web hosting

Web hosting

Çfarë është web hosting

Web hosting është mënyra më e zakonshme e hostimit të më shumë se 98.99% të web faqeve. Dmth, një kompani hostimi ka një ose më shumë servera (kompjutera të lidhur me mënyrë të vazhdueshme me internetin që punojnë me një software, (serveri si ai i Linux ose Windows), që suporton punën e një numri të madh website-sh. Përveç rasteve kur një web site është veçanërisht i ngarkuar me punë ose i duhet shumë bandwidth (trafik), kjo është mënyra më pak e kushtueshme për të zotëruar një website të vërtetë. Ti mund të kesh adresën tënde të IP-së me hostim dhe të mos dallohet nga përdoruesit.

Çfarë është hapësira SSD dhe çfarë është bandwidth  web hosting

Hapësira e një serveri tregon kapacitetin që ju keni në dispozicion për faqen tuaj. Zakonisht për  një faqe normale mjafton edhe 1 GB hapësirë, por për një faqe të mirë dhe me vizitorë të konsiderueshëm nevojitet diçka më shumë. Ndërsa Serveri SSD është teknologjia më inovative, dhe ka shpejtësi marramendëse, 300 % më e shpejtë. web hosting

Bandwidth (transferta mujore) shprehet me ndërveprimin online të faqes tuaj dhe matet me numrin e vizitorëve që ju do të keni. Normalisht për 10 000 vizitorë në muaj nuk nevojiten më shumë sesa 5-8 GB transfertë mujore në dispozicion.

Pas pagesës për regjistrim domaini ose plan hosti si të veproni web hosting

Menjëherë pasi të keni realizuar pagesën dhe pas verifikimit të saj në mënyrë automatike për pak minuta. Sistemi është i konfiguruar që ta krijojë serverin automatikisht për ju. Gjithçka që duhet të bëni është që të kontrolloni e-mailin tuaj dhe të ndiqni udhëzimet. Të merrni detajet dhe të filloni punën!

A është e mundur të mbaj të njëjtin emër domaini edhe nëse ndryshoj host!?

Sigurisht që PO! web hosting

Përderisa domaini regjistrohet nën emrin dhe të dhënat tuaja personale apo të biznesit tuaj. Atëherë ju jeni pronarë të domainit deri në momentin kur të ketë kaluar të paktën 30 ditë pas momentit që ai të ketë skaduar. Në këtë logjikë ju mund të bëni çfarë të doni me domainin, mund ta transferoni apo ta shisni! Asnjë pengesë nuk ekziston për transferimin dhe zhvendosjen e domainit tuaj në një host të ri. Përveç detajeve teknike që lidhen me sigurinë dhe pronësinë e tij! web hosting

Çfarë janë “Name Servers” (DNS)!?

Në momentin kur ju shtypni www.ams.al, lind pyetja; si mundet kompjuteri të gjejë këtë pikërisht këtë faqe? Në fakt kompjuteri “pyet“ serverat DNS.

Serverat DNS i tregojnë përdoruesve se ku mund të kërkojnë një faqe interneti. Ky veprim është realisht shumë më i komplikuar se kaq. Por kjo përmbledh rreth 85 % të funksioneve të tyre themelore. web hosting

Një  Name Server është thjesht një kompjuter, ai është gjithmonë i kyçur në internet dhe përkthen IP adresat në emër më të lexueshëm për ne. D.m.th na lejon qe në vend të numrave pa kuptim si 148.163.126.71  shkruajmë thjesht fare ams.al. Kur të regjistroni një domain emër për webfaqen tuaj do ju duhen dy nameserver. Në bazë  tyre përcaktoni se ku do drejtohet webfaqja juaj. Sigurisht kjo mundësdohet automatikisht nga sistemi ynë në momentin kur të keni porositur paketën tuaj të hostit!

Çfarë janë faqet error 404!? web hosting

Shpesh herë ndodh që tëndeshemi në një faqe të gabuar ose joekzistente (ajo faqe mund të jetë fshirë ose mund të mos jetë krijuar ndonjëherë). Dhe në ekranin e kompjuterit do të shfaqet mesazhi “404 Error”. Kjo tregon se faqja që keni kërkuar nuk mund të gjendet.

Hosting / Servers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − three =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.