Host pa limit

Host pa limit

Të mirat  e Unlimited Hosting?

Ne nuk duhet të shqetësohemi nga ky fakt. Ndoshta askujt nga ne nuk na pëlqen të mashtrohet, por edhe Hostet Pa limit kanë një filozofi sesi funksionojnë. Zakonisht kompanitë që ofrojnë këto shërbime hostimi kanë kapacitet të madh, si fizikë ashtu edhe  njerëzorë.

Unlimited hosting operon duke shfrytëzuar hapësirat e pashfrytëzuara të një faqeje me kapacitet minimal në internet.

Shembulli më konkret është ai i një  zyre avokatie e cila mund të ketë pak aktivitet por ka një host pa limit. Asnjëherë kjo faqe nuk do të kalojë limitin. Faqet të cilat kanë burime që i teprojnë mund të përdoren në një vend tjetër në një faqe e cila ka më shumë aktivitet.

Cili është hosti i duhur për ne!? Host pa limit

Në rastin kur ne flasim për shërbime të hapësirave hostuese dhe trafikun e faqes nuk është gjithçka që neve na duhet. Sigurisht që ka edhe shumë faktorë të tjerë. Të cilët janë shumë të rëndësishëm për ta bërë të mundur një plan hostimi. Që mund ti shërbejnë biznesit apo kompanisë tënde më së miri. Nuk do të harrojmë pa përmendur edhe: Çertifikata e sigurisë, opsionet e  e-maileve, shpejtësinë, si edhe ndihmën teknike.
Padiskutim, Hostet janë pjesa më e rëndësishmë e faqeve të internetit prandaj ne duhet ti kushtojmë një rëndësi të veçantë për të pasur performancën që ne do të donim, sigurinë që ne kërkojmë më së shumti.

Web Hosting i përbashkët (shared) ka ndryshuarHost pa limit

Tradicionalisht, hapësira në disk dhe bandwidth ishin treguesit se çfarë plani të hostit duhet zgjedhur për një faqe normale interneti. Megjithatë, me ardhjen e hard drives të mëdha dhe lidhjeve super të shpejta të internetit, këto nuk janë më faktorët e ndjeshëm për të vlerësuar llogaritë e përbashkëta, Përdorimi i CPU dhe përdorimi i Memory RAM tani janë normë për Shared Hosting. Host pa limit

Pikërisht, në Shared Hosting planet tona ju ofrojnë hapësirë të pakufizuar në disk dhe bandwidth.

Hosting / Servers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − twelve =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.