Social Media Manager

Social Media Manager

Si të bëhesh një Social Media Manager?

Drejtimi i një llogarie personale të mediave sociale është shumë i ndryshëm nga administrimi i një llogarie për një punëdhënës ose klient. Një Social Media Manager i suksesshëm i mediave sociale qëndron në krye të trendeve, platformave dhe mjeteve të industrisë për të planifikuar postimet, monitoruar analitikën dhe më shumë. Të punosh në mediat sociale do të thotë të përshtatesh dhe mund të çojë në mundësi tjera në marketing.

Fjala marketing rrjedh nga fjala angleze ”market” që do të thotë treg e të cilës duke ia shtuar prapashtesën në anglishte “ing” jepet termi marketing. Edhe në linguistikën shqipe, por edhe në gjuhët e vendeve tjera. Deri më tani, nuk ka mund të bëhet ndonjë përkthim adekuat i fjalës marketing, për çka në mbarë botën është përvetësuar përgjithësisht për përdorim termi anglez marketing.

Marketingu është proces

I planifikimit dhe zbatimit të koncepteve tëçmimit, promocionit dhe distribuimit(shpërndarjes) të ideve, mallrave dhe shërbimeve me qëllim të krijimit tëshkëmbimit i cili plotëson nevojat e individëve dhe organizatave. Social Media Manager

Bazuar në elaborimin e çështjes se ç’është marketingu si dhe për përkufizimin sa më të plotë të termit të marketingut, mund të konkludohet se:

 • Marketingu është aktivitet i organizuar për tëndërlidhur ndërmarrjen dhe tregun.
 • Marketingu nuk e ka për detyrë vetëm shitjen.
 • Marketingu ka të bëjë me hulumtimin, kërkimin dhe studimin e tregut, është bashkë pjesëmarrës në marrjen e vendimeve për krijimin e produkteve dhe shërbimeve që janë të pranueshme për treg, merret me distribuimin dhe shitjen e tyre, me ndjekjen enivelit të kënaqësisë gjatë dhe pas përmbushjes të kërkesave dhe nevojave të konsumatorëve.
 • Marketingu ka ndikimin e vet jo vetëm nësferën e përmbushjes të kërkesave tek konsumatorëve por gjithësesi edhe nërealizimin e objektivave të ndërmarrjes.
 • Marketingu është proces shoqëror dhe menaxhues përmes të cilit individët dhe grupet përfitojnë atë për çka kanë nevojë dhe çka dëshirojnë përmes krijimit, ofrimit dhe këmbimit të produkteve të vlefshme me të tjerët. Social Media ManagerGati për të filluar? Këtu janë pesë hapa që mund të ndërmerrni për të filluar udhëtimin tuaj drejt bërjes social media manager.

Hapi 1: Mbyllni boshllëqet e aftësive duke qenë një Social Media Manager profesionist

Si një nëngrup i marketingut, menaxhimi i mediave sociale kërkon aftësi përkatëse të industrisë, si menaxhimi i projektit, organizimi, komunikimi i fortë, përshtatshmëria dhe aftësia për të punuar në mënyrë të pavarur dhe brenda një ekipi më të madh.
Menaxherët e mediave sociale sigurojnë që strategjia e tyre e përmbajtjes ushqehet me objektivat organizative. Ata krijojnë dhe rishikojnë kalendarët e mediave sociale, monitorojnë performancën e postimeve të mëparshme, zhvillojnë përmbajtje tërheqëse dhe konkurruese, përgatisin raporte dhe bashkëpunojnë me influencera. Social Media Manager
Merrni parasysh grupin tuaj të aftësive dhe nivelin e përvojës. A ka fusha ku mund të zgjeroni aftësitë tuaja për të përmbushur më mirë kërkesat për t’u bërë një menaxher i mediave sociale? Edhe nëse jeni të interesuar se si të bëheni një menaxher i mediave sociale por jeni pa përvojë, ka shumë mënyra për të mësuar aftësitë e marketingut. Nxënësit mund të eksplorojnë kampet e nisjes së marketingut dixhital për një format të përshpejtuar, ose të zgjedhin një program më formal të diplomës baçelor.

Hapi 2: Kuptoni platformat e mediave sociale dhe analitikën e marketingut

Pasi të keni ndërtuar një bazë të fortë të aftësive të përgjithshme të marketingut, është koha të zhyteni thellë në platformat e mediave sociale dhe mënyrën se si funksionojnë ato. Kalimi nga një përdorues i përditshëm i mediave sociale në një menaxher të mediave sociale. Kjo kërkon një kuptim të pikave të forta dhe të dobëta të kanaleve kryesore si Facebook, Instagram, LinkedIn dhe YouTube. Njihuni me mjetet e secilës platformë për planifikimin dhe publikimin e përmbajtjes, dëgjimin social, analitikën dhe më shumë.
Ndërsa vazhdoni të mësoni bazat e marketingut dixhital, mund të studioni se si bizneset e tjera përdorin rrjetet sociale. Të gjitha këto janë aftësi të dobishme për këdo që kërkon të mësojë marketingun e mediave sociale.

