marketing online

Marketing

Çfarë është Marketingu online!? Marketing!

Marketingu online është si një çadër për të gjitha ofertat e juaja të marketingut online. Bizneset pavarësisht dimensionit të tyre sot në botë shfrytëzojnë kanalet më të njohura siç është makina virtuale kërkuese Google. Mediat sociale, e-mailat apo postat elektronike dhe webfaqet e tyre për të pasur koneksionin e tyre me konsumatorët e tashëm apo ata në perspektivë. Marketing!

Realiteti tregon se njerëzit shpenzojnë dy herë më shumë kohë sesa të njëjtit e shfrytëzuan atë 12 vite më parë.

Dhe, përderisa ne e shkruajmë apo e themi, mënyra se si njerëzit blejnë apo bëjnë shopingje me të vërtetë ka ndryshuar shumë. Duke e lënë të kuptojmë se marketingu offline nuk është aq efektiv sesa që jemi mësuar të ishte.

Çfarë është Marketingu!?Marketing!

Marketingu ka gjithmonë të bëjë me lidhjet e audiencës në një vend të duhur dhe në një kohë të duhur. Sot, kjo domethënë që ti duhet të i takosh, ku ata janë në të vërtetë duke harxhuar kohë: në internet.

Forma online e marketingutMarketing!

Forma online e marketingut shtrinë diapazonin e gjërë duke mos u kufizuar, që nga koorporatat, firmat e kompanitë e mesme e deri te ato të vogla. Mënyra se si ajo shtrihet dhe shfrytëzohet përbën thelbin kryesor dhe që është pikërisht interneti. Përmes website-ve dhe faqeve të ndryshme apo dhe tani përmes rrjeteve ku bëhet bashkimi virtual i njerëzve. Marketing!

Studiues të ndryshëm janë marrë dhe ka qenë subjekt i shumicës së tyre miliona e miliona faqe. Që për nga mbarështimi i tyre, hapësira e këtyre faqeve jep oportunitet të madh komunikimi dhe natyrshëm dhe rezultatet gjithnjë kanë rritje pozitive si rrjedhojë e rritjes së tyre dhe madhësisë.Marketing!

Megjithatë rezultatet e fundit tregojnë se kemi të bëjmë me një baraspeshim në atë se çka ofron e gjithë ajo ”mbretëri” marketingu. Dhe se kemi të bëjmë dhe me kufizime të cilat ndoshta dhe nuk do t’i kishim hasur dhe në aspektin fizik të marketingut.

Efektet e marketingut onlineMarketing!

Efekti në ndërrmarrjet e mëdha i online marketingut dhe në ato të vogla është mjaft i madh. Kur kanë parasysh se rreth 95% e atyre të mëdha apo 38% i atyre të vogla e shfrytëzojnë prezencën online. Duke mos pasur dhe as një skepticizëm sot ato dhe nuk mund të ndahen nga bota e World Wide Web-it. Apo dhe gjithë atyre rrjeteve sociale apo portaleve. Dhe në njëfarë forme kemi të bëjmë me një risi teknologjike e cila përmes internetit për rezultat ka të bëjë me efektin si proces deri tek bashkëveprimi.

Online Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.