Shërbime Marketingu

Shërbime marketingu

Ne ju ofrojmë çdo shërbim marketingu që mund të kërkoni. Shërbimet e marketingut janë të ndryshme dhe varjojnë në bazë të asaj që kompania juaj kërkon dhe i duhet. Shërbime marketingu ofrojnë të gjitha kompanitë që mund të gjeni. Ajo që na diferencon ne nga të tjerët është këshillimi ose konsulenca me klientin.

Cilat shërbime marketingu ofrojmë ne?

AMS do të ofronte një gamë të gjerë të shërbimeve të marketingut në mënyrë profesionale për klientët e tyre. Këto shërbime do të përfshinin:

 1. Kërkim Marketingu dhe Analiza e Tregut: Ekspertët e AMS do të kryejnë një kërkim të thellë të tregut dhe analizën e tij për të identifikuar trendet, nevojat e konsumatorëve, dhe mundësitë për klientët e tyre. Kjo përfshin analizën e konkurrencës, analizën e segmentimit të tregut, dhe kuptimin e ndikimit të faktorëve të jashtëm në treg.
 2. Strategji Marketingu dhe Planifikim Strategjik: Bazuar në analizën e tregut, AMS do të zhvillojë strategji të personalizuara të marketingut për klientët e tyre. Kjo përfshin përcaktimin e objektivave të marketingut, identifikimin e segmenteve të tregut, dhe hartimin e planit të veprimit për të arritur objektivat e biznesit të klientit.  Shërbime marketingu
 3. Menaxhimi i Markës: AMS do të ofrojë shërbime për menaxhimin e markës, duke përfshirë identifikimin e vlerave dhe personifikimit të markës, strategjitë e pozicionimit të markës. Dhe monitorimin e imazhit dhe ndikimit të markës në treg.

 4. Strategji e Medias Sociale: Përfshin strategjitë e medias sociale për të rritur prezencën dhe ndikimin në platforma të ndryshme të medias sociale. Kjo përfshin menaxhimin e llogarive në media sociale, krijimin e përmbajtjes së përputhshme për çdo kanal, dhe monitorimin e rezultateve.
 5. Strategjitë e Marketingut Digital: AMS do të zhvillojë strategji të përshtatshme të marketingut dixhital për klientët e tyre. Përfshirë SEO (Optimizimi për motorët e kërkimit). PPC (Pagesat për klikimet), reklamat në internet, email marketingun, dhe strategjitë e marketingut të përmbajtjes.
 6. Krijimi i Përmbajtjes dhe Kontentit: Ekspertët e AMS do të krijojnë përmbajtje të cilësisë për klientët e tyre. Duke përfshirë artikuj, postime në blog, video, grafika, dhe përmbajtje të tjera të personalizuara për platformat e ndryshme. Shërbime marketingu
 7. Monitorimi dhe Analiza e Performancës: AMS do të ofrojë shërbime për monitorimin dhe analizën e performancës së fushatave të marketingut për të përmirësuar strategjitë e tyre në kohë reale. Kjo përfshin përdorimin e analizave të webit. Instrumenteve të analizës së medias sociale, dhe raportimin e detajuar të rezultateve.

Këto janë vetëm disa nga shërbimet që ekspertët e agjensisë së marketingut AMS do të ofronin në mënyrë profesionale për klientët e tyre në përpjekje për të përmbushur objektivat e tyre të marketingut dhe të biznesit.

Menaxhim i rrjeteve sociale

Rrjetet sociale në ditët e sotme janë shumë të rëndësishme për biznesin tuaj. Ajo çfarë duhet të dini është se ato zënë një përdorim shumë të gjerë në internet. Dita ditës shohim njerëz të ndryshëm të përdorin Tiktok, Instagram, Facebook, X, etj. Kështu që me shumë mundësi klientët tuaj janë në mesin e këtyre përdoruesve të rrjeteve sociale. Ky shërbim sa vjen edhe bëhet edhe më i vlefshëm për bizneset. Shërbime marketingu

Menaxhim Website Shërbime marketingu

Websitet janë bërë një pjesë e rëndësishme e marketingut dixhital. Ato dita ditës shtohen. Ne ofrojmë hapjen e websiteit tuaj dhe mbarvatjen e tij. Ne mundësojmë për ju web design dhe web development. Optimizimin e motorrit të kërkimit (SEO), çdo biznes ka nevoj të jetë në fillim të çdo liste të industrisë së tij. Ne mund të bëjmë postime të ndryshme për ju në website. Duke e mbajtur gjithmonë në përditsim do të sjellë më shumë vizitorë.

