Çfarë është interneti?

Çfarë është interneti?

Interneti revolucionalizoi kompjuterat. Dhe botën e komunikimit si anjëherë tjetër më parë. Padyshim, Interneti ka filluar të zhvillohet në fund të viteve 1960. Pikërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga një grup i studiuesish amerikanë. Fillimisht për nevoja ushtarake.Çfarë është interneti

Interneti është sistem global i rrjetave të ndërlidhura kompjuterike. Të cilat bëjnë shkëmbimin elektronik të të dhënave.  Tekst, muzikë video, fotografi, etj. Nëpërmjet përdorimit të kabllove te bakrit, fibrave optike. Lidhjeve pa tela dhe teknologjive të tjera.

Këto informacione mund të lexohen. Shikohen apo shkarkohen nga përdoruesit e tjerë. Pra interneti mundëson praktikisht komunikimin. Nga një pajisje kompjuterike në tjetrën.

Disa nga shërbimet që interneti ofron aktualisht janë:Çfarë është interneti

  • Kërkimi në internet (WebBrowsing). Ofron mundësi shfletimi në faqe të ndryshme. Nëpërmjet aplikacioneve kompjuterike. Të tilla si Google Chrome, Safari, Internet Explorer.Çfarë është interneti
  • Posta Elektronike (E-mail). Mundëson dërgimin e mesazheve të tipit tekst. Foto, muzikë, video nga një person te një tjetër. 
  • Bisedat Online (Chat Online). Përdoren për të komunikuar në mënyrë të menjëhershme. Me personat që janë në linjë online.
  • Rrjetet sociale (prsh . Facebook, Twitter, Instagram ).
  • Lojrat Online, etj, etj…

Interneti sot mundëson faqe të ndryshme të cilat ofrojnë argëtim nëpërmjet lojrave të tyre kompjuterike.

Ju mund të luani me kompjuter, telefona celulare në rrjete sociale etj. Nëse luani lojëra në internet. Jeni të ekspozuar ndaj disa rreziqeve:Çfarë është interneti

  • Ka persona të rritur, që përfshihen në lojë bashkë ju. Ata shpesh herë ata shtiren sikur janë fëmijë për të krijuar shoqëri. Por qëllimi i tyre mund të mos jetë i mirë. Ata mund të duan të fitojnë besimin tuaj. Me qëllim që mund t’iu bëjnë keq më vonë.
  • Gjatë lojës shpeshherë shfaqen. (faqe interneti të cilat hapen vetë) në ekranin tuaj.
  • Përgjithësisht janë reklama. Por mund të këtë edhe faqe me përmbajtje të papërshtatshme. Hapja e tyre automatikisht rrezikon kompjuterin që po përdorni. Duke qënë se ato mund të jenë burim virusesh të cilat dëmtojnë gjendjen e tij.

Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 11 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.