Programimi Client-Side

Programimi Client-Side!?

Server-side programming

Për server-side programming u zhvilluan një mori patformash, një tip i ri programimi po fitonte popullaritet. Programuesit filluan të provonin mjaft mënyra të ndryshme. Me të cilat mund të pasuronin faqet web duke shtuar në to multimedia dhe aplikacione të ndërtuara me JavaScript, DHTML (Dynamic HTML), dhe kod Java. Teknologjitë client-side nuk përfshijnë procesim nga ana e server-it. Përkundrazi i gjithë aplikacioni dërgohet tek browser-i i klientit (përdoruesit). I cili e egzekuton atë lokalisht.

Teknologjitë client-side programming

Problemi më i madh me këto teknologji është se ato nuk mbështeten nga të gjithë browser-at dhe sistemet e shfrytëzimit. Një nga arsyet pse aplikacionet web janë kaq popullore është se ato nuk kanë nevojë për CD instalimi. Download dhe hapa të tjera të tilla. Përkundrazi, një aplikacion web mund të përdoret nga çdo kompjuter që ka akses në internet. Por kur programuesit përdorin teknologji client-side. Ata ndeshen me disa probleme të gjashme. Përshtatja me çdo browser bëhet një problem i veshtirë. Programuesit janë të detyruar të testojnë faqet e tyre në sisteme shfrytezimi dhe browser-a të ndryshëm. Dhe shpesh here janë të detyruar të shpërndajnë update për browser-at e përdoruesve të tyre. E thënë ndryshe, modeli client-side zhduk disa nga avantazhet bazë të aplikacioneve web.

ASP.NET

Për këtë arsye ASP.NET është dizenjuar si një teknologji server-side. I gjithë kodi egzekutohet tek server-i. Kur përfundon egzekutimi i kodit, përdoruesi merr një faqe të zakonshme HTML. E cila mund të shfaqet në çdo browser.

Arsye për të shmangur programimin client-side:

Izolimi: Kodi client-side nuk mund të aksesojë veprimet e server-it. Prsh, për një aplikacion client-side nuk egziston mënyrë e thjeshtë për të lexuar një file. Apo për të ndër vepruar me një bazë të dhënash të ndodhura në server.

Siguria: Përdoruesit munden të shikojnë kodin client-side. Dhe pasi përdorues keq dashës të kuptojnë mënyrën e funksionimit të aplikacionit. Ata munden ta modifikojnë apo të ndërhyjnë në të.

Aparate mobile: Vitet e fundit aplikacionet web aksesohen gjithmonë e më shumë nga aparate mobile si celularë, palm tops, Tableta etj. Këto aparatura kanë mundësi të kufizuara dhe nuk munden të mbështesin gjithë opsionet e browser-ave tradicionale. Këta përdorues munden të përdorin aplikacione të bazuara në web. Por nuk i mbështesin të gjithë teknologjitë client-side (p.sh. Java Script, etj). Programimi Client-Side!

Në disa raste, ASP.NET i lejon programuesit të kombinojnë server-side me client-side. Për shembull, controls më të mira ASP.NET munden të dedektojnë në mënyrë inteligjente veçoritë e browser-it. Nëse ai mbështet JavaScript, këto controls do të kthejnë një faqe web e cila përmban JavaScript për një interface më të pasur. Megjithatë, cilado që të jenë mundësitë e browser-it, kodi gjithmone egzekutohet tek serveri.

Çfarë funksionesh ka Programimi!?

Për të kuptuar më saktë programimin, duhet që të mësoni disa gjuhë të ndryshme. Por, filloni me një gjuhë dhe më pas e shihni se si është bota e programimit dhe provoni mundësi të tjera.
Për më tepër, programimi do të thotë të udhëzojmë PC që të kryejë një punë të caktuar ose një tërësi punësh të ndryshme. Sido që të jetë, gjuhët e ndryshme programuese përdoren për të zgjidhur probleme të ndryhsme dhe për të krijuar programe në mënyra të ndryshme.

Programim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + seventeen =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.