Çfarë është siguria

Çfarë është siguria!?
Kur marrim vendimin për të vendosur siguri në një mjedis të caktuar pune. Gjëja e parë që do të bëjmë është të vlerësojmë kërcënuesit potencial të një mjedisi të tillë pune. E njëjta gjë vlen edhe për sigurinë e rrjeteve kompjuterike! Çfarë është siguria!

Identifikimit të kërcënimeve të mundshme

Përmes identifikimit të kërcënimesve të mundshme të rrjetit kompjuterik. Ne rrisim shanset që të zgjedhim zgjidhjen më të mirë të mundshme për siguri të rrjetit kompjuterik. Ne përgjithësi, kur duam të merremi me ndonjë çështje në mënyrë të duhur. Atëherë rekomandohet qe të posedojmë njohuritë adekuate dhe përvojën në atë lëmi. Në mënyrë të njëjtë, në rastin e vendosjes së sigurisë në rrjete kompjuterike duhet të dimë se çfarë është siguria e rrjeteve kompjuterike dhe si implementohet ajo? Sipas fjalorit Webster, siguria në përgjithësi definohet si “gjendje ose cilësi e të ndjehurit i lirë nga frika, shqetësimi ose përkujdesi”.

Definicioni për rrjetin e sigurtë

Kështu, definicioni për rrjetin e sigurtë për komunikim është “rrjeti. Përdoruesit e të cilit nuk ndjejnë frikë apo shqetësim përderisa përdorin shërbimet në të”. Në ditët e sotme. Vërejmë numër të madh të teknologjive të përdorura nga bizneset për të siguruar rrjetet e tyre kompjuterike. Çfarë është siguria!

Por shtrohet pyetja: vallë kërcënimi për shërbimet ne rrjete kompjuterike vjen gjithmonë nga jashtë apo ka diçka me shumë se kaq? Raportet flasin që përveç sulmeve të organizuara qe vijnë nga jashtë perimetrit të rrjetit kompjuterik të organizatës. Më shumë se gjysma e tyre vijnë nga brendia e perimetrit të rrjetit, në veçanti nga nëpunësit.

Siguria e ndërmarrjes

Shpesh dëgjojmë se si nëpunësi pa dashje ka shkelur sigurinë e ndërmarrjes se tij. Ose rastet kur ndonjë e metë ne aplikacionet softwerike ka shkaktuar ndaljen e disa shërbimeve në rrjet apo edhe mosfunksionimin e tërësishëm të rrjetës. Kjo bënë që përgjegjësit dhe sistemet e tyre të sigurisë duhet të jenë më vigjilent si ndaj sulmeve nga jashtë e po ashtu edhe ndaj atyre nga brenda.

Security

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − seven =

Chat with us
Need help!
Greetings, I am here to help you with any Questions you have regarding our services.