Dizenjimi i Faqeve WEB

Dizenjimi i Faqeve WEB

Mënyra të ndryshme

Për të realizuar ndërtimin dhe funksionimin e efektshëm të faqeve web ka disa mënyra që varen posaçërisht nga njohuritë dhe eksperienca juaj në këtë fushë.

  • Mënyra e parë: Dizenjimi i Faqeve WEB

Për ndërtimin e faqeve web në mënyrë perfekte, duhet të keni njohuri të mjaftueshme për skripte dhe gjuhë programimi siç janë HTML, JAVA, PHP, ASP, CSS, etj.  Pra ju duhet të zgjidhni gjuhën që keni më shumë njohuri. Në mënyrë që të komandoni të gjitha pjesët e faqes tuaj të internetit, si modulet po ashtu edhe skriptet që instaloni.

Kështu ju keni mundësinë për testimin, përditësimin (Update) e faqes web në çdo moment që do t’ju duhet të ndërhyni. Një faqe e tillë kërkon njohuri të thellë të gjuhës së programimit që përdorni. Për ndërtimin e faqeve web me gjuhë programimi kërkon shumë kohë dhe durim. Dizenjimi i Faqeve WEB

  • Mënyra e dytë:

Menyra e dytë për dizenjimin e faqeve web, është përdorimi i programeve ndihmëse. Që janë të bazuar në gjuhët e programimit të faqeve web siç janë: Dreamweaver, Frontpage, etj. Për gjuhë programimi më të avancuara ndërtohen me programet Adobe Flash dhe Adobe Flex. Të cilat krijojnë marrëdhënie interaktive me shqisat që zotëron trupi i njeriut apo me kompjuterin lokal. Ku lexuesi tenton të marrë informacionet që kërkon. Kjo mënyrë ndiqet nga shumica e dizenjuesve të faqeve web, për efekt lehtësie në punim. Këto programe realizojnë në mënyrë automatike shkrimin e sintaksave të shumë gjuhëve të programimit.

  • Mënyra e dytë: Dizenjimi i Faqeve WEB

Mënyra e tretë është përdorimi i Shembujve (Template) të gatshëm. Faqe web që janë realizuar nga ekspertë dhe shkarkohen lehtësisht nga Interneti. Puna e dizenjuesit është vetëm të gjejë se çfarë template i përshtatet webit. Për shembull, në ngjyra apo funksionalitete që të realizohet faqja e internetit. Në shumë pak kohë dhe ndryshimet e vetme për tu modifikuar janë: Logo, Baneri, Tekstet, Imazhet dhe Linket që janë për tu përditësuar.  Sot për sot kanë marrë zhvillim të madh ndërtimi i faqeve web me Permbatje të Menaxhueshme (CMS). Siç janë Joomla, e-Commerce, WordPress, Web2.0, Drupal etj. Ku gjithçka kontrollohet dhe monitorohet nga Paneli i Administratorit.

Faqe Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + seventeen =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.