Analist Marketingu - Profesionist Marketingu dhe i Strategjisë.jpg

Analist Marketingu
Marketingu i hulumton ndryshimet dhe dallimet në shijen e konsumatorit me qëllim të krijimit dhe zhvillimit të ofertës e cila do t’i përmbushë kënaqësitë e tij. Në dallim nga qëllimet e shitjes të cilat kryesisht janë afatshkurtëra, qëllimet e marketingut janë afatgjata dhe prezantojnë edhe objektivat e ndërmarrjes.
Një analist marketingu është një profesionist që analizon të dhënat për të mbështetur përpjekjet e marketingut të një kompanie. Analisti i marketingut mund të përdorë njohuritë që ata gjejnë për të ndihmuar një kompani të marrë vendime më të mira biznesi. Si rritja e të ardhurave ose optimizimi i fushatave të marketingut.

Çfarë bën një analist marketingu?

Një analist marketingu punon me të dhëna për të zbuluar njohuri të reja të marketingut për një kompani. Por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë?

Analizoni të dhënat e marketingut

Një pjesë e madhe e të qenit analist marketingu përfshin pastrimin, renditjen dhe interpretimin e të dhënave. Më konkretisht kjo mund të nënkuptojë:

 • Mbledhja, pastrimi dhe renditja e të dhënave përmes metodave si anketat ose analiza e faqeve të internetit
 • Rishikimi i rezultateve të fushatës së marketingut (si rritja e të ardhurave, arritja ose angazhimi) për të përmirësuar fushatat
 • Përdorimi i mjeteve për të kuptuar klientët aktualë dhe për të gjetur të rinj
 • Hulumtimi i konkurrentëve

Bëni rekomandime

Duke sintetizuar të dhënat, analistët e marketingut mund të rekomandojnë se si një biznes duhet të vazhdojë me përpjekjet e tij të marketingut. Kjo mund të përfshijë bashkimin e raporteve, prezantimeve dhe materialeve të tjera.

Analist Marketingu kundrejt roleve të tjera 

Analistët e marketingut kanë shumë të përbashkëta me llojet e tjera të analistëve. Domethënë, ata të gjithë merren me analizimin dhe kuptimin e të dhënave. Ja një vështrim se çfarë bëjnë role të tjera të ngjashme:

 • Analist i kërkimit të tregut: Megjithëse ndonjëherë përdoret në mënyrë të ndërsjellë me analistin e marketingut, shumë kompani e konsiderojnë analistin e kërkimit të tregut një rol të veçantë. Analistët e kërkimit të tregut kanë një fokus më të ngushtë se analistët e marketingut, duke u përqendruar në mënyrë specifike (dhe ndoshta jo befasuese) në kërkimin e tregut. Kjo mund të nënkuptojë të kuptuarit e tendencave në tregje specifike, ose parashikimin e çmimeve, pagave dhe treguesve të tjerë ekonomikë. Analistët e hulumtimit të tregut mund të mbështesin ekipet e marketingut, ekipet e produkteve dhe ekipet e tjera të orientuara nga biznesi. Analist Marketingu
 • Analist i të dhënave: Analistët e të dhënave kanë një fokus më të gjerë se analistët e marketingut dhe mund të punojnë në shumë fusha jashtë marketingut. Ata mund të punojnë në financa, prodhim, shkencë, qeveri dhe shumë fusha të tjera. Përmbajtja e saktë e asaj që ata analizojnë do të varet nga fusha dhe pozicioni. Për shkak se analistët e të dhënave janë më pak të specializuar se analistët e marketingut, pozicionet e analistëve të të dhënave shpesh kërkojnë më pak përvojë.
 • Analist biznesi: Analistët e biznesit përdorin të dhëna për të vlerësuar biznesin e një organizate dhe proceset e IT-së. Ata mund të bëjnë rekomandime për të reduktuar joefikasitetin dhe kostot dhe të identifikojnë mënyra për të përmirësuar strukturën e biznesit. Ata në përgjithësi nuk punojnë ekskluzivisht me të dhënat e marketingut, siç mund të bëjnë analistët e marketingut.

Si të bëheni një analist marketingu

Do t’ju japim 2 këshilla që mund të referoheni për të nisur rrugtimin tuaj në këtë profesion.

 1. Zhvilloni aftësitë që ju nevojiten

Këtu janë tre kategoritë kryesore të aftësive që ju duhet të keni për t’u bërë një analist marketingu.

