Ndërtim Faqe Webi - Faqe Interneti dhe sisteme menaxhimi në web..jpg

Ndërtim Faqe Webi

Ndërtimi i një faqeje të internetit në një mënyrë ideale dhe profesionale kërkon një qasje të strukturuar dhe të përgjegjshme për të gjithë procesin. Këtu janë disa hapa dhe praktika që mund t’ju ndihmojnë të ndërtoni një faqe të internetit në një mënyrë të cilën mund ta quani “ideale dhe profesionale”:

 1. Kuptoni audiencën dhe qëllimin: Filloni duke përcaktuar audiencën e faqes suaj të internetit dhe qëllimin e saj. Kjo do të ndikojë në dizajnin, përmbajtjen dhe funksionalitetin e faqes suaj.
 2. Planifikoni strukturën dhe përmbajtjen: Hartoni një plan të qartë për strukturën e faqes suaj, duke përfshirë faqet e ndryshme, hierarkinë e navigimit dhe përmbajtjen e secilit faqe.
 3. Dizajni i fushës së internetit (UI Design): Krijoni një dizajn tërheqës dhe të përshtatshëm për audiencën tuaj. Përdorni ngjyrat, fontet dhe elementet vizuale për të shkëlqyer në mënyrën më të mirë.
 4. Dizajni i përvojës së përdoruesit (UX Design):

Sigurohuni që faqja juaj të jetë e lehtë për tu naviguar dhe të ofrojë një përvojë të përdoruesit tërheqëse. Vendosni elementet e navigimit dhe funksionet në një mënyrë që të lehtësojë përdoruesin në gjetjen e informacionit dhe të funksionaliteteve.

 1. Kodimi i faqes: Përdorni standarde të dobishme të kodit dhe teknologjitë e fundit për të ndërtuar faqen tuaj. Përdorni HTML, CSS dhe JavaScript për të krijuar strukturën, stilin dhe funksionalitetin e faqes suaj.
 2. Testimi: Testoni faqen tuaj në një game të gjerë pajisjesh dhe shfletuesish për të siguruar që punon siç duhet dhe për të adresuar çdo problem potencial.
 3. Optimizimi: Përdorni teknika për të optimizuar faqen tuaj për shpejtësi të mirë të ngarkimit, përformancë të mirë dhe përvojë të përdoruesit tërheqëse.
 4. Siguria: Mbrojtini faqen tuaj nga rreziket e mundshme të sigurisë duke përdorur mbrojtje të mirënjohura kundër sulmeve të mundshme siç janë sulmet DDoS, përdorimi i SSL për të siguruar lidhjen e enkriptuar, dhe të përdorur rregulla të sigurisë në nivel të serverit dhe aplikacionit.
 5. Publikimi dhe mbajtja e faqes: Publikoni faqen tuaj në internet dhe sigurohuni që ta mbani të përditësuar me përmbajtje të re dhe të ndreqni çdo problem që shfaqet.

Faqe interneti për biznese të ndryshme. Ndërtim Faqe Webi

Shumë organizata, biznese, individë ende ballafaqohen me vështirëri të ndryshme të menaxhimit të materialit në web faqet e tyre. Përmbajtja e vjetëruar, navigimi i dobët, mungesa e privilegjeve të duhura për ndërhyrje në përmbajtjen e faqeve, mungesa e njohurisë teknike dhe varësia nga web programerët ka bërë që shumë procese të automatizohen dhe të gjindet një mjet si që është CMS për të mundësuar menagjimin e përmbajtjes duke i evituar këto pengesa:

 • Arkitekturë e informacionit,
 • kontrollim i përmbajtjes,
 • ripërpunim i përmbajtjes,
 • editim,
 • autorë të shumtë,
 • web faqe institucionale,
 • web aplikacion. Ndërtim Faqe Webi

Me popullarizimin e jashtëzakonshëm të bërjes së biznesit në internet, apo ekspansionin e dot-com teknologjisë (e-commerce).

Që nga viti 1990 gjithnjë e më shumë kompani dheindividë shprehin interesim për të qenë prezent në web. Në fillim për të prezantuar kompaninë, prodhimet dhe shërbimet nevojitej njohuri e konsiderueshme e programimit. Që e posedonin vetëm personat e specializuar si web dizajnerët. Ata krijonin HTML faqe statike dhe i vendosni në webserverë për t’i bërë publike në Internet. Kur shfaqej nevoja për përditësimin, mirëmbajtjen dhe ndryshimin e atyre faqeve nevojitej sërish ndihma e programuesve. Të cilët duke përdor FTP-në si klient mund të i qaseshin web serverit. Duhej për të i shkarkuar html faqet sërish në kompjuter për t’i ndryshuar dhe për t’i rivendosur sërish me ftp në web server. Ndërtim Faqe Webi

