Varësia nga interneti, Social Marketing

Varësia nga interneti

Termi “Varësia nga interneti” përdoret për të shpjeguar përdorimin e tepruar të internetit. Përdorimi i pakontrolluar i internetit mund të ndikojë negativisht në jetën e përditshme. Prsh; në punë, dhe aspekte të tjera të jetës shoqërore. Mund të njihet edhe si varësia nga kompjuteri apo varësia online.

Varësia nga internetiDisa nga karakteristikat që fëmijët paraqesin në këto raste: interneti

 • Shpenzojne periudha të gjata kohore në internet dhe nuk e menaxhon dot kohën;
 • Preferojnë të komunikojnë më shokët e tyre online se me miqtë e tyre reale;
 • Preferojnë të luajnë për orë të gjata në lojrat online se sa lojrat reale;
 • Zbehet jeta e tyre sociale- kulturore;
 • Kohë e pamjaftueshme për të përgatitur detyrat e shtëpisë;
 • Probleme dhe efekte negative shëndetësore;
 • Probleme pagjumësie;
 • Ndikim negative në marrëdhëniet familjare, prishje e raporeve me shoqërinë;

Lojërat Online interneti

Interneti sot mundëson faqe të ndryshme të cilat ofrojnë argëtim nëpërmjet lojrave të tyre kompjuterike. Ju mund të luani me kompjuter, telefona celulare në rrjete sociale etj. Nëse luani lojëra në internet, jeni të ekspozuar ndaj disa rreziqeve:

 • Ka persona të rritur, që përfshihen në lojë bashkë ju. Ata shpesh herë ata shtiren sikur janë fëmijë për të krijuar shoqëri. Por qëllimi i tyre mund të mos jetë i mirë. Ata mund të duan të fitojnë besimin tuaj me qëllim që mund t’iu bëjnë keq më vonë.
 • Gjatë lojës shpeshherë shfaqen (faqe interneti të cilat hapen vetë) në ekranin tuaj. Përgjithësisht janë reklama, por mund të këtë edhe faqe me përmbajtje të papërshtatshme. Hapja e tyre automatikisht rezikon kompjuterin që po përdorni duke qënë se ato mund të jenë burim virusesh të cilat dëmtojnë gjendjen e tij.

Cyberbullying

Pra, “Cyberbullying” është kur një fëmijë apo adoleshentë është kërcënuar. Keqtrajtuar, poshtëruar, tallur, ofenuar ose është vënë në shënjestër në mënyrë të qëllimshme. Nga një fëmijë ose adoleshent tjetër duke shfrytëzuar përdorimin e internetit. Teknologjitë interaktive dhe digjitale ose telefonat celularë. Cyberbullying zakonisht nuk është një komunikim një herë, mund te ndodhë në vazhdimësi. interneti

 • Ka shumë forma të shfaqjes së cyberbullying, mirëpo këto janë më të shpeshtat:
 • E-maile, mesazhe kërcënuese , fyese,tallëse, paragjykuese etj;
 • Postimet tallëse ose fyese në rrjetet sociale;
 • Etiketime (pseudonime) fyese nëpërmjet postimeve në rrjete sociale;
 • Postim i fotografive, videove të personave të tjerë pa miratimin e tyre, me qëllim tallës dhe fyes;
 • Krijimi i profileve fallse në rrjetet sociale në emër të një individi tjetër me qëllim talljeje apo fyerjeje.

Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + five =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.