 • Analiza e të dhënave: Analiza e të dhënave ka të ngjarë të nënkuptojë përdorimin e SQL-një gjuhë programimi e zakonshme që përdoret për të komunikuar me sistemet e bazës së të dhënave. Mund t’ju kërkohet gjithashtu të mësoni gjuhë si Python ose R. Sigurohuni që të dini gjithashtu bazat e pastrimit, renditjes dhe vizualizimit të të dhënave. Analist Marketingu
 • Marketingu: Marketingu është një temë e gjerë që mund të përfshijë strategjinë e çmimeve, menaxhimin e mediave sociale, analizën e shitjeve dhe analizën ekonomike. Njohja e strategjive të marketingut do të jetë e dobishme.
 • Menaxhimi i projektit: Analistët e marketingut mund të ngarkohen me udhëheqjen e përpjekjeve komplekse për të punuar me të dhëna.
 1. Fitoni përvoja të ngjashme

Ju mund të fitoni përvoja në mënyra të ndryshme.

 • Gjeni një pozicion të nivelit fillestar. Shumë pozicione të analistëve të marketingut kërkojnë që ju të keni disa vite përvojë. Provoni të kërkoni për analiza të të dhënave të nivelit fillestar ose pozicione marketingu që do t’ju ndihmojnë të mësoni më shumë nga aftësitë që ju nevojiten për t’u bërë një analist marketingu.
 • Përfshini aftësitë që ju nevojiten në pozicionin tuaj aktual. Ka një shans që të mund të krijoni mundësi për të mësuar aftësi të reja dhe për të fituar përvojë. Pavarësisht nëse jeni duke punuar në shitje me pakicë ose në një kompani teknologjie, kërkoni mundësi për të përdorur të dhëna ose për të mësuar rreth marketingut. Analist Marketingu
 • Merrni kurse ose fitoni një certifikatë profesionale. Përfundimi i kurseve ose certifikatave profesionale në aftësitë që mund t’ju nevojiten. Kjo mund t’u tregojë punëdhënësve se dini të bëni disa aspekte të punës. Përpiquni të ndiqni kurse që do t’ju japin mundësinë për të përfunduar projekte praktike. Kjo bën që të keni diçka për të treguar në CV ose intervistën tuaj.
Strategjia digjitale e Marketingut Analist Marketingu

Strategjia e Internetit dhe zhvillimi është kombinim multi-disiplinor, që merret më përpjekjet e strategjisë se web-it,  markave, web dizajneve, web zhvillimit, karakteristikat / funksionaliteti, që paguajnë për zhvillimin e fushatave dhe menaxhimin, marketingu i  mediave sociale, mirëmbajtja e internetit, mirëmbajtja e web-faqeve, dizajn nëpër faqe & zhvillim, analiza e web-it, raportimi, matja, integrim te videove, integrime te kompanive, përzgjedhje e serverit & konfigurimi, dhe projektit të përgjithshëm të web-menaxhimit për të siguruar suksesin e fushatës, etj.

Pa një strategji të marketingut biznesi ynë nuk mund të jetë i sukseshëm. Poashtu kur flasim për internetin dhe promovimin e tij, ndihet një nevojë që të këtë një strategji të suksesshme të marketingut. Për këtë është e nevojshme që të merret ndihma e konsultentëve strategjik të internet-marketingut. Këta keshilltarë kanë përvojë në implementimin e teknologjisë së fundit për t’i shtyrë bizneset në planin e veprimit. Kjo gjë ndihmon në rritjën e avantazhit ndaj konkurrentëve tjerë në treg. Një keshilltar i mirë di se si ta zhvillojë dhe ta zbatoj një plan. Analist Marketingu

Pas kesaj ata do t’i analizojnë dhe studiojnë këto të dhëna. Kështu ata do të zhvillojnë një stretegji dhe ta rekomandojnë atë për biznesin. Pas miratimit përfundimtar ata do ta zbatojne këtë projekt duke implementuar dizajnin, programin dhe kodet tjera. Konsultentët pastaj do ta ekzekutojnë planin për të parë nese ka ndonjë mangesi në të ose jo.Pasi çdo gjë të jetë e vendosur në vend atëhere ata do ta zhvillojnë fushatë.

Përpilimi i strategjisë digjitale të marketingut sipas rregullave:

1. Starto më një web-promovim, më një web-dizajn efektiv dhe një strategji të përshatshme të zhvillimit.
2. Radhitu në gjigantët e kërkimit. Analist Marketingu
3. Mëso të përdoresh email-marketingun efektshëm.
4. Domino në marketingun tuaj më hapje të filialeve më rishitje dhe programe tjera.
5. Kërko një analizë nga ndonjë keshilltar i marketingut.
6. Ndërto një listë të përgjithshme të zgjedhjes suaj.
7. Publikoni artikuj ose mërrni shenime dhe informata të ndryshme.
8. Shkruaj dhe publiko njoftime për shtyp në internet.
9. Publiko konkurse dhe jep mundesi nëpërmjet websajtit tuaj.
10. Krijo miqësi dhe bashkëvepro më vizitorët tuaj.

Duke ndjekur këto këshilla ju do të jeni në rrugë konkrete drejt krijimit të një startegjie të mirëfilltë që mund të ndikojë pozitivisht në rritjën e biznesit tuaj.

Online MarketingReklamimiStrategji marketingu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 8 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.