuaj, etj.

Në ditët e sotme ka avancuar epoka e internetit, një faqe interneti është gjëja e parë që do t’ju vijë në mendje klientëve tuaj aktual dhe atyre potencial për të kontaktuar me ju, të marrin informacionet rreth kompanisë tënde, etj. Ndoshta ju keni një faqe interneti që ka ndodhur të mos ia keni parë shumë hajrin. Mirëpo me rëndësi është që ju keni hedhur hapat e parë, e cila do t’ju ndihmojë që biznesi juaj të rritet.

Faqja në internet është një mjet tej masës i fuqishëm dhe pa shpenzime për marketingun dhe reklamimin e biznesit tuaj si dhe ju mundëson zgjerimin e tregut në zona të largëta dhe jashtë qytetit dhe shtetit. Ndryshe nga broshurat e printuara, në website mund të bësh ndryshime në çdo kohë pa kosto shtesë!

Cilido që ka ose po planifikon të ketë një biznes, duhet të mendojë për një website të dizenjuar shumë mirë dhe në mënyrë profesionale. Arsyeja kryesore për të patur faqen tuaj në internet është se ajo qëndron e hapur për klientët 24 orë në ditë, 365 ditë në vit, si dhe vizitohet nga çdo cep i botës. Dhe mbi të gjitha edhe nga pajisjet telefonike, smartphone, etj!

Qëllimi kryesor i yni është ofrimi i shërbimeve cilësore, inovative dhe të risive në tregun e shërbimeve të Web Design dhe të Marketingut Digital. Për ne nuk ka rëndësi nëse biznesi juaj është i madh apo i vogël, ne ofrojmë të gjitha zgjidhjet për reklamimin dhe pozicionimin e biznesit tuaj online në mënyrën më të mirë, falë eksperiencës, ekspertizës dhe teknologjisë që përdorim.

Një website në ditët e sotme është një domosdoshmëri për shumë subjekte, qofshin ata privatë apo ndërmarrje. Websiti është një mjet i mirë për të reklamuar artin tuaj, eventet, produktet ose shërbimet tuaja, kompaninë tuaj.

Faqja juaj e Internetit duhet të veprojë si zyrë/dyqan që punon 24 orë, në 7 ditë të javës pa pushim në mënyrë efikase dhe transparente. Procesi jonë i punës përqëndrohet në projektimin dhe zhvillimin e një faqe të lehtë në përdorim si nga ana e menaxhimit dhe nga ana e përdoruesve. Bizneset, kompanitë, institucionet dhe organizatat kanë nevojë për ekspertizën tonë në web design dhe në fushat e tjera të ndërlidhura për të ndërtuar faqet e tyre të internetit dhe aplikacionet në web në një mënyrë inovatore.

Faqja e internetit është një mjet i fuqishëm, nuk është thjeshtë një faqe informacioni: mund të jetë një mjet i fuqishëm marketingu dhe biznesi. P.sh nëse analizoni të dhënat se kush viziton faqen tuaj, ju do të keni një ide se kush është i interesuar në ofertat tuaja. Mund të personalizoni faqen tuaj të interneti-t tuaj dhe të reflektoni pikërisht atë çfarë konsumatorët tuaj kërkojnë nga ju dhe biznesi juaj.

Një faqe interneti është një vend ku mund të shprehni markën tuaj dhe mesazhin tuaj të marketingut në mënyrë të plotë në çfarëdo mënyre që ju do të dëshironi. Nuk jeni të limituar nga asgjë përveç imagjinatës dhe buxhetit tuaj. Gjithashtu, është burimi më i saktë për informacione rreth biznesit dhe produkteve tuaja.

Të gjitha rrugët ju drejtojnë drejt faqes së internetit. Ashtu siç përshkruhet edhe në hartën e mendjes, faqja e internetit tuaj është qendra që çdo strategji tjetër e juaja e marketingut do të drejtohet. Në fakt është destinacioni final në çdo aspekt të fushatës suaj online.

