Social Media në Shqipëri

Social Media në Shqipëri

Peizazhi Social media shqiptar është i pasur dhe i larmishëm.

Pas rënies së komunizmit dhe vendosjes së sistemit pluralist demokratik, në vend u hapën një numër i madh gazetash, kanalesh televizive dhe radiosh private. Aktualisht vetëm Radio-Televizioni Publik (RTSH) dhe Agjensia Telegrafike e Lajmeve (ATSH) janë media publike. Kurse gjithë mediat e tjera janë në pronësi private.
Marketingu është proces i konceptimit, planifikimit e realizimit të promocionit. Çmimit, ideve, mallrave dhe shërbimeve për të mundësuar shkëmbime që përmbushin objektivat dhe interesat e individëve dhe organizatave. Social
Termi marketing, në kuptim të gjërë është shkencë inter disiplinare integrale. Që arrin të krijojë elemente lidhshmërie në mes ndërmarjes dhe tregut. Marketingu sa do që ka histori të shkurtër të implementimit. Ka shënuar zgjerim dhe klasifikim në degë të ndryshme. Është kjo pasojë e një zhvillimi të shpejtuar të tij.

Social media

Social mediat e para të lira dhe pluraliste në vend u themeluan në vitin 1991, menjëherë pas rënies së komunizmit. Ato ishin kryesisht gazeta që i përkisnin partive të reja politike të sapo krijuara. Më pas do të hapeshin njera pas tjetrës edhe media të tjera private të pavarura. Aktualisht numri i gazetave dhe i revistave që botohen në të gjithë vendin llogaritet të jetë mbi dyqind. Një listë me titujt e shtypit në gjuhën shqipe (gjithsej 209) gjendet e botuar në Wikipedia. Por në këtë listë nuk janë vetëm gazetat dhe revistat e botuara në Shqipëri, por edhe të tjera të botuara jashtë kufijve të Shqipërisë. Gjithashtu mungojnë aty-këtu edhe disa tituj që aktualisht janë në treg. Social  Faqe Interneti.

Në Shqipëri botohen 26 gazeta kombëtare, një numër ky shumë i lartë në raport më numrin e popullsisë. Nuk ka të dhëna të certifikuara dhe zyrtare lidhur me tirazhin dhe shitjet e gazetave. Redaksitë e gazetave nuk kanë ndonjë detyrim që të publikojnë numrin e kopjeve të shitura dhe nuk ekziston ndonjë autoritet zyrtar që të merret me verifikimin e këtyre të dhënave. Sipas një burimi, gazeta më e shitur në vend nuk i kalon 20 mijë kopjet në ditë, ndërkohë që shumica e gazetave shesin nën 1000 kopje në ditë.

Interneti broadband dhe  Web

Kalimi në internetin broadband dhe në Web 2.0 shënoi një zhvillim të madh të mediave sociale dhe të përmbajtjes së gjeneruar nga përdoruesit edhe në Shqipëri. Shkalla e penetrimit të social mediave në vend është rritur shumë sidomos gjatë pesë viteve të fundit duke
arritur në 45 përqind të popullsisë në shkurt të vitit 2014. Kjo shifër është më e lartë se mesatarja e Europës e cila në këtë kohë arrinte
në 40 %. Social

Numri i përdoruesve të mediave sociale në këtë periudhë llogaritej rreth 1 400 000 vetë. Kështu nga një prej vendeve me shkallën më të ulët të penetrimit të mediave sociale, Shqipëria arrin të renditet e 18-ta në Europë në vitin 2014 duke lënë pas në këtë aspekt edhe vende të zhvilluara si Zvicra, Franca, Italia, Spanja, etj. Një pjesë e madhe e përdoruesve, rreth 980 000 (ose rreth 33 % e popullsisë) i arrijnë mediat sociale përmes telefonisë celulare.

Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − two =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.