Rrjetet Sociale

Rrjetet Sociale

Rrjetet sociale janë: Website-t dhe aplikacionet që ju japin mundësi përdoresve të krijojnë dhe ndajnë përmbajtje të ndryshme ose të bëhen pjesë e një komuniteti.

Por si nisën rrjetet sociale?

Si fillim ishte Web1.0 duke u pasuar më pas me Web2.0 dhe Web3.0. Por secila prej tyre ka veçorinë e saj. Më poshtë do të flasim ekzaktsisht se si ka ardhur duke u përmirsuar tu bërë gjithmonë e më funksionale.
Rrjetet sociale janë komunitete virtuale që mundësojnë qasje në kohë reale, sinkronizim të komunikimit, mundësi të postimit dhe ndarjes së fotove, videove, punës origjinale dhe kreative. Ato janë të përdorura prej më shumë se një miliard përdoruesve nga e gjithë bota. Rrjetet sociale janë shumë tërheqëse dhe joshëse për fëmijë dhe adoleshentë, të cilëve ju ofrojnë mundësi të jenë kreativë në internet, të ndajnë idetë dhe të komunikojnë me të tjerët, prej miqve të vjetër deri te të panjohurit. Këto rrjete ofrojnë mundësi për t’u shprehur lirshëm, përfshirë përdorimin e videove, fotove, muzikën dhe chat-in. Më të njohurat janë Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat.

Çfarë është Web 1.0?

Në thelb, ky version i parë i Web-it përbëhej nga disa njerëz që krijonin faqe interneti dhe përmbajtje dhe faqe interneti për një grup të madh lexuesish, duke i lejuar ata të aksesonin fakte, informacione dhe përmbajtje nga burimet e informacionit.
Ai u krijua për të ndihmuar njerëzit të gjejnë më mirë informacion. Ky version Web-i i trajtuar iu dedikua përdoruesve që kërkonin të dhëna. Ky version i web-it nganjëherë quhet “Web-i vetëm për lexim” sepse i mungojnë format, pamjet, kontrollet dhe interaktiviteti i nevojshëm që gëzojmë në internetin e sotëm.
Njerëzit përdorin termin “Web 1.0” për të përshkruar formën më të hershme të internetit. Përdoruesit panë shembullin e parë të një rrjeti mbarëbotëror që la të kuptohet për komunikimin dixhital të ardhshëm dhe potencialin e shkëmbimit të informacionit. Rrjetet Sociale

Çfarë është Web 2.0?

Nëse Web 1.0 përbëhej nga një numër i vogël njerëzish që gjenerojnë përmbajtje për një audiencë më të madhe, atëherë Web 2.0 është për shumë njerëz që krijojnë edhe më shumë përmbajtje për një audiencë në rritje. Web 1.0 i fokusuar në lexim; Web 2.0 u fokusua në pjesëmarrjen dhe kontributin.
Ky formular i internetit thekson përmbajtjen e gjeneruar nga përdoruesi (UGC), lehtësinë e përdorimit, ndërveprimin dhe përputhshmërinë e përmirësuar me sisteme dhe pajisje të tjera. Web 2.0 ka të bëjë me përvojën e përdoruesit përfundimtar. Rrjedhimisht, kjo formë Webi ishte përgjegjëse për krijimin e komuniteteve, bashkëpunimeve, dialogut dhe mediave sociale. Si rezultat, Web 2.0 konsiderohet forma kryesore e ndërveprimit në web për shumicën e përdoruesve të sotëm.  Faqe Interneti.
Nëse Web 1.0 quhej “Web-i vetëm për lexim”, Web 2.0 njihet si “Web-i social pjesëmarrës”. Web 2.0 është një version më i mirë, më i përmirësuar i paraardhësit të tij, duke përfshirë teknologjitë e shfletuesit të web-it si kornizat JavaScript. Rrjetet Sociale

Çfarë është Web 3.0? Rrjetet Sociale

Dhe së fundi, kemi ardhur te përsëritja më e fundit e Webit.
Kur përpiqemi të kuptojmë kuptimin përfundimtar të web 3.0, duhet të shikojmë në të ardhmen. Megjithëse ekzistojnë elementë të Web 3.0 aktualisht të disponueshëm sot. Ai ka ende një rrugë për të bërë përpara se të arrijë realizimin e plotë. Quhet ndryshe Web3, është ndërtuar mbi një bazë të përbërë nga idetë thelbësore të decentralizimit, hapjes dhe dobishmërisë të përdoruesit. Web 1.0 është për lexim, Web 2.0 është social pjesëmarrës dhe Web 3.0 është për lexim, shkrim, ekzekutim.
Ky ndërveprim dhe përdorim në web i largon përdoruesit nga platformat e centralizuara si Facebook, Google ose Twitter. Duke i drejtuar tek platformat e decentralizuara gati anonime. Shpikësi i World Wide Web, Tim Berners-Lee, fillimisht e quajti Web 3.0 Web Semantic. Ai parashikoi një internet inteligjent dhe autonom. Që përdor Inteligjencën Artificiale dhe Mësimin e Makinerisë për të vepruar si një “tru global”.
Ky version i idealizuar nuk u shfaq plotësisht për shkak të kufizimeve teknologjike, si p.sh. sa e shtrenjtë dhe e ndërlikuar është konvertimi i gjuhës njerëzore në diçka që kuptohet lehtësisht nga kompjuterët.

Por ku mund të jenë rrjetet sociale në të ardhmen

Parashikimi i së ardhmes është i ndërlikuar në çdo kohë, dhe natyra e zhveshur e teknologjisë dhe tendencat e njohura sociale e bëjnë atë edhe më të vështirë. Por duke parë prapa në të kaluarën dhe në platformat më të suksesshme në të tashmen, ne shohim se ku mund të shkojë topi.
Platformat e mediave sociale nuk ekzistojnë pa bazën e tyre të përdoruesve. Markat që mbajnë një sy se ku po lëvizin përdoruesit dhe pse, do të kenë gjithmonë një avantazh.
Ndërsa do të ketë gjithmonë një vend për tekst (Reddit, Twitter dhe Threads e kanë bërë të qartë këtë), përmbajtja vizuale krijon nivelin më të lartë të angazhimit. Platformat e bazuara në video dhe imazhe do të jenë gjithmonë një zgjedhje e fortë.
Asnjëherë mos e ndaloni monitorimin. Siç do të thoshte Sherlock Holmes: “Të dhëna, të dhëna, të dhëna, unë nuk mund të bëj tulla pa argjilë”. Shikimi i numrave nuk është e mjaftueshme. Markat kanë nevojë për një strategji për kapjen dhe analizimin e të dhënave të tyre me kalimin e kohës. Për të vendosur se ku po godet përmbajtja e tyre në mediat sociale.

Social Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + twenty =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.