Trajnim Marketingu

Trajnim Marketingu

Trajnim Marketingu Trajnim Marketingu dhe Plani i Marketingut: Plani i marketingut është planifikimi i strategjise në nivelin korporatë/ të ndërmarrjes, dhe përfshin këto faza: Përcaktimi i misionit të ndërmarrjes që ka për objekt: a)Nevojat e tregut që duhet të shërbehen, b)Elementët e ndryshueshmërisë së ndërmarrjes. Përcaktimi i Fushës Strategjike të ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.