Çfarë tregon një Domain

Çfarë tregon një Domain?
– Përcaktimi i domainit na tregon adresën tone në internet. Ndryshe nga emri real, përcaktimi i emrit të domainit (ose të disa domaineve bashkë) nuk përbën aspak vështirësi.

Pëcaktimi apo emërtimi i domainit përbëhet nga dy pjesë:

1- Emri i host-it dhe
2- Emri i tij shtesë.
Për shembull te Gmail.com, ‘Gmail‘ është emri i hostit, dhe ‘.com‘ është emri shtesë.
Përveç emrave .com, .net, dhe .org të cilët janë janë emërtime apo përcaktime të përgjithshme, çdo shtet ka emrin e tij ku nëpërmjet parashtesës përkatëse që rrjedh nga emri i vet shtetit.

Për shembull Çfarë tregon një Domain

.al Albania (Shqipëri),
.co.nz për Zelanden e Re (New Zealand),
ndërsa .co.uk për Mbretërinë e Bashkuar (United Kingdom).
Edhe SHBA-ja (United States) ka parashtesën e saj .us, por kjo e fundit nuk para përdoret shpesh.

Lloje të ndryshme të emrave të domeneve

Emrat e domenit janë në dispozicion në shumë shtesa të ndryshme. 

Një nga më të njohurit është .com . Ka shumë mundësi të tjera si .org, .net, .tv, .info, .io, dhe më shumë.

Sidoqoftë,gjithmonë rekomandohet përdorimin e zgjerimit të domain .com .

Le të hedhim një vështrim më të detajuar në lloje të ndryshme të emrave domainesh në dispozicion.

Domain i Nivelit të Lartë – TLD Çfarë tregon një Domain

Domeni i nivelit të lartë ose TLD janë shtrirje të përgjithshme të domain që janë renditur në nivelin më të lartë në sistemin e emrave të domain.

Ka me qindra TLD, por ato më të njohurat janë .com, .org dhe .net. TLD-të e tjera janë më pak të njohura dhe ne nuk rekomandojmë përdorimin e tyre.

Për shembull, .biz, .club, .info, .agent, dhe shumë më tepër.

Si funksionojnë Emrat e Domainëve?

Për të kuptuar sesi funksionojnë emrat e domain, ne do të hedhim një vështrim në atë që ndodh kur i futni në shfletuesin tuaj.

Kur futni një emër domaini në shfletuesin tuaj të internetit, së pari dërgon një kërkesë në një rrjet global të serverëve që formojnë Sistemin e Emrave të Domainit (DNS).

Këta serverë pastaj kërkojnë serverët e emrave të lidhur me domenin dhe ia përcjellin kërkesën atyre serverëve të emrave.

Kompania juaj pritëse do të dërgojë kërkesën tuaj në kompjuterin ku është ruajtur faqja juaj e internetit.

Ky kompjuter quhet një server në internet, Ka instaluar një softuer special (Apache, Nginx janë dy programe të njohura të serverëve në internet). Web serveri tani merr faqen në internet dhe pjesë të informacionit që lidhen me të.

Më në fund, ai i dërgon këto të dhëna përsëri në shfletues.

Domain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 19 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.