Email marketing Shërbime marketingu

Marketingu me email është një formë marketingu që mund t’i bëjë klientët në listën tuaj të emailit të vetëdijshëm për produktet e reja, zbritjet dhe shërbimet e tjera. Edhe pse mund të mendoni se emaili tashmë nuk përdoret më apo email marketing ka dalë nga moda etj. Ne e ofrojmë si shërbim dhe kemi vën re se ka shumë përdorim dhe është e sygjerueshme. Ne mund të sigurojmë listat e emaileve për biznesin tuaj gjithashtu fushtat e emaileve.

Analiza të marketingut Shërbime marketingu

Një nga avantazhet kryesore të marketingut dixhital është se është shumë i gjurmueshëm dhe i matshëm. Ne e ofrojmë këtë shërbim për ju. Kështu ju mund të keni mundësinë të shikoni rezultatet që janë arritur. Në këtë mënyrë do të jemi të saktë për të vendosur qëllime dhe objektiva të reja.

Analitika na lejon neve të gjurmojmë sjelljen e përdoruesve në një nivel shumë të detajuar:

 • Sa herë klikojnë në një link
 • Sa kohë shpenzojnë në një faqe interneti
 • Sa shpesh hapin emailet dhe shumë më tepër
Pagesa për klikim (PPC)

Pagesa për klikim i referohet reklamave të paguara dhe rezultateve të promovuara të motorit të kërkimit. Në këtë formë të marketingut do të keni mundësi që të paguani në rast se një sponsor ka klikime. Në të kundërt ju nuk jeni të detyruar të paguani. Këtë mundësi e ofron Facebook, Instagram dhe shumë platforma të tjera.

Ka disa tendenca dhe zhvillime që pritet të influencojnë mënyrën sesi këto shërbime do të zhvillohen në të ardhmen. Shërbime marketingu

Disa nga këto pika janë:

 1. Dixhitalizimi i Plotë: Është pritur që në të ardhmen, shumë më shumë shërbime të marketingut do të përqendrohen në mjetet dhe kanale dixhitalë. Kjo përfshin marketingun në mediat sociale, reklamat dixhitale, përmbajtjen online, dhe strategjitë e SEO për të arritur audiencën në mënyra inovative dhe të përshtatshme.
 2. Integrimi i Inteligjencës Artificiale dhe Automatizimit: Agjensitë e marketingut do të përdorin gjithnjë e më shumë inteligjencën artificiale dhe teknologjitë e automatizimit për të ndihmuar në personalizimin e përvojës së përdoruesve. Analizimin e të dhënave, dhe për të krijuar kampanja më efektive dhe efikase.
 3. Përqendrimi më i Madh në përvojën e përdoruesit (UX): Në një botë ku konkurrenca është e rëndësishme. Agjensitë e marketingut do të përqendrohen gjithnjë e më shumë në përmirësimin e përvojës së përdoruesit në faqet e internetit. Aplikacionet mobile, dhe të gjitha pikat e kontaktit tjera me klientët.
 4. Personalizimi dhe Marketingu i Bazuar në Kontekst: Agjensitë e marketingut do të kërkojnë mënyra për të ofruar përmbajtje dhe përvoja të personalizuara për audiencën e tyre. Duke përdorur informacionin demografik, veprimet e përdoruesve, dhe të dhëna të tjera për të krijuar lidhje më të forta dhe më të personalizuara me konsumatorët.
 5. Inovacioni në Teknologji dhe Platforma të Reja: Agjensitë e marketingut do të qëndrojnë të përditësuara me zhvillimet e fundit në teknologji. Dhe do të eksplorojnë platforma të reja dhe mënyra të reja për të arritur audiencën. Kjo mund të përfshijë eksperimentimin me realitetin e përzier (AR) dhe realitetin e zgjeruar (VR), si dhe zhvillimin e përvojave të reja të përdoruesit nëpërmjet teknologjive të reja.

Këto janë disa nga tendencat dhe zhvillimet që pritet të ndikojnë në të ardhmen e shërbimeve të marketingut të ofruara nga agjensitë. Është e rëndësishme që agjensitë e marketingut të jenë të përgatitur për këto ndryshime dhe të adaptohen në mënyrë efektive për të ofruar vlerë të vërtetë për klientët e tyre në një mjedis të ndryshueshëm dhe të zhvillueshëm.

Online MarketingStrategji marketingu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × two =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.