Faqe Interneti Profesionale

Faqe Interneti Profesionale

Faqe Interneti Profesionale Përse është e rëndësishme një Faqe Interneti për Ndërmarrjen tuaj!? Nëse keni kompaninë tuaj, Web faqja juaj duhet të jetë media më  e rëndësishme. E cila mund të shfrytëzohet për të siguruar klientë të rinj dhe të gjenerojë më shumë shitje.  Nëse nuk keni ndonjë Web Faqe ...

Read More
Ndërtim Faqe Webi - Faqe Interneti dhe sisteme menaxhimi në web..jpg

Ndërtim Faqe Webi

Ndërtim Faqe Webi Ndërtimi i një faqeje të internetit në një mënyrë ideale dhe profesionale kërkon një qasje të strukturuar dhe të përgjegjshme për të gjithë procesin. Këtu janë disa hapa dhe praktika që mund t’ju ndihmojnë të ndërtoni një faqe të internetit në një mënyrë të cilën mund ta ...

Read More
Faqe Profesionale - Faqe interneti për shitje online.jpg

Faqe Profesionale

Faqe Profesionale Kur të ndërtoni një faqe profesionale kërkon kujdes dhe njohuri për teknologjitë dhe praktikat më të mira në fushën e zhvillimit të webit. Krijimi i web-faqeve mund të bëhet në disa faza: Plani, Dizajni-projektimi, Kodimi(HTML), Transferimi në internet-upload (FTP), Testimi, Promocioni, Mirëmbatja dhe pasurimi i web-siteit. Secila nga ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.