Social Media

SocialMedia

Shum mendojnë se SocialMedia është një gjë e keqe.

Shpesh i dëgjojmë termat si e dëmshme ose hajdut të kohës tuaj etj. Shpesh nga sistemi arsimor nxënësit udhëzohen të mos përdorin shum telefonin ose prindrit mundohen ti mbajnë larg nga telefoni. Duke i kontrolluar kohën që ato kalojnë në telefon edhe shpesh herë fjala SocialMedia është një tmerr i vërtet për njerëzit në përgjithsi. Pavarsisht se ato kalojnë shumë kohë në të ashtuquajturën SocialMedia. Në këtë epokë të dixhitalizimit ne nuk mundemi ta shmangim atë.  Faqe Interneti.

Çfarë duhet të bëjmë që SocialMedia të jetë vlerë për ne?

SocialMedia na ndihmon që ne të kontaktojmë dhe komunikojmë në mbarë botën. Ajo shpërndan një informacion të paimgjinueshëm dhe të pakufijshëm. Por informacioni ndonjëherë është i tepërt dhe në këtë rast bëhet i padobishëm. Kjo gjë jo vetëm që bëhet e padobishme por edhe shpërqëndruese që shpesh herë na prish punë. Ajo që na duhet është organizim dhe të shfrytëzojmë atë që na duhet.

Si mund të ndihmojë SocialMedia në ndërtimin e aftësive dixhitale?

Teknologjia është bërë një pjesë thelbësore e botës sonë. Zhvillimet e vazhdueshme në realitetin e përzier, automatizimin dhe inteligjencën artificiale do të kenë një ndikim të madh në atë se si duken punët në të ardhmen. Për këtë arsye, aftësitë dixhitale po bëhen jo vetëm të rëndësishme, por edhe thelbësore. Punët e ardhshme do të jenë më pak të fokusuara në detyrat rutinë dhe më shumë në punën me njerëzit dhe zgjidhjen e problemeve. Të rinjtë mund të përdorin mediat sociale për të zhvilluar këto aftësi.

Mediat sociale mund t’i ndihmojnë fëmijët të ndërtojnë aftësi dixhitale në:

 • navigim dhe shkëmbim i përmbajtjes dixhitale
 • ndërveprim i përgjegjshëm në internet
 • ndërtimin e një identiteti online
 • duke ruajtur reputacionin e tyre dixhital. Social Media
Si mund t’i ndihmojnë mediat sociale të rinjtë të mësojnë?

Përdorimi i mediave sociale dhe internetit ndihmon fëmijën tuaj në mësimin e tij. Interneti na ka dhënë akses në sasi të mëdha informacioni cilësor dhe mediat sociale janë një mjet i shkëlqyeshëm për të gjetur dhe ndarë informacion cilësor. Fëmijët mund të gjejnë lloje të ndryshme informacioni rreth fushave me interes dhe temave që po mësojnë në shkollë. Mediat sociale gjithashtu mund t’ju lidhin me ekspertë dhe komunitete nxënësish.

Mësimi në mediat sociale mund të ndodhë kur:

 • duke lexuar artikuj
 • duke bërë pyetje
 • duke iu përgjigjur postimeve
 • duke parë mësime video
 • duke folur me miqtë.
 • duke diskutuar tema me njerëz të tjerë SocialMedia
Si mund t’i ndihmojnë grupet e mediave sociale të rinjtë të mësojnë për veten dhe të tjerët?

Mediat sociale u mundësojnë të rinjve të njihen dhe të mësojnë për grupe të reja dhe të ndryshme njerëzish. Shumica e adoleshentëve që kalojnë kohë në grupe online thonë se ato grupe i ndihmojnë ato të takojnë njerëz të rinj, të ndihen më të pranuar, të punojnë me ndjenjat e tyre për çështje të rëndësishme dhe të kalojnë periudha të vështira në jetën e tyre.

Në përgjithësi, grupet e mediave sociale mund të ofrojnë:

 • ndjenjën e përkatësisë dhe komunitetit
 • qasje në mbështetje nga individë me të njëjtin mendim
 • një vlerësim i këndvështrimeve të ndryshme
 • izolimi i reduktuar
 • një mjedis diskutimi i monitoruar.

Si mund të ndihmojnë mediat sociale në zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik? Social Media

Ndërsa teknologjia e ka bërë më të lehtë për njerëzit që të ndajnë një gamë të madhe lajmesh dhe informacionesh, është bërë gjithashtu e nevojshme të mendohet për besueshmërinë e përmbajtjes në internet. Mund të jetë e vështirë të dallosh nëse diçka është e vërtetë apo e rreme, veçanërisht kur duket se vjen nga një mik i besuar ose një burim zyrtar. Ju mund ta ndihmoni fëmijën tuaj të zhvillojë aftësitë e tij të të menduarit kritik duke i dhënë atij strategji për të gjykuar besueshmërinë e burimeve të ndryshme të informacionit.

Aftësitë e të menduarit kritik mund të ndërtohen nga:

 • duke diskutuar se si zgjedhja e fjalëve, videove dhe imazheve mund të ndryshojë mënyrën se si mendoni për informacionin
 • identifikimi i burimeve të besueshme të informacionit dhe diskutimi i asaj që e bën diçka të besueshme
 • duke i mësuar fëmijët të vënë në dyshim besueshmërinë dhe burimin e informacionit, si në internet ashtu edhe në media të tjera. Social Media

Si mund t’i ndihmojnë mediat sociale të rinjtë të zhvillojnë identitetin?

Ndërsa njerëzit e moshuar mund të mendojnë për jetën e tyre në internet dhe jashtë linje si gjëra shumë të ndryshme, fëmijët dhe adoleshentët mund ta shohin këtë ndarje konfuze. Të rinjtë janë rritur në një botë ku dallimi midis online dhe offline është gjithnjë e më i paqartë dhe prania e tyre në internet është një pjesë e rëndësishme e identitetit të tyre.

Për të rinjtë, një identitet në internet është:

 • një shtrirje e tyre
 • një mënyrë për të eksploruar pjesë të ndryshme të vetes
 • një mënyrë për të ndarë ose eksploruar interesa që nuk janë të disponueshme jashtë linje.

Një identitet në internet nuk është:

 • një identitet ‘I rremë’
 • një mënyrë për të gënjyer bashkëmoshatarët dhe miqtë
 • një mjet për të eksploruar sjelljet e këqija.

Online MarketingSocial Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 19 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.