Shërbimet elektronike

Shërbimet elektronike

Shërbimet elektronike! Tregëtia elektronike dhe marketingu Studimet mbi tregëtinë elektronike dhe marketingun në internet trajtojnë vetëm tipare të përgjithshëm të website-ve. Të cilët shtojnë vlerë për blerësit dhe rrisin efiçiencën e website-ve. Termat që hasen më shpesh në këto studime janë: shërbime me vlerë të shtuar. Mjete elektronike për menaxhimin ...

Read More
Produktet dhe shërbimet

Produktet dhe shërbimet

Produktet dhe shërbimet Produkti është një njësi që idealisht kënaq dëshirën e tregut apo nevojë Por, shikuar në prizmin e menaxhmentit është një shpërndarje ose kompleks shpërndarjejesh që kontribuon një zgjidhjeje biznesore. Përveç produktit si betejë e vërtetë e marketingut. Në ekonomi një shërbim është një aktivitet ekonomik ku një ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.