Studio Marketingu -Konceptet e zhvillimit të marketingut

Studio Marketingu

Studio Marketingu Me çfarë merret një studio marketingu? Detyrat për një studio marketingu: Marketingu direkt, Marketingu interaktiv, Word of mouth, Dizenjimi i forcës së shitjes, Manaxhimi i forcës së shitjes, Parimet e shitjes personale. Teknologji të reja kanë inkurajuar kompanitë që tëlëvizin nga komunikimi masiv në një komunikim më të ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.