Nëse konsumatorët tuaj nuk do t’ju gjejnë ju në www.faqjajuaj.al është e pamundur që ata të shpenzojnë kohë dhe përpjekjet e tyre për t’ju gjetur ju diku tjetër. Sot audienca e merr për të mirëqënë që ju duhet të keni një faqe interneti me të gjithë informacionet bazë dhe të nevojshme. Kanë ikur kohët kur ata kërkonin në faqet e verdha apo në gazeta apo revista. Ju keni nevojë për një mënyrë më të thjeshtë dhe më të lehtë që konsumatorët tuaj t’ju gjejnë.

Është e qendrueshme. Ndërkohë që faqet e rrjeteve sociale, fushatat e publicitetit, email, newsletters dhe të tjera do të ndryshojnë, një faqe interneti do të qëndrojë në të njëjtin vend dhe në të njëjtën adresë webi. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për linqet që drejtohen tek përmbajtja juaj.

Web-i është i hapur 24 orë në 7 ditë të javës dhe 365 ditë te vitit dhe kushdo mund ta vizitojë. Mund të vendosësh më shumë informacion rreth produkteve/shërbimeve që ofron pasi nuk ke hapësirë të limituar. Nëse dëshiron të rinovosh diçka, mund ta bësh në kohë reale. Mund të ndërveprosh me klientin drejtpërdrejtë, etj.

Duke ofruar përgjigje për pyetjet në faqen tuaj të internetit, shitjeve dhe kërkesave për informacion. Të cilat mund të jenë të përpunuara automatikisht dhe menjëherë, nëse dikush është në zyrë apo jo. Format online mund të përdoren për të lejuar klientët të kërkojë kuotime ose të kërkojë informacion të mëtejshëm.

Rrjedhimisht biznesi juaj do zgjerohet dhe ju do keni nevojë të gjeni njerëz të mrekullueshëm për të punuar me ju. Çdo biznes i suksesshëm ka pas tij një skuadër njerëzish dinjitozë që punojnë në sinkron dhe e çojnë atë përpara. Marrja në punë e njerëzve të duhur është shumë e rëndësishme për suksesin e biznesit tuaj, prandaj është e nevojshme që ju të tërhiqni më të mirët për të pasur dëshirë të punojnë me ju. Kjo mund të arrihet shumë lehtë me anë të faqes së internetit me anë të paraqitjes dinjitoze të kulturës së biznesit tuaj në faqe.

Nëpërmjet internetit ju mund të gjeni klientë të rinj dhe klientët mund t'ju gjejnë ju. Në ditët e sotme ku interneti ka lehtësuar goxha kërkimin për shërbimet që kushdo kërkon, faqja e internetit ju mundëson që të jeni prezent kudo në rrjetin global. Shumë herë konkurrentët tuaj mund të kenë një faqe interneti më të mirë, më aktive dhe më interesante se faqja juaj e internetit dhe kjo mund të rezultojë në humbje të klientëve potencial.

Nëse faqja juaj e internetit duket serioze dhe profesionale, atëherë edhe ju reflektoni tek klientët tuaj seriozitet dhe profesionalizëm. Klientët tuaj do të mendojnë që jeni një profesionist goxha i mirë dhe puna juaj korrespondon në të ardhura të mjaftueshme për të ndërtuar dhe një faqe interneti prestigjioze. Faqja e internetit shumë herë është impakti i parë i klientëve me biznesin tuaj. Kështu që një faqe interneti është një investim shumë i mirë.

