Domain

Domain

Një domain name është një emër që ju mund të përdorni për të përcaktuar praninë tuaj unike në internet – për shembull: ams.al. Në të njëjtën mënyrë që adresa juaj postare mundëson këdo në botë për të dërguar një letër në shtëpinë tuaj ose në zyrë. Domaini juaj është një mënyrë me të cilën njerëzit mund të gjejnë faqen tuaj të internetit apo email-in dhe /se kuti postare, në qoftë se ju e zotëroni një të tillë.

Çfarë është një Subdomain!?

Subdomainet janë zgjatime të domainit kryesor.

Për shembull, tek faqja kryesore ofris.al, mund të aksesohet nëpërmjet ofris.al, kurse versioni i faqes në italisht mund të aksesohet nëpërmjet it.ofris.al. Në këtë rast, it është një subdomain.

Çfarë është parkimi i domaineve (Parked Domain)!?

(Parked Domain), Parkimi i domaineve mundëson (kundrejt një pagese të vogël ose pa pagesë si në rastin tonë ku mjafton të keni një llogari hosti tek ne dhe të mund të parkoni domaine sa të doni), të rezervohet një domain i veçantë për përdorim të mëvonshëm dhe shfaqjen e një faqeje të njohur si “under construction” (në ndërtim). Ju mund të regjistroni domainin tuaj dhe të mos e parkoni asgjëkundi por në këtë mënyrë siti juaj do të jetë i paaksesueshëm deri në momentin që do të keni një web host.

Çfarë është Add-on Domain

Add-onDomain është domaini i plotë funksional që do të shfrytëzojë një folder në faqet kryesore ftp. Ju nuk mund të krijoni një addondomain nëqoftë se dns juaj nuk i është shtuar serverit ende. Tek ne, kjo është automatike dhe funksionale!
Vihet re që kur krijohet një addon domain, janë tre hapësira që cPaneli kërkon:
1. “New Domain Name” vendosni newdomain.com dhe jo www tek emri!
2. “Username/directory/subdomain Name:” Ky do të jetë folderi i ri ku cPaneli krijohet në llogaritë tuaja ftp kryesore. Sigurohuni që emri që ju i vini, nuk i përket një folderi. Shembull; Le ta zëmë se ju doni t’ia vini userneimin lokris. Ju nuk mund të keni një folder në llogarinë tuaj që emërohet lokris, por në qoftë se ju keni një të tillë dhe këmbëngulni të krijoni uzerneimin lokris për addon domain, do të krijoni një rrëmujë që s’ka mundësi që ti gjindet filli!
3. “Fjalëkalimi:” vini një të tillë si ta dëshironi (të fuqishëm).
Përfundimisht, ai është një domainname i plotë dhe funksional. Ai quhet subdomain megjithëse në të vërtetë ai është një addondomain dhe do funksionojë si një domain.

Domain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 5 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.