Marketingu internet

Marketingu në internet

Gjurmët fillestare të marketingut burojnë dhe i gjejmë qysh në format më të hershme të shkëmbimit tregtar. Zhvillimi i sistemit monetar, krijimi dhe afirmimi i pikave të shitjes, paraqitja e tregtarëve shëtitës, krijimi dhe zhvillimi i qendrave urbane në përgjithësi. Si dhe një varg faktorësh tjerë ekonomik dhe shoqëror ndikuan dukshëm në lehtësimin dhe përsosjen e procesit të shkëmbimit tregtar. Marketingu në internet është procesi i promovimit të produkteve, shërbimeve apo kompanisë tuaj në internet. 

Marketingu në Internet, llojet e tij:

 1. Email Marketing,
 2. Search Engine Optimization,
 3. Search Engine Marketing,
 4. Social Media Marketing,
 5. Display Marketing,
 6. Content Marketing.

Praktikisht, Marketingu në internet është një strategji tregu e aplikuar në botën e internetit me synimin për të tërhequr vizitorë të interesuar për produktet ose shërbimet e dikujt. Ai përfshin media sociale, motorë kërkimi, blog, video dhe email. Aktivitetet e saj nisin nga krijimi i një projekti në internet për krijimin e një faqe interneti dhe më pas vazhdojnë në promovimin e tij përmes kanaleve të ndryshme.

Marketingu në internet është i integruar përmes aktiviteteve të:

Menaxhimi i marketingut në web është një disiplinë organizative që fokusohet në zbatimin praktik të marketingut. Kjo d.m.th teknikat dhe metodat brenda kompanive për menaxhimin e burimeve dhe aktiviteteve të marketingut.

Marketingu strategjik në internet është një proçes përmes të cilit një kompani përcakton strategjinë konkurruese më të përshtatshme për arritjen e objektivave të saj.

Pse është shumë i rëndësishëm marketingu në internet?

Sepse marketingu në internet nuk është një kosto në vetvete, por një investim për të rritur shikueshmërinë. Kontaktet dhe shitjet duke mbajtur gjithmonë një sy në statistikat e tregut tuaj.

Përfitimet e tij janë:

Kostot e reduktuara: përdorimi i internetit për t’u lidhur me klientët tuaj të synuar është më pak i kushtueshëm sesa promovimi nëpërmjet mediave tradicionale si TV, radio, media e shkruar.

Opsione të shumta: Mjetet e reklamimit janë të shumëllojshme dhe me një zgjedhje të gjerë.

Marketingu 24-orësh: Me marketingun në internet fushata juaj reklamuese mund të funksionojë 24 orë në ditë. Në 7 ditë të javës dhe reklamuesit nuk duhet të shqetësohen për oraret e hapjes dhe mbylljes ose për të paguar stafin e tyre jashtë orarit.

Arritja e klientëve është e shpejtë dhe e lehtë: konsumatorët mund t’i qasen produkteve dhe shërbimeve pa asnjë shpenzim. Kjo eliminon kostot e udhëtimit për blerje dhe i lejon përdoruesit të bëjnë një blerje nga komoditeti i shtëpisë së tyre.

Synimi i tregut: Me ndihmën e marketingut në internet mund të synoni reklamat bazuar në objektivin që dëshironi të arrini. Duke krijuar kështu lehtësisht një fushatë reklamuese.

Mbledhja dhe personalizimi i të dhënave të klientit. Krahasuar me tregun normal, është më e lehtë për marketingun në internet të mbledhë të dhëna të klientëve bazuar në nevojat e tyre. Duke ruajtur faqet e vizituara nga klientët duke shkuar direkt në pikën e reklamimit pa u shqetësuar nga lloje të tjera të reklamave.

Si të bëni marketing në internet?

Marketingu në internet do të thotë të kujdesesh për aspekte të ndryshme të komunikimit në internet.

Si psh Web Marketing, gjëja e parë që ju nevojitet është një platformë ku mund të futni materialet e marketingut që do të krijoni.

Platformat kryesore janë:

 • Facebook;
 • Faqja e internetit;
 • Blog;
 • YouTube.
 • Në varësi të strategjisë që dëshironi të ndiqni.

Më pas mund të krijoni një blog me të cilin mund të krijoni artikuj marketingu. Duke filluar të shkruani artikuj reklamues që janë të interesuar për objektivin që dëshironi të arrini.

Për të qenë vërtet efektiv, një faqe interneti duhet të kombinojë një pamje tërheqëse me një model biznesi solid. I cili mund të përfshijë opsionet e mëposhtme:
 • shitja e produkteve fizike ose dixhitale në faqe;
 • gjenerimi i të ardhurave përmes reklamave;
 • rritja e shitjeve të një dyqani fizik.

Marketingu në internet dhe shërbimet elektronike konsiderohen si fushat më të reja tëkërkimit të cilat paraqesin një rëndësi strategjike për bizneset që kanë drejtuar përpjekjete tyre drejt tregut elektronik. Studimet kanë treguar se sjellja e konsumatorëve onlinendryshon (në disa aspekte të rëndësishme) nga sjellja e konsumatorëve në treguntradicional. Nga ana tjetër manaxherët duket të kenë një kuptim të mirë të nevojave tëkonsumatorëve për ti përmbushur ato në mënyrë efektive dhe efiçiente në mjedisinelektronik.

Pasi të keni krijuar faqen tuaj të internetit. Duhet të përcaktoni cila është strategjia marketingut e cila është shumë e rëndësishme për shitjen e mirë të produktit.

Marketingu, në realitet ndikon në kërkesën duke u përpjekur të krijoj produkt a shërbim që është atraktiv dhe i pranueshëm për konsumatorin. Me çmim të leverdisshëm dhe që është i lehtë që të arrihet deri te produkti i dëshiruar.

Marketingu është aq i rëndësishëm, sa nuk mund të konsiderohet sifunksion i veçantë.

Ai është tërë biznesi i parë nga këndëvështrimi i rezultatit përfundimtar, nga pikëpamja e konsumatorit. Në ekonominë moderne, afarizmi i ndërmarrjeve të cilat anashkalojnë filozofinë e biznesit të bazuar në postulatet kyçe të marketingut. Dhe që orientohen vetëm në shitje, u kërcnohet situata e pa lakmueshme financiare.

Vetëm ndërmarrjet që pozicionohen në baza të një strategjie të mirëfilltë të marketingut dhe përpilojnë plan tëqartë të marketingut, mund të kenë:

 • Identitet të qartë në treg,
 • Klientelë lojale dhe biznes të vazhdueshëm,
 • Shfrytëzim dhe përdorim efikas dhe të efektshëm të burimeve,
 • Përfitime financiare të prekshme, dhe,
 • Vlerë të vërtetë që i shtohet bilancit të gjendjes.

Si rezultat i kësaj analize ne mund të themi se ”Marketingu udhëheq ndërmarrjen”.

InternetiOnline MarketingStrategji marketingu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − eleven =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.