Klientët potencialë të cilët kanë mbërritur në faqen tuaj të internetit nga një kërkim në Google apo të tjerë që ju i keni referuar aty me anë të kartëvizitës tuaj ose në një formë tjetër, u jepet mundësia të shpenzojnë kohë me markën tuaj duke komunikuar dhe duke u familjarizuar me të. Vizitorët e faqes kanë mundësi ta shohin logon, simbolin e biznesit tuaj, në çdo detaj pa asnjë limit kohor. Atyre u jepet rasti të shfletojnë katalogun e produkteve dhe shërbimeve tuaja dhe të mësojnë se si ju punoni, sa kujdes tregoni ndaj detajeve dhe se çfarë vlere mund t’i shtoni jetës së tyre me anë të atyre ç'ka ofroni. Për këto arsye faqja e internetit ju ndihmon që ta skalisni markën tuaj në subkoshiencën e vizitorëve përgjithmonë.

Faqja e internetit e kompanisë tuaj është imazhi juaj për botën dhe klientët tuaj potencial. Çfarëdo që të jetë fusha e punës tuaj, një website i thjeshtë dhe i dobët krijon imazh të keq për kompaninë dhe shërbimet tuaja, pengon klientët e ardhshëm të lidhen me ju, duke shkaktuar dëme të përditshme pa e kuptuar. Në anën tjetër, një faqe interneti moderne dhe elegante është një investim që do të qëndrojë përgjithmonë dhe do t'ju ndihmojë të zbuloni mundësitë reale që ekzistojnë në internet, duke krijuar përfitime të shumta të kostos së saj origjinale.

Në çdo website që ne ndërtojmë, analizojmë në çdo kohë, njohuritë e ndryshme dhe përvojën e njerëzve që kanë një pasion për atë që bëjnë. Mundësitë e web dizajnit që ne propozojmë kanë një ekuilibër mes origjinalitetit vizual dhe grafikës së mirë-projektuar, thjeshtësi për përdoruesit dhe motorët e kërkimit, duke kombinuar funksionalitetin, shpejtësinë e lartë dhe sigurinë maksimale.

Faqet tradicionale ose ato normalet kanë të njëjtat përmasa në çfarëdolloj ekrani që do të shikohen. Por, që prej vitit 2010 lindii dhe u popullarizua ajo që në terma teknikë quhet “Responsive Design” dhe do të thotë përshtatja e faqes për ekrane të ndryshme. Kjo teknologji të lejon të përshtatësh elementë të ndryshëm të faqes për përmasa të ndryshme ekranesh, duke e bërë kështu faqen të lexueshme dhe të përdorshme lehtësisht në ekrane më të vegjël.

Një nga mënyrat me të cilat ju mund të prezantoheni me klientët e rinj është nëpërmjet motorëve të kërkimit, sidomos – më dominuesi – Google. Optimizimi për motorët e kërkimit, i njohur ndryshe si SEO, nga anglishtja “Search Engine Optimization”, bëhet në disa plane për të arritur rezultate të kënaqshme: Më kryesoret janë: Fjalët kyçe, Struktura HTML & Ndërlidhja, etj.

Ne ofrojmë gjithçka që duhet për një Faqe Interneti Profesionale dhe Marketing Gjithpërfshirës 360°!

Për ne nuk ka rëndësi nëse biznesi juaj është i madh apo i vogël. Ne ofrojmë të gjitha zgjidhjet për reklamimin dhe pozicionimin e biznesit tuaj online në mënyrën më të mirë. Falë eksperiencës që prej vitit 2010 në fushën e IT dhe në Marketing. Ne jemi më të mirët në këtë fushë, falë ekspertizës së gjërë dhe teknologjisë inovative që ne përdorim. Ne sjellim vlera tek klientët tanë, duke krijuar dhe përmirësuar praninë e tyre online përmes prezantimit të biznesit, të produkteve dhe të shërbimeve që ata ofrojnë, në mënyrë profesionale. Qëllimi kryesor i yni është ofrimi i shërbimeve cilësore, inovative dhe të risive në tregun e shërbimeve online dhe në Marketing Digital. Shërbimet tona kryesore:

 • System Development
 • Web Design​
 • Search Engine Optimization
 • Marketing Online
 • Hosting, Security, Email Server
 • Regjistrim të Domaineve
 • Dizajn kreativ dhe modern
 • Sisteme ERP, CRM, etj
Faqe Interneti “Custom Made”, Moderne dhe Responsive (Mobile), E-Commerce, Aplikacione Mobile, Sisteme ERP, CRM e shumë shërbime të tjera.

