Faqet në Web - Analizë biznesi, studim tregu dhe strategji zhvillimi.jpg

Faqet në Web

Gjithmonë duhet te dihet parimi i funksionimit të botës WEB dhe komunikimit me faqe web-i. Në esencë gjithmonë komunikimi nëpërmjet makinave kompjuterike është “Klient – Server”, natyrisht duke pasur një adresë dhe protokoll të caktuar në të cilën kalon kjo adresë e makinës “Klient” apo “Server”. Ndërtimi i Faqeve të Internetit, Aplikacioneve Online ose Multimedial për në Web, do të kenë nevojën e përdorimit të disa disiplinave siç janë, Animacione Grafike, Dizenjimi Grafik, Komunikimet Interaktive, Arkitektura e Informacionit, Marketing, Fotografi, Motora Kërkimi, Formularë Aplikimi, Dërgime Poste Elektronike etj.

Të gjitha këto të vendosen në funksion për një faqe web-i,

kanë nevojën e:

 • Gjuhe Programimi (Markup Language) të koduar për ndërtim strukture (si HTML, XML etj),
 • Gjuhë Grafike (Style Sheet) që shërben për formatimet e tekstit (si CSS dhe XSL),
 • Skripte të Lexuesit siç janë Javascript ose VBScript,
 • Skripte të Serverit për funksionimin automatik siç janë PHP ose ASP,
 • Teknologji Databazesh siç janë MySQL apo PostgreSQL,
 • Module të Multimedias siç janë Flash apo Silverlight.

Faqet në internet janë faqe të cilat mund të shfrytëzohen për të përfaqësuar informacion, për të ofruar produkte ose shërbime, për të komunikuar me audiencën, dhe për shumë qëllime të tjera. Këto faqe janë të aksesueshme nëpërmjet një shfletuesi të internetit dhe janë të ndërtuara duke përdorur gjuhë të ndryshme programimi të përgjithshme si HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), dhe JavaScript.

Faqet e Internetit mund të jenë statike ose dinamike në mënyrë që tu përshtaten paraqitjes, që varen nga faktorë të ndryshëm.

Nga specializimi i fushave të grafikës së telekomunikacionit dhe Teknologjisë së informacionit është ndërtuar një vijë ndarëse midis Dizenjimeve Web që është specifike për ndërtimin e faqeve të internetit dhe Zhvillimit te Aplikacioneve të Web-it që është specifike për anën logjistike të ndërtimit të informacionit. Faqet në Web

Për të flluar që të krijojmë një webfaqe interneti gjërat e para që duhet ti kemi janë:

 • Një Domain,
 • Një Host-ing.

Domain emri – është përmbajtje tekstuale e cila është e përshtatur me IP adresë të kompjuterit të kyçur në internet. Emri i domain-it patjetër duhet të jetë unik. Internet shfrytëzuesit kyçen në webfafe duke përdorur domain emër p.sh. www.kompania.al! Një domain ose subdomain ju duhet patjetër për të pasur web faqe në internet”. Faqet në Web

Nëse shohim rolet e punës në Google, vërejmë se Google në fakt nuk ka një rol që quhet UX Designer, e as UI Designer.

Disa prej roleve që përmenden aty janë:

 • UX Engineer,
 • UX Researcher,
 • UX Writer (content strategist),
 • Visual Designer,
 • Motion Designer,
 • Interaction Designer, etj.

Nga Google kuptojmë se rolet e UX Design tashmë janë ndarë në disa role të ndryshme. Dhe nuk përjashtohet mundësia që ato të vazhdojnë të shtohen e të ndryshojnë me avancimin dhe ndryshimin interfejsëve të përdoruesit. Gjithashtu edhe Twitter me Facebook. Në listën e vendeve të tyre të punës nuk figuron profesioni UX Designer. Twitteri dhe Facebooku këtë pozitë e quajnë
Product Designer. Faqet në Web

Po ashtu edhe UI Designer mund të jetë njëri ndër dizajnerët e lartpërmendur te Google. Dhe nuk ka një pozitë të veçantë të quajtur UI Designer. Secili ekip që krijon produkte të ndryshme digjitale, qofshin vetëm dy persona, apo edhe një – aq sa kanë mundësi dhe njohuri – bëjnë UX/UI Design. Sepse ata e ofrojnë të njëjtin shërbim dhe do të kalojnë nëpër detyra të ngjashme me ato që kalon një kompani e mëdha, ku për të njëjtin produkt do të angazhoheshin dhjetra persona. Sigurisht, produkti final do të ketë dallime të pakrahasueshme ndërmjet dy ekipeve.

Faqe InternetiNdërtim Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 7 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.