Domain

Domain

Domain Një domain name është një emër që ju mund të përdorni për të përcaktuar praninë tuaj unike në internet – për shembull: ams.al. Në të njëjtën mënyrë që adresa juaj postare mundëson këdo në botë për të dërguar një letër në shtëpinë tuaj ose në zyrë. Domaini juaj është ...

Read More
Çfarë tregon një Domain

Çfarë tregon një Domain?

Çfarë tregon një Domain? – Përcaktimi i domainit na tregon adresën tone në internet. Ndryshe nga emri real, përcaktimi i emrit të domainit (ose të disa domaineve bashkë) nuk përbën aspak vështirësi. Pëcaktimi apo emërtimi i domainit përbëhet nga dy pjesë: 1- Emri i host-it dhe 2- Emri i tij ...

Read More
Si mund të krijoj një faqe interneti

Si mund të krijoj një faqe interneti

Si mund të krijoj një faqe interneti Ka menyra të ndryshme për të ndërtuar një faqe interneti dhe kjo varet nga njohuritë që ju keni për sa i përket gjuhëve të programimit. Mënyra më e thjeshtë për të krijuar një faqe interneti pa pasur aspak njohuri mbi gjuhët e programimit si ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.