Punësimi në Shqipëri, sfidë për të rinjtë

Punësimi në Shqipëri, sfidë për të rinjtë

Punësimi në Shqipëri, sfidë për të rinjtë Si drejtues i një biznesi që ka në fokus të tij punësimin. Ndeshem çdo ditë me kërkesën e madhe që ka tregu i punëkërkuesve për të gjetur një vend pune. Janë të shumtë ata që aplikojnë pranë zyrave të punësimit. Pranë bizneseve dhe ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.