Marketing Digital

Marketing Digital

Marketing Digital Strategjitë e objektivave të marketingut në Marketing Digital Strategjiia e objektivave të marketingut përfshin katër faza: Madhësinë e tregut aktul apo vlerën, projeksionet e ardhshme të madhësisë dhe të organizatës, pjesa e tanishme dhe e ardhshme e segmentit të tregut; Aksione të tregut konkurrent brenda segmentit; Nevojat e ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.