Server i Dedikuar

Server i Dedikuar

Çfarë është Serveri i Dedikuar!?

Nëse synoni që faqja juaj të arrijë mijëra klikime në ditë. Atëherë duhet me patjetër të gjeni një server të dedikuar ose VPS.

Keni vetëm 2 disa sekonda kohë për të mbani në faqen tuaj të paktën gjysmën e vizitorëve, përpara se ata të largohen. Nëse faqja juaj është e ngadaltë, atëherë do t’i humbisni shpejt vizitorët.

Përgjithësisht, lloji i hostit që ju përzgjidhni, përcakton edhe shpejtësinë e faqes. Kalimi në server të dedikuar na ndihmon në rritjen e shpejtësisë dhe të fluksit në faqen tonë.

Severi i dedikuar

Për website-e që kanë një numër të lartë vizitorësh ditorë, apo potencial në rritje, Serveri i dedikuar është opsioni më i mirë.

Serveri i dedikuar është saktësisht si vetë emërtimi, i dedikuar. Nëse hostohet në server të dedikuar, faqja jonë nuk do konkurojë me faqe të tjera web për burime informacioni.

Kur ne kemi në dispozicion të gjithë serverin, me të gjitha burimet e mundshme për t’i shërbyer ekskluzivisht faqes tonë. Shpejtësia e proçesorit, memoria RAM, hapësira e diskut, si edhe shpejtësia e rrjetit të serverit, janë vetëm në përdorimin tonë.

Ne kemi kontrollin e sistemit operativ me të cilin operon serveri. Gjithashtu, masat e sigurisë që zgjedhim të aktivizojmë janë në dorën tonë.

A më duhet një server i dedikuar?

Serveri i dedikuar ka sigurisht avantazhe të jashtëzakonshme, por nuk rekomandohet për ata që kërkojnë hostim pa asnjë ndërveprim të hostuesit. Gjithashtu, nuk këshillohet as për faqe me numër të ulët vizitorësh, apo që kanë kërkesa relativisht të ulëta për burime informacioni.

Megjithatë, nëse ne na duhet një hostim i shpejtë, i personalizuar, apo software i specializuar; atëherë, serveri i dedikuar është zgjidhja për ju. Serveri i dedikuar është, gjithashtu, shumë më i manovrueshëm në rast të rritjes të përdorimit të hapësirës së diskut apo numrit të vizitorëve.

Shpejtësia e faqes tuaj, po ashtu ka rëndësi. Nëse ju nuk dëshironi që ta ndani serverin me të tjerë, bandwidth-i do të jetë vetëm për ju. Në këtë rast, faqja juaj mund të ngadalësohet nga të tjerë elementë; siç është lloji i softwar-it të përzgjedhur.

Nëse ju dëshironi të dini rreth shpejtësisë së faqes tuaj, Google ju ndihmon që ta testoni atë përmes testimit të shpejtësisë së faqes.

Server i Dedikuar vs Hostim i përbashkët ose VPS

Përveç serverit të dedikuar, ka edhe dy forma të tjera kryesore të hostimit të cilat janë

  • Hostimi i përbashkët (Shared Hosting);
  • Cloud Hosting;
  • Serverat virtual privatë (ose VPS).

Hostimi i përbashkët është e kundërta e serverit të dedikuar – ju mund të ndani vendin, si dhe të gjitha burimet me shumë faqe të tjera web-i brenda të njejtit server. Nëse ndodh që një faqe të shkaktojë  ngadalësim, apo probleme sigurie, kjo gjë ndikon direct tek çdo web-faqe tjetër në server.

VPS-ja na mundëson izolimin e faqes tonë duke vënë në përdorim burime të izoluara, duke mbetur një nga shumë serverat ‘virtual’ që hostohen në një server të vetëm fizik. Nuk do mund të arrijmë optimizimin e shpejtësisë, depozitimin apo bandwidth-in.

Për shpërndarje sa më ideale të burimeve dhe për një shpejtësi sa më maksimale, serveri i dedikuar është zgjedhja e duhur, krahasuar me hostimin e përbashkët, apo edhe me atë VPS.

Cilat janë pikat e forta të hostimit me server të dedikuar?

Ndryshe nga hostimi i përbashkët, të cilin e kontrolloni direct ju. Mund të implementoni software-in dhe të shkallëzoni faqen tuaj sipas trafikut te faqes. Nuk keni gjë për të ndarë me faqe të tjera. Pra, nuk keni pse të shqetësoheni për ngadalësimin e faqes.

Nëse websit-i që ju doni të hostoni ka një trafik të lartë, atëherë serveri i dedikuar është i duhuri për ju. Për më shumë kontrolloni paketat për server të dedikuar që ne ju ofrojmë.

Jeni të lutur të na kontaktoni për çdo pyetje.

Hosting / Servers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + nine =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.