Social Media Marketing

Social Media Marketing (SMM)

Social Media Marketing (i njohur gjithashtu si marketing dixhital dhe e-marketing). Është përdorimi i mediave sociale, platformat në të cilat përdoruesit ndërtojnë rrjetet sociale dhe ndajnë informacionin. Për të ndërtuar markën e një kompanie, për të rritur shitjet dhe për të nxitur trafikun e faqes në internet. Përveç ofrimit të kompanive me një mënyrë për t’u angazhuar me klientët ekzistues dhe për të arritur klientë të rinj. SMM ka gjithashtu analiza të dhënash. Ato janë të ndërtuara me qëllim që tregtarët të gjurmojnë suksesin e tyre dhe të identifikojnë edhe më shumë mënyra për t’u angazhuar.

ÇFARË ËSHTË KRYESORE NË SOCIAL MEDIA MARKETING

 • Marketingu i mediave sociale përdor mediat sociale dhe rrjetet sociale. Si Facebook, X (dikur Twitter) dhe Instagram. Kjo për të tregtuar produkte dhe shërbime, për t’u angazhuar me klientët ekzistues dhe për të arritur të rinj.
 • Fuqia e marketingut të mediave sociale vjen nga kapaciteti i pashembullt i mediave sociale në tre fusha kryesore të marketingut: lidhja, ndërveprimi dhe të dhënat e klientit.
 • Marketingu i mediave sociale ka transformuar mënyrën se si bizneset mund të ndikojnë në sjelljen e konsumatorit. Nga promovimi i contentit që nxit angazhimin tek nxjerrja e të dhënave personale.
 • Për shkak se media sociale sot është kaq e përhapur. Teknikat e marketingut duke përdorur këto platforma janë jashtëzakonisht të rëndësishme për bizneset.
 • Marketingu i mediave sociale është shpesh me kosto më efektive me ekspozim të madh. Megjithëse kërkon mirëmbajtje të vazhdueshme dhe mund të ketë pasoja të paqëllimta të reagimeve negative.

Pse është kaq i fuqishëm SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM)?

Fuqia e social media marketing nxitet nga kapaciteti i pashembullt i mediave sociale në tre fusha kryesore të marketingut: lidhja, ndërveprimi dhe të dhënat e klientit.

Lidhje

Jo vetëm që mediat sociale u mundësojnë bizneseve të lidhen me klientët në mënyra të pamundura më parë. Por ka gjithashtu një gamë të jashtëzakonshme rrugësh për t’u lidhur me audiencat e synuara. Nga platformat e përmbajtjes (si YouTube) dhe faqet sociale (si Facebook) deri te shërbimet e mikroblogimit (si p.sh. X).

Ndërveprim në Social Media Marketing

Natyra dinamike e ndërveprimit në mediat sociale qoftë komunikimi i drejtpërdrejtë apo pëlqimi pasiv. Kjo mundëson bizneseve të shfrytëzojnë mundësitë e reklamimit falas nga rekomandimet eWOM (fjalë me gojë elektronike) midis klientëve ekzistues dhe atyre potencialë. Jo vetëm që efekti pozitiv i ngjitjes nga eWOM është një shtytës i vlefshëm i vendimeve të konsumatorëve. Por fakti që këto ndërveprime ndodhin në rrjetin social i bën ato të matshme. Për shembull, bizneset mund të matin barazinë e tyre sociale. Një term për kthimin e investimit (ROI) nga fushatat e tyre të marketingut në mediat sociale.

Të dhënat e klientit

Një plan i mirë projektuar i marketingut të mediave sociale ofron një burim tjetër të paçmuar për të rritur rezultatet e marketingut. Ai burim janë të dhënat e klientit. Në vend që të mbingarkohen nga 3V-të e të dhënave të mëdha (vëllimi, shumëllojshmëria dhe shpejtësia). Mjetet SMM kanë aftësinë jo vetëm të nxjerrin të dhënat e klientit, por edhe ta kthejnë këtë në analizë të tregut të zbatueshëm. Gjithashtu të përdorin të dhënat për të mbledhur burime të reja.

Si funksionon social media marketing

Ndërsa platformat si Facebook, X dhe Instagram u ngritën. Mediat sociale transformuan mënyrën se si ne lidhemi dhe si bizneset ndikojnë në sjelljen e konsumatorëve. Nga promovimi i contentit që nxit angazhimin deri te nxjerrja e informacionit gjeografik, demografik dhe personal. 

