Optimizimi për motorët e kërkimit

Search Engine Optimization

Optimizimi për motorët e kërkimit

Optimizimi për motorrët e kërkimit është komponenti më i rëndëshishëm i marketingut online. Ka evoluar në masë të madhe dhe po vazhdon me një ritëm progresiv. SEO është këtu për të qëndruar dhe nuk do të zhduket.

Sa të ekzistojnë njerëzit që do të kenë nevojë për të kërkuar shërbime dhe produkte do të ekzistojnë gjithmonë motorët e kërkimit. Sa të ekzistojnë motorët e kërkimit do të ekzistojnë gjithmonë faktorët që do të gjejnë dhe rendisin ato rezultate. Motortë më të rëndësishëm të kërkimit janë: Google, Bing, etj.
Gjithmonë do të ekzistojnë personat që do të punojnë në optimizimin e faqeve për tu renditur në ato rezultate.

Shërbimet tona përfshijnë optimizim të plotë të motorrëve të kërkimit, duke dhënë renditje të larta të faqes së internetit në çdo motor kërkimi.
Dizajnuesit tanë zgjedhin përmbajtjen, kodin dhe më shumë për të siguruar renditje më të larta në kërkimet që kanë rëndësi.

Optimizimi për motorrët kërkimit bën të mundur që faqja juaj e internetit vazhdimisht do të arrijë rezultate të larta në kërkimet që bëhen në Google.

PSE JU NEVOJITET SEO? OPTIMIZIM I MOTORRËVE TË KËRKIMIT!

Cila është gjëja kryesore pas krijimit të një faqe interneti për biznesin ose personale apo informative?

Përgjigjja është e thjeshtë, ”Optimizimi për motorrët e kërkimit”.

Një biznes normalisht krijon një faqe interneti që mbart të gjitha detajet në lidhje me ofertat e saj dhe detajet e kompanisë. Por në qoftë se kjo faqe nuk është punuar si duhet atëherë ajo është thjesht një produkt joefektiv, pa asnjë rëndësi!

Motorrët e kërkimit janë gjithmonë në dispozicion të përdoruesve, të cilët kërkojnë produkte nepërmjet fjalëve kyçe. Një faqe interneti duhet të jetë e suksesshme dhe të dallohet lehtë nga vizitorët. Ajo duhet të ketë një renditje më të lartë në motorrët e kërkimit.

SEO siguron rënditjen më të lartë të faqes tuaj në motorrët e kërkimit.fi

 • SEO siguron trafik maksimal drejt faqes tuaj.
 • Është faktori vendimtar i promovimit të faqes së internetit.
 • Procesi i Optimizimt të Motorrëve të Kërkimit siguron aksesin e lehtë të faqes tuaj.
 • Bën dallimin ndërmjet faqes tuaj dhe të tjerëve.

AMS është një kompani që ofron të gjitha zgjidhjet për Optimizimin e Motorrëve të Kërkimit.

Për ne nuk ka rëndësi nëse biznesi juaj është i madh apo i vogël, ne ofrojmë të gjitha zgjidhjet për reklamimin dhe pozicionimin e biznesit tuaj online në mënyrën më të mirë, falë eksperiencës, ekspertizës dhe teknologjisë që përdorim.

Administrimi i fushatave online të sponsorizuara ose të njohura ndryshe si pay-per-click (PPC).

Të cilat i japin aftësi biznesit të blejë vendosjen në krye të çdo motorri kërkimi. Të rritë ndjeshëm dukjen apo të afishojë reklamat e tij në google apo website të tjera.

Menaxhimi i përditshëm i mirë i parametrave të kërkimit në website. Renditja në google është thelbësore për të arritur suksesin nëpërmjet reklamimit me ose pa pagesë.

Ne mund tju ndihmojmë profesionalisht të vendosni dhe të manaxhoni në mënyrë efektive llogaritë në Google AdWords (Google ADS). Ne jemi të trajnuar nga vetë google në fushën e marketingut Digital.

Përveç Çertifikimit nga Google për këtë fushë, ne jemi të çertifikuar edhe nga Microsoft, Linkedin dhe trajnime çertifikime të tjera. Për të maksimizuar rezultatet e kërkimit dhe maksimizuar vlerën e parave të shpenzuara në fushatat e marketingut në Google.

SEO është procesi i përmirësimit të renditjes së faqes suaj në motorët e kërkimit, siç janë Google, Yahoo, Bing, etj.

Kur një faqeje në internet i bëhet optimizim i mirë, ajo renditet në kërkimet e para që bëjnë të interesuarit sipas Fjalëve-Kyçe (KeyWords). 

Search Engine Optimization (SEO) ndihmon në pozitën e faqes suaj në rank botëror dhe kombëtar (SERP).