Kështu u shfaqën web cms-të e para rreth vitit 1995 të cilat ishin kryesisht komerciale si CNET PRISM e cila madje edhe u patentua në atë kohë. Më vonë me zhvillimin e infrastrukturës së internetit pas vitit 1998 fillojnë të shfaqen edhe web CMS -ët Open source. Që shpërndaheshin pa pagesë dhe në zhvillimin e të cilëve merrnin pjesë shumë kontribues (p.sh TYPO3, që përdoret edhe sot e kësaj dite si plaformë – framework për krijimin e CMS web faqeve dhe është open source).

Web CMS Ndërtim Faqe Webi

Web CMS është sistem softueri në web, që shërben për menaxhim të përmbajtjes. Është e implementuar si një web aplikacion, për të krijuar dhe menaxhuar në mënyrë dinamike përmbajtjen e HTML faqeve. Zakonisht përdoret për të kontrolluar, sistemuar dhe publikuar një tërësi të madhe të materialit të mbledhur në mënyrë dinamike nga një apo më shumë përdorues (tekst, fotografi, video etj), të cilët mund t’i qasen CM sistemit nga një apo mëshumë vende, përmes Internetit. Web CMS e lehtëson krijimin e përmbajtjes (Authoring), lehtëson kontrollin e përmbajtjes (lejimin, kategorizimin, ripublikimin, largimin), redaktimin (korrigjimin e gabimeve tekstuale), dhe shumë funksione tjera thelbësore të mirëmbajtjes si psh. verzionimi, etj. Dhe gjitha këto pa qenë e nevojshme njohja e gjuhës HTML apo ndonjërës nga gjuhët tjera të skriptimit (PHP, ASP, CGI etj) nga përdoruesi.

Lokalizimi shumëgjuhësh

Aftësia për të shfaqur ndërfaqen dhe navigimin e hyperlinqeve në gjuhë të ndryshme sidhe përmbajtjen nëse ajo është e përkthyer.

RSS dhe forma tjera të shpërndarjes së informacionit

Web CMS shpesh ndihmon në shpërndarjen e përmbajtjes duke gjeneruar RSS dhe Atom feeds të dhëna për sistemet tjera. Gjithashtu përdoruesit e-mailit mund të njoftohen automatikisht kur paraqiten përditësimet e që janë në dispozicion si pjesë e procesit të punës. Ndërtim Faqe Webi

Disa tipare tjera:

 • Menagjimi i linqeve,
 • Metadatat- për makina kërkuese dhe kërkim të avansuar,
 • Ripërdorimi i resurseve,
 • Plasimi shumë kanalësh (Print, PDF, PDA-të, telefonat mobil, etj.),
 • Personalizimi.

Faqa interneti është një termit përdorur për të përshkruar ndonjë faqe të disponueshme në internet. Këto faqe mund të jenë të shumëllojshme në natyrë dhe përdorim. Disa nga llojet kryesore të faqeve të internetit përfshijnë:Ndërtim Faqe Webi

Faqe informative

Këto faqe ofrojnë informacion mbi tema të ndryshme si shkencë, histori, kulturë, sport, etj. Përfaqësues të kësaj lloji janë Wikipedia dhe faqet e lajmeve.

Faqe tregtare

Këto janë faqet që shërbejnë për shitjen e produkteve ose shërbimeve. Për shembull, Amazon dhe eBay janë dy faqe të njohura tregtare online.

Faqe e përdoruesve

Këto janë platforma ku përdoruesit mund të ndajnë përvojat e tyre, mendimet dhe përmbajtjen me njëri-tjetrin. Përfaqësues të kësaj lloji janë rrjetet sociale si Facebook, Twitter dhe Instagram.

Faqe e argëtimit

Këto faqe ofrojnë përmbajtje të dizajnuar për të argëtuar audiencën, duke përfshirë lojëra, video, dhe humor. Përfaqësues të kësaj lloji janë YouTube, Netflix, dhe faqet e lojërave online.

Faqe të përgjithshme

Këto janë faqe të dizajnuara për të përfshirë përmbajtje të ndryshme të cilat mund të përfshijnë aspekte të llojeve të mësipërme. Përfaqësues të kësaj lloji përfshijnë Google, Yahoo dhe Bing.

Faqe të edukimit dhe trajnimit

Këto janë platforma të dizajnuara për të ofruar kursime, trajnime, dhe materiale mësimore për përdoruesit. Përfaqësues të kësaj lloji janë Coursera, Udemy, dhe Khan Academy.

Faqe InternetiNdërtim Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 7 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.