Tregtia elektronike

Tregtia elektronike!

Tregtia elektronike, i referohet çdo tregtimi të produkteve ose shërbimeve në internet. Faqet e eTregtisë janë të nevojshme për një sërë biznesesh, nga ato me pakicë me bazë konsumatorësh, përmes ankandit. Në faqet e abonimit të muzikës dhe videove, deri në tregtinë ndër-korporatave.

Tregtia online shpesh lidhet me termin eCommerce, fusha e saj përfshin të gjitha transaksionet digjitale. Kjo përfshin blerjen dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve dhe transferimin e fondeve dhe të dhënave.

Rritja shpërthyese e eTregtisë në vitet e fundit mund t’i atribuohet rritjes gjithnjë e më madhe të internetit. Zhvillimit të shpejtë të shpejtësisë së internetit dhe lehtësimit të ofruar nga porositja e gjërave online. Gjuetia dhe krahasimi i çmimeve nga komoditeti i karriges suaj shpesh është më tërheqës sesa shkuarja nga dyqani në dyqan.

Llojet e eTregtisë 

Tregtia elektronike ose eTregtia, përkufizohet si blerja dhe shitja e produkteve dhe shërbimeve. Përfshirë fondet dhe të dhënat, në mënyrë elektronike. eTregtia mund të ndahet në 4 lloje kryesore.

Biznesi te konsumatori B2C

Lloji më i zakonshëm i eTregtisë është biznesi për konsumator (B2C). Në të cilin një biznes shet produkte ose shërbime drejtpërdrejt për konsumatorët në internet. Të gjitha faqet e shitjes me pakicë janë në thelb B2C.

Biznesi te biznesi B2B Tregtia elektronike

Një lloj tjetër i eTregtisë është biznesi për biznesin (B2B), i cili përshkruan transaksionet online në mes të bizneseve. Si ndërmjet një prodhuesi dhe një shitësi me shumicë, ose midis një shitësi me shumicë dhe një shitësi me pakicë.

Biznesi te biznesi B2B Tregtia elektronike

Një lloj tjetër i eTregtisë është biznesi për biznesin (B2B), i cili përshkruan transaksionet online në mes të bizneseve. Si ndërmjet një prodhuesi dhe një shitësi me shumicë, ose midis një shitësi me shumicë dhe një shitësi me pakicë.

Konsumatori te biznesi C2B

eTregtia Konsumatori për biznesin (C2B) përfshin konsumatorët që shesin produkte ose shërbime për bizneset dhe biznesi paguan konsumatorin.

Faqe Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − four =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.