Ne ofrojmë servera të fuqishëm, të shpejtë dhe të sigurtë, të teknologjisë më të fundit NVMe SSD.

Ne përdorim servera të optimizuar, të shpejtë dhe të sigurtë, të teknologjisë më të fundit NVMe SSD. Gjithçka pa limit për faqe të mëdha dhe komplekse! Ju mund të përdorni Email Profesional pa limite dhe të sigurtë. Duke shmangur përfundimin e emaileve në spam ose të humbura. Zgjidhja jonë është Mailchannel’s Cloud Corporate Mail Server, kosto e të cilit fillon nga $500/muaj. Për të gjithë klientët tanë ky shërbim ofrohet falas pa asnjë kosto dhe përfshihet në çdo paketë hostimi. Servera të sigurtë dhe të shpejtë për Faqe Interneti Profesionale të çdo lloj madhësie dhe kompleksiteti! Gjithçka pa limit për faqe të mëdha dhe komplekse, për një Marketing 360 gradë! Paketa me trafik dhe hapësirë pakufi. Ne ofrojmë zgjidhje ideale teknologjike për një server të sigurtë, të fuqishëm dhe efikas për hostimin e websiteve dhe të emaileve.

  server img

  Risia dhe inovacioni, duke u ndjekur nga tendencat e marketingut global, një shërbim 360º dhe efikas.

  Ne jemi një ekip me shumë eksperiencë në dizajn, zhvillim dhe menaxhim të web faqeve të internetit dhe të marketingut online. Ekspertë të sigurisë dhe manaxhimit të Serverave. Marketingu Online, konsiston në përpjekjet e pandalshme që realizohen në një tërësi faktorësh, aktualisht mbi 200 faktorë rankimi. Digjital marketing është një art i vërtetë që kërkon talent, vizion dhe një zemër të madhe. Qëllimi kryesor i yni është ofrimi i shërbimeve cilësore, inovative dhe të risive në tregun e shërbimeve të Marketingut Digital. Një website në ditët e sotme është një domosdoshmëri për shumë subjekte, qofshin ata privatë apo ndërmarrje.

   Faqe Interneti “Custom Made”, Moderne dhe Responsive (Mobile), E-Commerce, Aplikacione Mobile, Sisteme ERP, CRM e shumë shërbime të tjera. Ndërtim Faqe Web, Ndërtim Website

   Optimizimi Për Motorrët E Kërkimit është procesi i përmirësimit të renditjes së faqes suaj në motorët e kërkimit, siç janë Google, Yahoo, Bing, etj.

   Optimizimi për motorrët kërkimit bën të mundur që faqja juaj e internetit vazhdimisht do të arrijë rezultate të larta në kërkimet që bëhen në Google. Shërbimet tona përfshijnë optimizim të plotë të motorrëve të kërkimit, duke krijuar renditje të larta të faqes së internetit në çdo motor kërkimi. Bizneset, kompanitë, institucionet dhe organizatat kanë nevojë për ekspertizën tonë në SEO dhe Digital Marketing. Mjeti më i rëndësishëm i Marketingut Online (SEO), është shërbimi më i kompletuar që ne ofrojmë (SEO). Janë minimalisht 200 faktorë të njohur të cilët ndikojnë në algroritmin e google dhe falë këtyre faktorëve bëhet edhe rankimi i çdo website në motorët e kërkimit.

    seo home

    Faqe Interneti profesionale, SEO, Marketing

    Chat with us
    Need help!
    Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.