Faqe responsive

Faqe responsive

Faqe responsive Një uebfaqe e përgjegjshme është një uebfaqe që ndryshon paraqitjen e saj në varësi të pajisjes në të cilën shfaqet në mënyrë që të duket një drejtimshe në kompjuter. Por pastaj përshtatet me madhësinë dhe paraqitjen më të vogël të ekranit në tablet ose telefon mobil. Në këtë ...

Read More
Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.