Renditja si dhe rankimi sa më i mirë do të krijojnë një lidhje më të shpejtë të klientëve tuaj me ju. Benefitet e SEO janë të jashtëzakonshme dhe do ishte investimi më fitimprurës për çdo biznes. Benefitet do të vijnë nga fakti që ju do të shfaqeni të parët në mtorët e kërkimit, sidomos në google.

Nëpërmjet një rankimi sa më të mirë dhe një indeksimi sa më të shpejtë të produkteve dhe shërbimeve që ofroni për klientët tuaj.

Faqja juaj do të jetë e vizituar dhe e klikuar në mënyrë të vazhdueshme nga klientët tuaj. Gjithashtu, edhe vizitorë të rinj që janë të interesuar në atë çfarë ju ofroni do bëhen klientët tuaj të rinj.

SMO (Social Media Optimization) është procesi i marketingut që kryhet për një apo disa biznese nëpërmjet rrjeteve sociale. Siç janë; Facebook, Google, Youtube, Blog, Twitter, Instagram, etj.

Social Media Optimization ka një rol kryesor vitet e fundit në lidhjen e shpejtë Klient – Kompani. Për vetë faktin se shumica e njerëzve navigojnë më të shumtën e kohës në Rrjete Sociale.

Promovimi dhe marketingu në rrjete të tilla të fuqishme ka sjellë përfitimi të mëdha. Për kompani që kanë vendosur të shtrihen dhe të bëjnë marketing në rrjetet sociale, etj.

Rrjetet Sociale janë mënyra më e mirë për të qënë sa më pranë klientëve dhe të interesuarve për produktet që ju ofroni. Pasi shumica e njerëzve sot navigojnë në rrjete sociale si dhe lidhjet e tyre shoqërore i kanë fokusuar në to.

Search Engine Optimization

SEO është procesi i përmirësimit të renditjes së faqes suaj në motorët e kërkimit, siç janë Google, Yahoo, Bing, etj.

Kur një faqeje në internet i bëhet optimizim i mirë, ajo renditet në kërkimet e para që bëjnë të interesuarit sipas Fjalëve-Kyçe (KeyWords). 

Nëpërmjet SEO (Optimizimi për motorët e kërkimit) bëhet indeksimi i web-faqeve bazuar në fjalët kryesore (keywords).

Një përdorues interneti kërkon fjalë ose kërkon fraza në makinën e kërkimit. Në këtë mënyrë atij i shfaqen rezultatet të cilat motorët e kërkimit i marrin nga baza e tyre e të dhënave, dhe i shfaq sipas rëndësisë që kanë.

Pra, sa më i rëndësishëm websajti aq më i lartë do të jetë rankimi (pozicionimi) në Google, etj. Web-faqet e rankuara lartë janë më atraktive dhe tërheqin më shumë vizitorë.

AMS realizon optimizimin e ueb-faqes suaj, pra e rankon atë lartë në google.

Ne realizojmë optimizimin e ueb-faqes suaj përmes:

 • Kërkimit dhe përzgjedhjes së fjalëve kyçe, të cilat lidhen me veprimtarinë apo biznesin tuaj.
 • Hulumtimi dhe analiza e konkurrentëve tuaj.
 • Hulumtimi dhe përzgjedha e fjalëve kryesore aktive që lidhen me veprimtarinë tuaj.
 • Shkrimi i kodeve të përkryera për sajtin tuaj.
 • Shkrimi i tekstit të duhur dhe informativ.
 • Ne kujdesemi që ju mos të thyhen rregullat e kodit etik, kërkesë kjo edhe e makinave të kërkimit.
 • Përfshirja tuaj në makinat e kërkimi.

Rankimi në Google, Yahoo apo Bing, nuk është i lehtë, por ne e garantojmë rezultatin, bazuar në përvojën tonë të gjatë në këtë biznes.

Optimizimi për motorrët e kërkimit

Faqet e Internetit të zhvilluara nga AMS përfshijnë optimizim të plotë të motorëve të kërkimit d. Si rrjedhim do të ketë renditje të larta të faqes së internetit në çdo motor kërkimi.

Dizajnuesit tanë zgjedhin përmbajtjen, duke siguruar renditje më të larta në kërkimet që kanë rëndësi.

Optimizimi për motorrët kërkimit bën të mundur që faqja juaj e internetit vazhdimisht të arrijë rezultate të larta në kërkimet që bëhen në Google.

Çdo faqe e re përfshin platformën tonë fillestare të optimizimit të motorëve të kërkimit.

Gjithashtu, ofrojmë një paketë të vazhdueshme të mirëmbajtjes SEO! Realizojmë optimizim të vazhdueshëm që do ta mbajë faqen tuaj të internetit në krye.

Optimizimi për motorrët e kërkimit

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.