Marketingu Online

Marketingu Online

Në ditët e sotme, gati çdo gjë gjendet në internet, dhe të gjithë po i kthejnë sytë nga ky fenomen. Prandaj nëse akoma nuk keni filluar të krijoni një strategji për marketingun online, cfarë jeni duke pritur!?

CILAT JANË TË MIRAT E MARKETINGUT ONLINE Marketingu Online

Prania online
Marketingu online na jep mundësinë e rritjes së pranisë online të kompanisë apo biznesit tonë. Kjo na jep më shumë mundësi zhvillimi.

Fuqia e biznesit
Mënyrat e marketingut online të ndërthurura me teknikat e tradicionale na bëjne të mundur të rritim fuqinë e binzesit tonë.

Kosto (humbje) e ulët
Marketingu online na jep mundësinë të implementojmë mënyra marketingu me një humbje monetare relativisht të ulët.

Komunikim me tregun
Në ditët e sotme marketingu online dhe kanalet e përdorura për implementimin e tij, na japin mundësinë që bizneset e ndryshme të mbajnë komunikimin të ngushtë me konsumatorët.

Informacion i shpejtë.
Komunikimi i vazhdueshëm dhe në kohë reale me tregun dhe konsumatorët, në vetvete mbart informacion.

Sjellja ndaj klientëve
Sjellja e mirë ndaj klientëve, duke i dhënë shërbimet e duhura, në kohë reale dhe me humbje sa më të ulëta. Këtë e bën të mundur marketingu online.

Ideja e marketingut ka qenë gjithmonë që mesazhet që një brend dëshiron të përcjell tek audience e saj të shfaqen aty ku konsumatori po shpenzon shumicën e kohës dhe ku gjasat për vëmendje janë më të mëdha. Para një dekade, ky vend do të ishte TV, Radio apo Mediat e shkruara, ndërsa sot janë rrjetet sociale, makinat e kërkimit, pajisjet mobile dhe mediat elektronike (të cilat i kemi me bollek te ne).

Marketingu digjital dhe benifitet që ai sjell mund të mos jenë të reja për shumicen prej nesh.

Ndryshimet mund të jenë të vështira por në disa raste janë të domosdoshme.

Marketingu tradicional është akoma efektiv për një pjesë të caktuar të audiencës mirëpo në mënyrë që rezultatet të jenë sa më maksimale ju duhet që marketingun digjital ta bëni pjesë të rëndësishme të kampanjes suaj të marketingut.

Online Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two − 1 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.