Renditu i pari në Google

Renditu i pari në Google!?

Google përdor rreth 200+ faktorë të ndryshëm për të renditur një faqe interneti. Është një algoritëm, një formulë shumë komplekse, e cila ndryshon herë pas here. Disa faktorë janë me të rëndësishëm por të tjerët nuk janë dhe aq për me rëndësi që duhet të merren parasysh.

Disa nga faktorët më të rëndësishëm për tu renditur në google:

  • Përdorimi i fjalëve kyçe;
  • Sjellja e përdoruesit, veçanërisht koha që harxhon në faqe;
  • Shpejtësia e faqes;
  • Optimizimi i elementëve vizualë;
  • Struktura e faqes;
  • Besueshmëria e link-eve të brendshëm;
  • Cilësia e link-eve të jashtëm;
  • Thjeshtësia e përdorimit në celular.

Gjatësia e përmbajtjes Renditu i pari në Google

Gjatësia e përmbajtjes së faqes duhet të jëtë e mjaftueshme që materiali të klasifikohet.

Optimizim i imazheve

Edhe imazhet duhet të optimizohen për të arritur nivelet më të larta të Google.

Sitemap Renditu i pari në Google

Sitemap është një nga menyrat më të thjeshta për tu indeksuar në google.

Vendndodhja e serverit

Vendodhja e hostit tuaj dhe e serverit ku jeni të hostuar ndikon shumë në përformancën për sa i përket renditjes në google.

Optimizimi mobile

Pajisjet mobile janë nga mjetet më të përdorshme përsa i përket aksesit në faqe interneti. Optimizimi i këtij faktori është një domosdoshmëri.

Numri i domaineve

Sa më shumë domaine të keni për faqen tuaj aq më mirë është.

Diversiteti i linqeve

Përfshirja e linqeve të ndryshme është një metode shumë e përdorshme për renditjen në google.

Marketimi i faqes Renditu i pari në Google

Marketimi i faqes duhet të  bazohet në një promovim të specifikuar dhe sa më drejtues tek faqet e internetit dhe linqet e faqes tuaj. Duhet me patjetër që të postohen linqet e faqes suaj të internetit në direktori të ndryshme të rrjeteve sociale dhe të ketë një lidhje me faqen e internetit.

Vjetërsia e domaineve

Një domain i cili ka disa kohë i regjistruar dhe është aktiv do t’i jepet më shumë rëndësi nga google.

Historia e domainit qe zotëroni Renditu i pari në Google

Nëse domainin tuaj ( kur janë .com ) e ka zotëruar më parë dikush tjetër që është penalizuar më parë nga google.

SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + 5 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.