Marketingu i përmbajtjes

Marketingu i përmbajtjes

Content Marketing (20%) / Shpërndarja e Përmbajtjes (80%)

Marketingu i përmbajtjes është një teknikë marketingu që ka për qëllim t’i drejtohet grupit të synuar me përmbajtje informuese. Dhe, këshilluese dhe argëtuese në mënyrë që t’i bindë ata për kompaninë e tyre dhe gamën e tyre të shërbimeve ose markën e tyre dhe për t’i fituar ose mbajtur ato si klientë.

Ndryshe nga teknikat e reklamave të tilla si reklamat, baneret ose reklamat, përmbajtja e marketingut të përmbajtjes siguron informacion të dobishëm. Si edhe njohuri të përparuara ose argëtim.

Content Marketing 

Marketingu i përmbajtjes i arrin qëllimet e veta duke profilizuar prodhuesin e përmbajtjes (kompaninë) si një ekspert. Konsulent dhe argëtues i cili përcjell kompetencat, know-how dhe vlersimin e propozimeve nëpërmjet përmbajtjes.

Përmbajtjet në kuptimin e marketingut të përmbajtjes janë tekstet, imazhet, info-grafikët, videot ose podcast-ët. Përmbajtja është publikuar në faqet e internetit në pronësi të kompanisë. Si, faqet e uljes & apps, bloget dhe platformat e mediave sociale. Përmbajtja mund të shfaqet si PR nëpërmjet një njoftimi për shtyp, letrës së bardhë ose buletinit.

Duhet të krijohet një plan të përmbajtjes Marketingu i përmbajtjes

Vazhdimësia është vendimtare për suksesin në marketingun e përmbajtjes. Në bazë të qëllimeve të përcaktuara, krijohet një plan përmbajtjeje. Dhe nga i cili është e qartë se kur krijohet përmbajtja dhe nëpërmjet së cilës media luhet. Baza për krijimin e masave efektive të përmbajtjes është njohuria e fjalëve kyçe përkatëse të përcaktuara në analizën e fjalëve kyçe. Marketingu i përmbajtjes

Krijimi i përmbajtjes tani njihet si i rëndësishëm nga shumë kompani, por përpjekja shpesh nuk vlerësohet si duhet. Përmbajtja e mirë kërkon kërkime të sakta, tekste janë shkruar, fotografitë janë zgjedhur, videot dhe grafikat janë krijuar.

Content Markting është sfidë Marketingu i përmbajtjes

Ju duhet me patjetër të keni angazhim konstant në krijimin e përmbajtjes. Është një investim që ju rrit vazhdimisht. Gjejeni një copyrighter ose një content creator të aftë dhe punësojeni për biznesin tuaj. Ky është një investim që do ju kthehet disa herë dhe në përmasa të mëdha.

Online Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − eight =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.