Internet Marketing

Internet Marketing!?

SE (Search Engine)
SEM (Search Engine Marketing )
SEO(Search Engine Optimization)

Çfarë është një motor kërkimi?

Një Motor Kërkimi mund të quhet një aplikacion web i cili përdoret për të kërkuar të dhëna në world wide web, motorrët e kërkimimit e bazojnë kërkimin në disa fjalë kyçe. Internet Marketing!
Motorrë të ndryshëm kanë mënyra të ndryshme për të kërkuar, por të gjithë kryejnë tre detyra bazë:
1. Kërkojnë internetin, ose pjesë të tij bazuar në fjalë kyce.
2. Mbajnë një indeks të fjalëve që gjejnë dhe vendin se ku i gjejnë.
3. I lejojnë përdoruesit të kërkojnë për fjalë ose kombinime fjalësh të gjetura në atë indeks.

Si funksjonojnë motoret e kërkimit!? Internet Marketing!

 • Kërkimi nëpër Internet;
 • Gjetja e faqeve dhe specifikimi i fjalëve kyçe;
 • Ruajtja në databaza;
 • Indeksimi i Faqeve;
 • Kërkimi.

Çfarë është SEM!? (Search engine marketing):

Pse është i rëndësishëm SEM?

 • 4 teknika që përdoren më shumë në SEM;
 • Analizimi dhe përcaktimi i fjalëve kyçe;
 • Popullariteti i websitit;
 • Mjetet Back-end;
 • Mjetet Whois.

Pse është i rëndësishëm SEM (Search Engine marketing)!?

Si Blerësit kërkojnë për produktet që duan të blejnë Online?

Çfarë është SEO? Internet Marketing!

 • SEO: Search engine optimization;
 • Vizibileiteti në motorët e kërkimit;
 • Optimizimi i Fjalëve Kyçe;
 • Sa mësipër i Renditur më shumë Vizitorë;
 • SEO është bërë një strategji marketingu me kalimin e kohës;
 • SEO ndihmon webmasterat për të krijuar Website “user friendly”.

Disa mjete mjaft të rëndësishme që optimizojnë websitin tuaj:

 • Title tags (Taget Titull);
 • Heading (Titujt h1 h2 …);
 • Meta description ( Përshkrimi i përmbajtjes);
 • Good content (Përmbajtja e Faqes duhet të jetë e saktë);
 • Good choice of keywords ( Përzgjedhje e mirë e fjalëve Kyçe);
 • Linkbuilding (linket e drejtuar drejt faqes);
 • Intern links (linket që lidhin faqet me njëra tjetrën);
 • Nice URL’s (Një URL e mirë);
 • Get likes and shares from social media (Marrja e pëlqimeve dhe shpërndarjeve nga mediat sociale). Internet Marketing!

Hapat për të krijuar një strategji SEO të suksesshme.

 • Krijo një listë me Fjalë kyçe;
 • Ndërtoni keywordet specifike për çdo faqe;
 • Krijimi i një blogu;
 • Krijoni një plan Link-Building;
 • Qëndroni të informuar me njoftimet SEO dhe praktikat e reja;
 • Matja dhe Kontrolli i suksesit të SEO.

SEO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.