Plani i Veprimit në Social Media Marketing

Sa më e synuar të jetë strategjia juaj SMM, aq më efektive do të jetë. Për të ndërtuar një fushatë SMM që ka një kornizë ekzekutimi, si dhe të dhëna standarte të performancës:

 • Përafroni qëllimet SMM për të pastruar objektivat e biznesit
 • Mësoni klientin tuaj të ideal (moshën, vendndodhjen, të ardhurat, titullin e punës, industrinë, interesat)
 • Kryeni një analizë konkurruese të konkurrencës tuaj (sukseset dhe dështimet)
 • Kontrolloni SMM-në tuaj aktuale (sukseset dhe dështimet)
 • Krijo një kalendar për shpërndarjen e përmbajtjes SMM
 • Krijo përmbajtje më të mirë se konkurrentët
 • Ndiqni performancën dhe rregulloni strategjinë SMM sipas nevojës

Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin (CRM)

Krahasuar me marketingun tradicional, marketingu i mediave sociale ka disa avantazhe të dallueshme, duke përfshirë faktin se SMM ka dy lloje ndërveprimi që mundësojnë mjetet e synuara të menaxhimit të marrëdhënieve me klientët (CRM): si nga klienti me klientin ashtu edhe nga firma me klientin. Me fjalë të tjera, ndërsa marketingu tradicional gjurmon vlerën e klientit kryesisht duke kapur aktivitetin e blerjes. SMM mund të gjurmojë vlerën e klientit drejtpërdrejt (nëpërmjet blerjeve) dhe indirekt (nëpërmjet referimeve të produktit). Social Media Marketing

Content i ndashëm

Bizneset gjithashtu mund të konvertojnë ndërlidhjen e përforcuar të SMM në krijimin e përmbajtjes ngjitëse. Termi i marketingut për përmbajtje tërheqëse që angazhon klientët në shikim të parë. Kjo i bën ata të blejnë produkte dhe të ndajnë contentin me miqtë. Ky lloj reklamimi nga “goja në gojë” jo vetëm që arrin një audiencë ndryshe të paarritshme, por gjithashtu mbart miratimin e nënkuptuar të dikujt që marrësi e njeh dhe i beson. Kjo bën krijimin e përmbajtjes së ndashme një nga mënyrat më të rëndësishme se si marketingu i mediave sociale nxit rritjen.

Media e fituar

SMM është gjithashtu mënyra më efikase për një biznes për të korrur përfitimet e një lloji tjetër mediash. Një term për ekspozimin e markës nga çdo metodë tjetër përveç reklamimit me pagesë. Rishikimet dhe rekomandimet e produkteve të krijuara nga klientët. Social Media Marketing

Marketing viral

Një tjetër strategji SMM që mbështetet tek audienca për të gjeneruar mesazhin është marketingu viral. Një teknikë shitjesh që përpiqet të shkaktojë përhapjen e shpejtë të informacionit të produktit “gojë-më-gojë”. Pasi një mesazh marketingu ndahet me publikun e gjerë shumë përtej audiencës së synuar. Ai kështu konsiderohet viral, një mënyrë shumë e thjeshtë dhe e lirë për të promovuar shitjet.

Segmentimi i klientit

Për shkak se segmentimi i klientëve është shumë më i rafinuar në SMM sesa në kanalet tradicionale të marketingut. Kompanitë mund të sigurojnë që t’i përqëndrojnë burimet e tyre të marketingut në audiencën e tyre të saktë të synuar.

Të dhënat standarte të përcjelljes

Të dhënat standarte më të rëndësishme të social media marketing për t’u gjurmuar janë të përqendruara te klienti. Si angazhimi (pëlqime, komente, ndarje, klikime); përshtypjet (sa herë shfaqet një postim); arritja/viraliteti (sa shikime unike ka një postim); pjesa e zërit (sa larg arrin një markë në sferën online); referime (si një përdorues arrin në një faqe); dhe konvertimet (kur një përdorues bën një blerje në një site). Megjithatë, një tjetër e dhënë kritike është e fokusuar në biznes: shkalla/koha e përgjigjes (sa shpesh dhe sa shpejt i përgjigjet biznesi mesazheve të klientit).

Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten + 8 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.