Programimi Server Side

Programimi Server Side!

Interneti u shfaq në fund të viteve 1960 si një eksperiment

Qëllimi i tij ishte të krijonte një rrjet informacioni të qëndrueshëm. Një sistem që mund ti rezistonte humbjes së disa kompjuterave pa penguar komunikimin e pjesës tjetër të tyre. I motivuar nga skenare të mundshme shkatërrimi (si sulm bërthemor). Depatamenti i Mbrojtjes së SH.B.A. ishte investuesi i parë.

Interneti i hershëm limitohej kryesisht në institucione arsimore dhe në sisteme mbrojtjeje. Ai lulëzoi si një mjet për bashkëpunim akademik. Duke mundësuar shkëmbimin e informacionit midis kërkuesve në mbarë botën. Në fillim te viteve 1990, u krijuan modem-at të cilët mundësonin “lidhjen” në internet nëpërmjet linjave telefonike dhe në këtë mënyrë aksesi i internetit iu mundësua një game më të gjërë përdoruesish. Në vitin 1993 u krijua browser-i i parë HTML (Hyper Text Markup Language) dhe kështu filloi revolucioni i internet-it. Programimi Server Side!

Pse u krijua ASP.NET!?

Për të kuptuar se pse u krijua ASP.NET, është e rëndesishme të kuptojmë problemet e teknogjive të tjera për programimin web. Me standartin CDI i cili ishte i pari që u krijua, web server-i duhet të egzekutojë një instancë të re të aplikacionit për çdo kërkesë web që arrin tek ai. Nëse web site është popullor, server-i do të mbingarkohet nga qindra kopje të veçanta të aplikacionit që ai egzekuton, duke u bërë kështu i paqëndrueshëm. Programimi Server Side!

Microsoft krijoi ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) që është një model programimi i nivelit të lartë. ISAPI e zgjidhi problemin e performancës. Por e arriti këtë duke rritur  morinë e gjërave komplekse për tu realizuar. Edhe pasi programuesit në ISAPI të kenë përvetësuar gjuhën e vështirë të programimit C++.

PHP është një gjuhë mjaft popullore si gjuhë skriptimi në server. Programimi Server Side!

Gjuha PHP është ndërtuar bazuar në Perl, prandaj është e ngjashme me Perl, C, Java.
Kodi PHP funksionon si me webserver ashtu edhe nëpërmjet me prompt (Command Line Interface).

Disa nga vetitë kryesore të PHP:

  • Variablat kanë tipe dinamike dhe nuk ka nevojë të deklarohen;
  • Është e pajisur me array shumë dimensionale;
  • Mundëson programimin me objekte;
  • Ofron funksione për të punuar lehtësisht me bazat e të dhënave;
  • Ofron funksione për kontrollin e sesioneve dhe cookiet;
  • Në dallim nga JavaScript PHP ekzekutohet në server. Programimi Server Side!

Programim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 − 7 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.