Mënyrat e Reklamimit - Strategji marketingu, biznes i sukseshëm

Mënyrat e Reklamimit

Mënyrat e Reklamimit Mënyrat e Reklamimit është kombinim multidisiplinor, që merret me përpjekjet e strategjisë së webit, markave, web dizajneve, web zhvillimit, karakteristikat / funksionaliteti, marketingu i mediave sociale, mirëmbajtja e internetit, mirëmbajtja e web’faqeve, dizajn nëpër faqe & zhvillim, analiza e web’it, raportimi, matja, integrim të videove, integrime të ...

Read More
Mënyra Reklamimi - Strategjitë e Reklamimit të Përshtatshme

Mënyra Reklamimi

Mënyra Reklamimi Do të shikojmë mënyra reklamimi të ndryshme dhe si t’i përdorni ato. Viteve të fundit ekonomia krahas zhvillimit të saj në mënyrën tradicionale ka filluar në masë të madhe të zhvillohet edhe online. Reklamimi apo marketingu – Mënyra Reklamimi Në të shkuarën, kur kompanitë dëshironin të reklamonin produktet ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.