Marketing në internet

Marketing në internet

Marketing në internet Marketingu në internet është një aspekt kyç i strategjisë së marketingut modern dhe përfshin përdorimin e internetit dhe teknologjisë digjitale për të promovuar produkte dhe shërbime, si dhe për të ndërlidhur me audiencën. Mënyrat e duhura për një marketing në internet? Faqet e Internetit. Faqet e internetit ...

Read More
Marketing Digital

Marketing Digital

Marketing Digital Strategjitë e objektivave të marketingut në Marketing Digital Strategjiia e objektivave të marketingut përfshin katër faza: Madhësinë e tregut aktul apo vlerën, projeksionet e ardhshme të madhësisë dhe të organizatës, pjesa e tanishme dhe e ardhshme e segmentit të tregut; Aksione të tregut konkurrent brenda segmentit; Nevojat e ...

Read More
Menaxhimi i Reklamave

Menaxhimi i Reklamave

Menaxhimi i Reklamave Menaxhimi i reklamave është një pjesë e pazëvendësueshme e çdo biznesi modern. Në fakt, 68% e tregtarëve e konsiderojnë atë jashtëzakonisht të rëndësishëm për strategjinë e tyre të përgjithshme të marketingut. Konkurrenca e biznesit është e lartë dhe gara për klientët është edhe më e lartë, ndaj ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.