Bazat për Ueb dizajn

Bazat për Ueb dizajn!

Duhet të fokusoheni në Ueb dizajn duke e bërë atë që të jetë më i lehtë për t’u shikuar, pa kompromentuar cilësinë estetike.

Bazat e Ueb dizajn

Është e rëndësishme për projektuesit e rinjë të faqeve ueb që të mësojnë bazat e ueb dizajnit në mënyrën e duhur, në mënyrë që ata të mund të krijojnë faqet e internetit sa më të paraqitshme si dhe funksionale. Janë të shumta burimet në dispozicion që ndihmojnë fillestarët në ueb dizajn, kështu që këshillat apo shembujt e ilustruara me fotografi në këtë punim do ti ndihmojë ueb dizajnerat të kapërcejnë vështirësitë e fillimit.

Kërkoni ndihmë nga një profesionist

Ka shumë për të mësuar nga dikush i cili ka zotëruar tashmë ueb dizajn-in. Në këtë mënyrë, ju do të siguroheni që nuk do të bëni gabime fillestare dhe gjithashtu do të keni një rast më të madh për t’u bërë një profesionist dhe të vazhdoni të mësoni ueb dizajn.

Për dizajnimin e ueb faqeve kemi aplikacione të ndryshme të cilat na ndihmojnë apo edhe na e lehtësojnë punën gjatë shkruarjes së komandave gjatë programimit.

Më poshtë i kemi listuar disa prej tyre që janë më të njohur:

  • Adobe Dreamweaver CC;
  • Adobe Fireworks;
  • Apache;
  • MySQL;
  • Notepad ++;
  • Sublime Text.

E para që duhet bërë tek dizajnimi i një ueb faqeje është përcaktimi i dimensioneve të trupit të ueb faqes, prapavijes si dhe fontit që do ta përdorim në të. Bazat për Ueb dizajn!

Funksionet

Në JavaScript hasen dy lloje të funksioneve. Funksionet e paracaktuara në JavaScript dhe ata të cilët përcaktohen drejtpërdrejt nga përdoruesit. Nga funksionet e paracaktuara në JavaScript do të përmendim ato të cilat përdorin dritaret e dialogut ( ang.dialog boxes ).

Konceptet bazike të JavaScript

JavaScript paraqitet si një tekst i integruar me HTML që përdoret për të gjeneruar ueb faqe. Kjo, nënkupton se për ta shkruar JavaScript-in do të jetë i mjaftueshëm edhe një editor tekstual i thjeshtë. Bazat për Ueb dizajn!

Karakteristikat kryesore të JavaScript janë:
  • Skripta mund të përbëhet vetëm nga një sekuencë komandash;
  • Nuk ka nevojë për paraqitjen statike të variablave, sepse ato mund të deklarohen kudo në program;
  • Objektet e paracaktuara në JavaScript;
  • Është kompatibile me të gjitha platformat.

JavaScript mund të vendoset kudo brenda instruksioneve në faqe

Sintaksa e JavaScript Bazat për Ueb dizajn!

Gjatë shkrimit të skripteve, si dhe gjatë përpilimit të programeve në gjuhët tjera, preferohet përdorimi i komenteve përgjatë kodit. Komentet përbëjnë shënime për
programuesin, ose për ata që do ta lexojnë kodin, me qëllim të shpjegimit të logjikës së përdorur, krahasuar me gjuhën natyrale. Komentet janë të mirë se ardhura sidomos gjatë procesit të testimit, kur identifikohen gabimet në kod edhe për çdo dyshim preferohet të vendoset një koment, si shkaktar i mundshëm i gabimit, me mundësi për t’u rikthyer më vonë.

Design

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − eight =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.