Hapi 3: Fitoni përvojë pune si Social Media Manager

Një nga mënyrë e mirë për të ndërtuar aftësitë tuaja të menaxhimit të mediave sociale është duke i zbatuar ato në situata reale. Ju mund të filloni duke kërkuar mundësi praktike, ose duke u lidhur me biznese të vogla ose jofitimprurëse që kanë nevojë për dikë për të menaxhuar ose vendosur praninë e tyre në mediat sociale. Në varësi të nivelit tuaj të rehatisë, mund të vendosni të punoni falas ndërsa jeni ende duke mësuar, ose mund të filloni t’i tarifoni klientët si i pavarur.
Një mënyrë tjetër për të shfaqur aftësitë tuaja të menaxhimit të mediave sociale është duke përmirësuar kanalet tuaja. Kthejini faqet tuaja në markën tuaj personale, bëhuni strategjikë dhe postoni vazhdimisht për të rritur ndjekësit tuaj. E gjithë puna juaj në këtë fazë mund të shtohet në portofolin tuaj profesional.

Hapi 4: Zhvilloni një portofol Social Media Manager

Pavarësisht nëse zgjidhni të punoni në shtëpi apo jo portofoli juaj shërben për të demonstruar se dini të jeni një menaxher i mirë i mediave sociale. Ju dëshironi t’u tregoni punëdhënësve të mundshëm se mund të mendoni në mënyrë strategjike për planin tuaj të contentit, të analizoni standartet e matshme të rëndësishme dhe ta përdorni atë analizë për të marrë vendime të informuara për planifikimin e përmbajtjes në të ardhmen. Është gjithashtu një ide e mirë të përfshiheni në projekte që shfaqin aftësinë tuaj për të përdorur platforma të ndryshme.

Këtu është një shembull se si mund të dëshironi të strukturoni portofolin tuaj:

 • Prezantoni veten dhe përshkruani shkurtimisht përvojën tuaj. Përfshini një foto të vetes dhe informacione përkatëse që mund t’i ndihmojnë klientët të kuptojnë se kush jeni.
 • Jepni një përmbledhje të përmbajtjes tuaj më të mirë. Mendoni për punën për të cilën jeni më krenarë dhe jepni një shpjegim të shkurtër. Përfshini pamje tërheqëse për t’i bërë ato vërtet të dallohen. Social Media Manager
 • Bëni një analizë. Si funksionuan projektet tuaja në rrjetet sociale? Edhe nëse ata nuk ia dolën aq mirë sa kishit shpresuar, çfarë mësuat nga përvoja etj.

Përshkruani qasjen tuaj strategjike.

 • Shpjegoni se si keni ardhur me idenë e projektit tuaj. Hapat që keni marrë për ta arritur atë dhe si e keni matur suksesin e saj. Diskutoni se si keni punuar me të tjerët me ndonjë projekt mund të ndihmojë gjithashtu për të demonstruar aftësitë tuaja.
 • Shtoni dëshmitë e klientit. Nëse keni marrë pjesë në projekte të ndryshme, sigurohuni që të mblidhni reagime nga klientët tuaj. Ky përshkrim pozitiv tregon aftësinë tuaj për të përkthyer nevojat e klientit në një strategji vepruese. Ajo flet për forcën e aftësive tuaja të menaxhimit të marrëdhënieve.
 • Rendisni pikat tuaja të forta dhe shërbimet. Me cilat aspekte të menaxhimit të mediave sociale jeni më të kënaqur? Si i mbështet përmbajtja e portofolit tuaj pretendimet tuaja? Ky seksion duhet të përforcojë gjithçka që keni treguar deri më tani. Social Media Manager
 • Mbylleni me informacionin tuaj të kontaktit dhe një falenderim të shpejtë. Përfshini si mund t’ju kontaktojnë dhe përfshini një shënim falënderimi për kohën dhe konsideratën e tyre.
  Mbani mend se portofoli juaj nuk duhet të jetë i mbushur me punë profesionale. Projektet e pasionit dhe punët anësore mund të jenë gjithashtu një mënyrë argëtuese dhe praktike për të mësuar. Sigurohuni të dini se si të shkruani një CV në një format që nxjerr në pah aftësitë tuaja.
Hapi 5: Tregojeni veten tek klientët e mundshëm

Kur ndiheni gati të filloni të punoni profesionalisht si menaxher i mediave sociale. aAftësia juaj për të reklamuar veten si një markë personale do t’i ndihmojë punëdhënësit dhe klientët e ardhshëm të kuptojnë se si mund t’i tregtoni produktet ose shërbimet e tyre. Konsideroni të kuroni portofolin tuaj për punë të ndryshme. Duke u siguruar që të shfaqni projekte që përputhen me rolet për të cilat po aplikoni. Ju gjithashtu mund të shkruani CV-në tuaj për të theksuar aftësitë tuaja më të rëndësishme për punën në fjalë.
Marrja e një pune të menaxherit të mediave sociale nuk nënkupton domosdoshmërisht aplikimin për role që gjeni në internet. Pjesëmarrja në konferenca dhe ngjarjeve të bizneseve janë një mënyrë e shkëlqyer për të takuar profesionistë të tjerë. Gjithashtu lidheni me mundësi për menaxhimin e mediave sociale.
Mësoni më shumë: Navigimi në karrierat e marketingut: Udhëzuesi juaj për Punët, Aftësitë dhe Përparimet. Social Media Manager

Mediat sociale po ndryshojnë vazhdimisht. Platformat dhe trendet vijnë dhe shkojnë. Algoritmet evulojnë. Ngjarjet aktuale ndezin biseda të reja. Qëndrimi i përditësuar në kanalet e reja është e rëndësishme. Por është edhe më e rëndësishme të vendosni një themel të mirë. Ka shumë burime me reputacion në internet për të mësuar se si të jeni menaxher i mediave sociale.

Online MarketingSocial Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.