Faqe responsive

Faqe responsive

Një uebfaqe e përgjegjshme është një uebfaqe që ndryshon paraqitjen e saj në varësi të pajisjes në të cilën shfaqet në mënyrë që të duket një drejtimshe në kompjuter. Por pastaj përshtatet me madhësinë dhe paraqitjen më të vogël të ekranit në tablet ose telefon mobil. Në këtë mënyrë, një projekt i vetëm zhvillimi mund të kujdeset për faktorë të formave të shumta të pajisjes.

Një uebfaqe e përgjegjshme nuk është e njëjtë me webfaqen adaptive. Faqe responsive

Një faqe responsive përdor hapësirën e ekranit të shfletuesit për të përcaktuar se si të paraqes përmbajtjen origjinale të dizajnit që ndoshta ishte optimizuar për desktop. Ndërkohë që një faqe adaptive ofron një dizajn specifik të përshtatshëm për pajisjen që përdorni. Dizajnimi i një faqe adaptive kërkon madhësi të shumta të paraqitjes fikse. Zakonisht gjashtë gjerësi më të zakonshme të ekranit dhe më e përshtatshmja paraqitet në varësi të madhësisë së ekranit të pajisjes. Faqe responsive
Shumë përdorues preferojnë dizajnin responsiv pasi ofron njohuri, uniformitet dhe integritet. Të cilat janë konsiderata të rëndësishme në përvojën e përdoruesit (Soegaard, 2016). Dizajni i përgjegjshëm duhet të jetë ‘mobile friendly’. Kjo ndihmon për të ruajtur përdorshmërinë kur rirregullohet për një ekran të pajisjes mobile. Faqe responsive

Dizajnimet adaptuese janë më punë intensive dhe më të shtrenjta. 

Si një qasje, ajo është duke u përdorur gjithnjë e më pak. Megjithëse profesionistët e industrisë shpesh preferojnë faqet adaptuese. Preferencat e industrisë nuk do të përkthehen në listime më të larta në SERP. Ndërsa metodologjia e rangimit të Google-së favorizon dizajnin e përgjegjshëm.
Krijimi i një webfaqeje responsive do të thotë që ju duhet të ndërtoni vetëm një webfaqe për gamën e plotë të pajisjeve, nga desktopi deri te mobili. Kjo mund të jetë një ushtrim teknikisht sfidues dhe do të kërkojë shumë planifikim paraprak për të siguruar që faqja të shfaqet saktë në çdo pajisje.

Dizenjimi “responsive” eshte trendi me i fundit ne fushen e web design.
Google preferon faqet responsive.

Faqe Interneti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.