Menaxhimi i përmbajtjes

Menaxhimi i përmbajtjes

Shumica e uebfaqeve sot janë ndërtuar duke përdorur një sistem të menaxhimit të përmbajtjes ose CMS. Menaxhimi i përmbajtjes thjesht do të thotë një sistem për menaxhimin e çdo forme të përmbajtjes. Një web CMS është një aplikacion softuerik që ndihmon në menaxhimin e aseteve digjitale dhe përmbajtjes për uebfaqen tuaj. Ajo duhet të lehtësojë krijimin, mbledhjen, menaxhimin dhe publikimin e çdo materiali për faqen tuaj. Menaxhimi i përmbajtjes

CMS

Menaxhimi i një uebfaqeje është kollaborativ dhe përfshin njerëz të ndryshëm, në role të ndryshme, duke punuar në material, si krijuesit, edituesit, publikuesit administratorët dhe madje edhe vizitorët në faqen tuaj. Një CMS ofron mjete për të lejuar përdoruesit me pak njohuri të gjuhëve të programimit në ueb ose gjuhëve markup për të krijuar dhe menaxhuar përmbajtjet e uebfaqes. Një CMS i mundëson një biznesi të menaxhojë dhe përditësojë uebfaqen pa pasur nevojë për një zhvillues të uebit (Johnston, 2015). Menaxhimi i përmbajtjes

Në mënyrë ideale, CMS-ja bëhet një grup procesesh të automatizuara që lehtësojnë funksionimin, azhurnimin dhe menaxhimin e sitit tuaj. Përdorimi i një CMS-je do të thotë se është më e lirë dhe më e lehtë për të përditësuar, menaxhuar dhe krijuar përmbajtje të re pasi zhvilluesit e uebit nuk janë të nevojshëm për çdo ndryshim. Një CMS gjithashtu lejon që përmbajtja e uebfaqeve të përditësohet nga çdo vend në botë nëpërmjet hyrjes (signing) në sistem.

Një CMS duhet të zgjidhet me qëllimet dhe funksionet e uebfaqes.  Menaxhimi i përmbajtjes

Një CMS duhet të jetë në gjendje të shkallëzohet së bashku me uebfaqen dhe biznesin që ajo mbështet dhe jo anasjelltas. Shumë sisteme të menaxhimit të përmbajtjes janë bërë të famshme për nevoja të caktuara.

Disa shembuj janë:

  • WordPress për bloget personale ose faqet e broshurave
  • Drupal për komunitete më komplekse dhe faqet publikuese
  • Magento për faqet eTregtare. Menaxhimi i përmbajtjes

Back-end’i i uebfaqes i referohet shtresës anësore së serverit. Kjo shtresë është e fshehur nga pamja e përdoruesit. Ndërveprimi midis përdoruesit dhe kësaj shtrese trajtohet nëpërmjet një shtrese prezentuese të njohur si shtresa e përparme ose e klientit. Një uebfaqe është një martesë midis këtyre shtresave.

Faqe Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.