Shërbimet elektronike

Shërbimet elektronike

Shërbimet elektronike! Tregëtia elektronike dhe marketingu Studimet mbi tregëtinë elektronike dhe marketingun në internet trajtojnë vetëm tipare të përgjithshëm të website-ve. Të cilët shtojnë vlerë për blerësit dhe rrisin efiçiencën e website-ve. Termat që hasen më shpesh në këto studime janë: shërbime me vlerë të shtuar. Mjete elektronike për menaxhimin ...

Read More
Tregtia elektronike

Tregtia elektronike

Tregtia elektronike! Tregtia elektronike, i referohet çdo tregtimi të produkteve ose shërbimeve në internet. Faqet e eTregtisë janë të nevojshme për një sërë biznesesh, nga ato me pakicë me bazë konsumatorësh, përmes ankandit. Në faqet e abonimit të muzikës dhe videove, deri në tregtinë ndër-korporatave. Tregtia online shpesh lidhet me ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.